Pirler ve Analar; Grup Yorum elamanı İbrahim Gökçek’intalepleri kabul edilsin.

Ülkemizden ve Avrupa’dan onlarca Alevi kurumun inanç önderleri, Pirler, Dedeler, Analar ,Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ve cezaevinde ölüm orucunu sürdüren avukatlar Ebru Timtik, Aytaç Ünsal ile ilgili adım atması ve talepleri kabul etmesi için hükümete çağrıda bulundu:

100 Alevi Pirinden Açıklama: Devleti Yönetenleri Sorumluluğa, Vicdani Göreve Çağırıyoruz!


100 Alevi Pirinden açıklama: Devleti yönetenleri sorumluluğa, vicdani göreve çağırıyoruz!
alevialevi pirleriçağrıdevletebru timtikgrup yorumibrahim gökçekölüm orucupirhaünsal aytaç
PİRHA- Alevi Pirleri (Dede-Ana), sağlık durumları kritik sınırı aşan ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ve cezaevinde ölüm orucunu sürdüren avukatlar Ebru Timtik, Aytaç Ünsal ile ilgili adım atması ve talepleri kabul etmesi için hükümete çağrıda bulundu. Pirler, “Yaşamak haktır, yaşatmak Hakk’tandır” dedi.

Grup Yorum üyesi Bass Gitarist İbrahim Gökçek, cezaevindeki arkadaşlarının serbest bırakılması, Grup Yorum üzerindeki baskıların kaldırılması için 319 gündür ölüm orucu direnişini sürdürüyor. Grup Yorum üyesi Helin Bölek de aynı taleplerle yaptığı ölüm orucu eyleminde bir ay önce İstanbul’da hayatını kaybetti.

Sağlık durumu oldukça kritik olan İbrahim Gökçek ve cezaevinde ölüm orucunda direnişi yapan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için Alevi Pirlerinden arka arkaya hükümete çağrılar gelmeye devam ediyor.

Avrupa’dan ve Türkiye’den Alevi Pirleri (Dede-Ana), ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, cezaevindeki avukatlar Ebru Timtik, Aytaç Ünsal ile ilgili adım atması ve talepleri kabul etmesi için hükümete “Yaşamak haktır, yaşatmak Hakk’tandır” çağrısında bulundular.

“Demokratik, eşit, adil ve barış içinde yaşama çağrımızdır” diyen Alevi Pirleri, “Bugün ‘kuzularımız’ hakka yürürken, yönetenlerin vicdanlarının sağır kaldığını üzülerek izliyoruz. Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile birlikte avukatları Ebru Timtik, Aytaç Ünsal ölümü göze alarak bir hak ve hakikat mücadelesi veriyor, adalet talep ediyor ve özgürce şarkılar, deyişler söylemek istiyorlar” mesajını verdiler.

Cezaevlerinde haksızca tutulan canların serbest bırakılıp, adil yargılanmasının talep edildiği çağrı metninde, “Alevi Pirleri olarak, demokratik, eşit, adil ve barış içinde yaşamak için devleti yönetenleri ve tüm toplumsal dinamikleri sorumluluğa, vicdani bir göreve çağırıyoruz” denildi.

Türkiye’den ve Avrupa’dan Alevi Pirlerinin “Yaşamak haktır, yaşatmak Hakk’tandır” başlıklı çağrı metninin tamamı şöyle:

“İnsan Hakk’ta Hakk’ı insanda /Arıyorsan bak insanda”

Yaşamak haktır. Yaşatmak ise devlet ve yönetenler için temel bir görev, insan için vicdani bir sorumluluktur. Bizler biliriz ki yaşam, Hakk’ın varlığının nişanesi ve emanetidir. Devlet, yurttaşla ilişkisini hakikat, adalet ve toplumsal barış diliyle kurmalıdır. Adalet, toplumsal barışın temel unsurudur ve vicdan terazisinden geçerek var edilir. Devlet tüm yurttaşlarına karşı adil olmak zorundadır. Din, dil, ırk, inanç, kimlik ve düşünce farklılıkları; insanın adalet ve temel haklardan yararlanması için engel gösterilemez. Devletin yurttaşına karşı inançsal, kültürel, ekonomik, ideolojik ön yargısı olamaz.

“BUGÜN YÖNETENLERİN VİCDANLARININ SAĞIR KALDIĞINI ÜZÜLEREK İZLİYORUZ”

“Fırat kenarında bir kurt bir kuzuyu kapsa, benden sorulur…” diyen devlet anlayışı bir yanda dururken; bugün “kuzularımız” hakka yürürken, yönetenlerin vicdanlarının sağır kaldığını üzülerek izliyoruz. Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile birlikte avukatları Ebru Timtik, Aytaç Ünsal ölümü göze alarak bir hak ve hakikat mücadelesi veriyor, adalet talep ediyor ve özgürce şarkılar, deyişler söylemek istiyorlar.

