Okuma Odası’nda Bu Hafta: AVRUPA’DA HAKLARIMIZI BİLİYORUZ ve ALACAĞIZ

Bu hafta Okuma Odası’nda “Avrupa’daki haklarımız”ı anlatan, hatırlatan bir kitabın tanıtımını yapıyoruz. Kitap, haklarımızı tanıttığı ve hatırlattığı kadar, bu hakların neden yeterince kullanılamadığını da ele alıyor.

kitabın künyesi şöyle:

Adı: Avrupa’da Haklarımızı Biliyoruz ve Alacağız

Yayınlayan: Tavır Yayınları

Yayın Tarihi ve hacmi: 2021, 72 sayfa

Derleyen: Sena Erkoç

Kitap, kitabın adının altında “Bilgi Güçtür! Hak Aramak Da Bir Haktır.

Bu Bilgiyle Yaşayacak Ve Kazanacağız.” spotuyla sunuluyor.

kitabın girişinde, Direnme Hakkı başlıklı bir yazı yeralıyor. (Bu yazıyı ayrıca yayınlıyoruz)

Kitabın ÖNSÖZ’ünde şöyle deniliyor:

“Hak mücadelesi insanlığın ortaya çıkışından bugüne kadar zal-

ime ve zalimin zulmüne karşı hep sürmüştür. Sınıflı toplumlarda

egemen sınıf diğer sınıf üzerinde otoritesini kurmak ve kendi

düzenini sürdürebilmek için her zaman zulme başvurmuştur.

Baskının olduğu yerde ise dünya halkları da direnme hakkına

başvurmuştur. Adaletsizliğin olduğu yerde direniş vardır.

Dünya halklarının kan revan içinde kazandığı hakları hiçbir hakim

sınıf kendi isteğiyle vermedi. Dünden bugüne kazanılan haklar

direnişler ve ödenen bedellerle kazanıldı.

Ve halklar gasp edilen tüm haklarına sahip çıkmak için direnmek-

ten vazgeçmedi.

Hak aramak için ilk olarak hakkını bilmek gerekir.”

Kitap da işte bu amaçla yazılmış.

Öncelikle Avrupa ve Almanya somutunda haklarımızın neler olduğuna dair belgelere yer veriliyor.

ÖNSÖZ’ün sonundaki paragrafta ise kitabın çağrısı yer alıyor:

“Hakkın olduğu yerde adalet, hakkın kaybolduğu yerde zulüm

vardır. Bu nedenle tüm hakların en temelinde ve üstünde bir hak

vardır: Direnme hakkı. Ve DÜNYA KURULALI BERİ HİÇBİR

ZALİM DİRENME HAKKINI YOK EDEMEMİŞTİR.

Burjuva demokrasisinde her an her haklarımız gasp edilebilir.

Bu nedenle yasal zorbalığa karşı da direnmek en meşru haktır ve

bir zorunluluktur. Dünya halklarının kan revan içinde kazandığı

hakları korumanın tek yolu haklarımızı bilmekten ve onları dire-

nerek korumaktan geçiyor.”

İÇİNDEKİLER:

Kitabın içinde şu başlıklar yer alıyor:

Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi

Bu bölümün alt başlıkları ise şöyle:

BÖLÜM I / ONUR

BÖLÜM II / ÖZGÜRLÜKLER

BÖLÜM III / EŞİTLİK

BÖLÜM IV / DAYANIŞMA

BÖLÜM V / VATANDAŞLIK HAKLARI

BÖLÜM VI / ADALET

BÖLÜM VII / GENEL HÜKÜMLER

Kitabın ikinci bölümünde Almanya özeli inceleniyor:

Bu bölüm,”ALMANYA’DAKİ TEMEL HAKLAR / Alman Anayasası Maddeleri” başlığını taşıyor.

Kitapta bu bölümden sonra,

“BİLGİ GÜÇTÜR! HAK ARAMAK DA BİR HAKTIR. BU BİLGİYLE YAŞAYACAK VE KAZANACAĞIZ” başlıklı “Halk Okulu dergisinin 87. Sayısından alınan bir yazıya yer veriliyor.

Bu yazıyı ise

“HAK ARAMA BİLİNCİNİ DUMURA(*) UĞRATAN AVRUPA DEMOKRASİSİ NEDİR” başlıklı bölüm takip ediyor.

Bu bölümde, sisteme hayranlığın, sistemin yöntemlerinin hak aramayı nasıl ortadan kaldırdığı anlatılıyor.

Kitabın son bölümünde ise, demokrasi ve direnme hakkına dair iki başlık, soru cevap şeklinde ele alınıyor:

“15 SORUDA DEMOKRASİ NEDİR?”

“10 SORUDA DİRENME HAKKI”

Sosyal ağlarda paylaşın