Okuma Odası’nda Bu Hafta: YASAL AMA ADİL DEĞİL!

Bu hafta, Okuma Odası’nda, Siyasi Gerçekler Komitesi ve Halk Okulu’nun ortaklaşa hazırladığı bir kitabın tanıtımını yapıyoruz.
Kitap, asıl olarak Halk Okulu dergisinde “Hukuk Nedir Ne İşe Yarar? Yasal Ama Adil
Değil” köşesinde yayınlanan yazıların derlemesinden oluşuyor:
Kitabın “önsöz” bölümünde şöyle deniyor:
“Kitabımız, Halk Okulu dergisinde yayınlanan “Hukuk Nedir Ne İşe Yarar? Yasal Ama Adil
Değil” köşe yazılarının toplanmasından oluşmaktadır. Nazi Hukuku uygulamaları bugün
hem ülkemizde hem de başta ABD ve Almanya olmak üzere birçok emperyalist ülkede
devam etmektedir.
KİTABIMIZI, ALMAN EMPERYALİZMİN 129 YASALARINA KARŞI SÜRESİZ AÇLIK GREVİ YAPAN
DİRENİŞÇİLERE; 26 ÜLKEDEN AÇLIK GREVLERİNE KATILAN, ALMAN EMPERYALİZMİNİN
YARATMAK İSTEDİĞİ KORKU DUVARLARINI YERLE BİR EDEN HALKIMIZA ARMAĞAN
EDİYORUZ.”

Sağımız solumuz, önümüz ardımız, tam bir hukuksuzlukla ve tam bir adaletsizlikle kuşatılmış durumda.
Almanya’da devrimciler, antifaşistler, yasalarda “suç” olmayan eylem ve etkinliklerin 129 marifetiyle “suç” haline getirilmesine dayanılarak tutuklanıyor ve yargılanıyorlar.
Bir hastahane ve onun bölüm başkanı, tutsak devrimcilerden kanser hastası olanın ameliyatını reddediyor ve daha önce konu hakkında karar alan mahkeme “konu bizi ilgilendirmiyor” deyip işin içinden çıkıyor.
Yunanistan’da devrimcilerin, gayri meşru olarak yargılanıp 333 yıl hapis cezası aldıkları davada beraat kararı veriliyor. Sonra çıkıp tekrar bu beraat kararını bozdurmaya çalışıyorlar.
Ülkemizde, hakkında gözaltı kararı bile olmayan avukatlar, başka bir avukatı gözaltına almaya gelen polisler tarafından “gelmişken bunları da alalım” diye gözaltına alınıyorlar ve devletin yargısı da onları tutukluyor.

İşte bütün bu olup bitenleri, yerli yerine oturtmak için, yasa, hukuk nedir, bunlara dönü tekrar bakmak gerekiyor.
“Hukuk Nedir Ne İşe Yarar? Yasal Ama Adil Değil” adlı kitap, bize bu imkanı veriyor.
Halk Okulu Özel Sayısı olarak yayınlanan kitap 124 sayfa.


Kitabın girişinde, bu kitabın “ALMAN EMPERYALİZMİN 129 YASALARINA KARŞI SÜRESİZ AÇLIK GREVİ YAPAN DİRENİŞÇİLERE; ve 26 ÜLKEDEN AÇLIK GREVLERİNE KATILAN, ALMAN EMPERYALİZMİNİN YARATMAK İSTEDİĞİ KORKU DUVARLARINI YERLE BİR EDEN HALKIMIZA” armağan edildiği belirtiliyor.


Kitabın önsözünden bir bölüm daha aktararak, tanıtım yazımızı bitiriyoruz:

“Halkın İçinde Olmadığı Bir Yargı Adil Değildir
Hukuk egemenlerin haksız isteklerini kuralara bağlayarak haklı gösterme aracıdır.
Hukuk egemen sınıfın yasallaştırılmış iradesidir.
Kapitalizmde sömürü düzenini ve özel mülkiyeti meşrulaştıran kurumlar:
-devlet,
-hukuk,
-parlementodur.

Bu kurumlar burjuva demokrasisine göre çalışırlar.
Hukuk ve parlementonun görünürdeki en büyük silahı “Hukukun üstünlüğü” söylemidir.
Hukukun üstünlüğü liberallerin en büyük dayanağıdır.
Liberalizm özünde burjuva ideolojisidir, kapitalizmin ideolojik giysisidir.
Kapitalist sistemde hukukun üstünlüğü, devletin tarafsızlığı, yargının bağımsızlığı büyük bir yalandır.
Hukuk kapitalist sistemin baskı ve tahakküm aracıdır.
HUKUK, BURJUVA DEVLETİNİN ELİNDE SINIFSAL BİR BASKI ARACIDIR.

Hukuk kapitalizmin artıdeğer üretimin sürekliliğini sağlamak, özel mülkiyeti korumak ve kapitalist sistemin kendini yeniden yeniden üretmesi içindir.”

Sosyal ağlarda paylaşın