“GRUP YORUM’UN TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ADİL VE VİCDANİ DEĞİLDİR”

Pir Sultan’dan, Nesimi’ye, hak âşıkların pek çoğu, yaşadığı dönemin yönetenleri tarafından cezalandırılmışlardır. Onlara yapılanlar zalimlikten başka bir şey değildir. Ozanların, âşıkların geleneğini cesaretle sürdüren Grup Yorum üyelerinin talebi de şarkılarını, türkülerini, deyişlerini özgürce söyleyebilmektir. Bu haklarının yasaklanması, taleplerinin yerine getirilmemesi adil ve vicdani değildir.

“TALEPLER KABUL EDİLMELİ, ÖLÜM ORUÇLARI SONLANDIRILMALIDIR”

Alevi Pirleri (Dede-Ana) olarak, bugünün yönetenlerine çağrımız; geçmişin zalimlerinin yolunu sürdürmemeleridir! 72 millete bir nazardan bakan; din, dil, cinsiyet farkı gözetmeksizin, evrenin ve yaşamın merkezine, insanı koyan ve insan onuruna yaraşır bir yaşam hakkını savunan biz altta imzası bulunan Alevi Pirleri (Dede-Ana), Aleviliğin daima mazlumdan ve ezilenden yana tavır alan bir inanç olduğunun bilinciyle, tüm yetkililere sesleniyoruz!

Tarih boyunca cümle Erenler, Pirler; bu coğrafyada barışa, birlik ve beraberliğe katkı sundular. Pirimiz Hünkâr Hacı Bektaşi Veli, aslan ile ceylanı bir arada yaşattı. Bugün bu anlayışı, yolu sürdüren Alevi Pirleri olarak; toplumsal barışın hâkim kılınmasının ülkemize ve bu topraklarda yaşayan tüm halklara büyük yarar sağlayacağına inanıyoruz. Bu yüzden ölüm orucundaki, Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile birlikte avukatlar Ebru Timtik, Aytaç Ünsal ve diğer tutukluların talepleri kabul edilmeli, ölüm oruçları sonlandırılmalı.

“CEZAEVLERİNDEKİ HAKSIZ TUTULAN CANLAR SERBEST BIRAKILMALI, ADİL YARGILANMA SAĞLANMALI”

Bununla birlikte; cezaevlerinde haksız yere tutulduğuna inandığımız canlar serbest bırakılmalı, adil yargılanmaları sağlanmalıdır. Alevi Pirleri (Dede-Ana) olarak, demokratik, eşit, adil ve barış içinde yaşamak için devleti yönetenleri ve tüm toplumsal dinamikleri sorumluluğa, vicdani bir göreve çağırıyoruz. Ayrıca toplumun tüm kesimlerinden canlarımızı, toplumsal barış için sessiz kalmamaya ve bu çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz. Birlik ve beraberlik ancak toplumsal barış ile mümkündür. Yaşadığımız bu zorlu süreçte; birlik, beraberlik, barış ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Hak, hakikat, özgür ve barış içinde bir yaşam için insanlığın sağlığı, yaşamı ve mutluluğu için Hak cümlemizin yardımcısı Hızır yoldaşımız olsun. Aşk-ı muhabbetlerimizle…”

Çağrı metninde imzası olan Alevi Pirlerinin (Dede-Ana) isimleri şöyle:

Hüseyin Güzelgül / ABF Genel Başkanı Kureyşan Ocağı

Celal Fırat /ADFE Genel Başkanı İmam Rıza Ocağı

Hasan Kılavuz / ABF İnanç Kurulu Başkanı- Seyit Sabun Ocağı

Cafer Kaplan – AABK İnanç Kurulu Başkanı

Eren Yıldırım / ADFE İnanç Kurulu Başkanı- Baba Mansur Ocağı

Haydar Buga – Belçika İnanç Kurulu Başkanı

Halil Şahin – Danimarka İnanç Kurulu Başkanı

Baki Erkonak – İtalya İnanç Kurulu Başkanı

Haydar Bilgin- Avusturya İnanç Kurulu Başkanı

Nusret Oral – Hollanda İnanç Kurulu Başkanı

Metin Doğan – Fransa İnanç Kurulu Başkanı

Sevim Sağol – Derviş Cemal Ocağı

Sevim Yalıncakoğlu – Yalıncak Sultan

Şenay Malkoç – Kureyşan – Almanya

Narin Gülçiçeği – Baba Mansur – Almanya

Mamure Umut – Baba Mansur – Fransa

Zeynel Abidin Koç – Baba Mansur Ocağı

Hüseyin Doğan – İmam Rıza Ocağı

Hüseyin Gazi Metin – Hüseyin Gazi

Hasan Doğan – Cemal Abdal Ocağı

Efe Engin – Kureyşan Ocağı

Vedat Tekten – Ağuiçen Ocağı

Muharrem Erkan – Hıdır Abdal Ocağı

Celal Abbas Alıcı – Celal Abbas Ocağı

Onur Güngör – Baba Mansur Ocağı

Bülent Yaşar – Baba Mansur Ocağı – Belçika

Piro Kaplan – Baba Mansur Ocağı- Hollanda

Murat Doğan – Baba Mansur Ocağı- Fransa

Ozan Gökkaya – Kureyşan Ocağı- Fransa

Yadigar Aslan – Kureyşan Ocağı- İngiltere

Serdar Umut – Baba Mansur Ocağı- Fransa

Ali Umut – Baba Mansur Ocağı- Fransa

Erdal Bulut – Ağuçan Ocağı- Fransa

Erkan Akagündüz – Baba Mansur Ocağı- Fransa

Sefa Öztürk – Güvenç Abdal Ocağı

Mesut Çelik – Baba Mansur Ocağı

Hüseyin Elmas – Ağuiçen Ocağı

Haşim Kızılveren – Baba Mansur Ocağı

Ali Tekin – Baba Mansur Ocağı

Musa Kazım Engin – Kureyşan Ocağı

Hasan Kılıç – Kureyşan Ocağı

Kazım Açıktepe – Kureyşan Ocağı

Ali Haydar Kurt – Baba Mansur Ocağı

Ali Ekber Aydoğdu – Kureyşan Ocağı

Ali Efe – Kureyşan Ocağı

Hüseyin Kayar – Derviş Gewr Ocağı

Erdal Ahi – Hubyar Sultan

Cem Sultan Ermiş – İlyas Baba

Cemal Şahin

Erdoğan Sezer – Hubyar Sultan

Ali Eren – Kureyşan Ocağı

Erzade Yıldız – İmam Rıza Ocağı

Ali Haydar Gökten – Hubyar Sultan

Salih Ürün – Cemal Abdal Ocağı

Cemal Dedeoğlu – Cemal Abdal ( Türbedar)

Hüseyin Kuğu – Baba Mansur Ocağı

Hüseyin Moğultay – Baba Mansur Ocağı

Zeynel Batar – Celal Abbas Ocağı

Zeynel Doğan – Derviş Cemal Ocağı

Yusuf Gümüş – Sarı Saltık Ocağı

İbrahim Doğan – Kureyşan Ocağı

Bektaş Özcan – Şah İbrahim Ocağı

Veli Koray Çelik – Üryan Hızır Ocağı

Ali Ekber Kaya – Kureyşan Ocağı

Necmettin Güler – Ağuiçen Ocağı

İbrahim Doğan – Cemal Abdal Ocağı

Celal Sezer – Hubyar Sultan Ocağı

Engin Seyitalidedeoğlu – Kureyşan Ocağı

Enver Can- Seyit Süleyman Aziz baba Ocağı

Emrah Çolak -Güvenç Abdal Ocağı

Düzgün Dağ -Kureyşan Ocağı

Mustafa Düzgün -Baba Mansur Ocağı

Mehmet Karabulut – Baba Mansur Ocağı

Cemal Tanrıverdi – Derviş Cemal Ocağı

Gönül Güngör – Baba Mansur Ocağı

Fevzi Akbaba – Üryan Hızır Ocağı

Ergül Şanlı – Dedekargın Ocağı Ocağı

Nurettin Aksoy – Serçeşme

Şahin Polat – Sarı Saltuk

Erdoğan Sevin – Baba Mansur Ocağı

Mahmut Yalıncakoğlu – Yalıncak Sultan

Hüseyin Akçay – Kureyşan Ocağı

Hüseyin Gökçe – Kureyşan Ocağı

Abdullah Bakır – Derviş Gewr Ocağı

Hasan Bilici – Derviş Cemal Ocağı

Mehmet Topçu – Bektaşi Babası

Hasan Koca

Baki Erdoğan – Baba Mansur Ocağı

Hüseyin Bakır – Sultan Sinemili Ocağı

Hüseyin Soysüren – Sultan Sinemili Ocağı

Hıdır Beyaz – Kureyşan Ocağı

Kazım Baran – Ağuiçen Ocağı

Mustafa Kavak – Paris Bölgesi İnanç Kurulu

Sosyal ağlarda paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.