Matematik Dersleri Seçmeli Din Dersi Zorunlu

AKP’NİN EĞİTİM MÜFREDATI 17 KEZ DEĞİŞTİ!
MATEMATİK DERSLERİ SEÇMELİ, DİN DERSİ ZORUNLU AKP’NİN “YENİ” EĞİTİM MÜFREDATI

Eğitim sistemimiz tekrar değişti, değişen eğitim sistemi liseli gençliğin beyinlerine yönelik ideolojik bir saldırıdır. Ve değişen her eğitim sistemi bir öncekinden daha geri, ezberci, metafiziğe dayanan, bilimsellikten uzak bir eğitim sistemi olarak karşımıza “yeni” olarak çıkarılıyor.

Ülkemizde 17 yıllık faşist AKP iktidarı boyunca tam 17 kez eğitim sistemi değişmiştir. Akp iktidarı liselilerin kendi okullarında nasıl bir eğitim alacağına halka yönelik faşist politikaları ile karar vermektedir. Değişen her eğitim sisteminin içeriği bilimden uzaktır. Hayata diyalektik bakmaktan uzaktır. Değişen her eğitim sistemi neden-sonuç ilişkisinden uzaktır, değişen her eğitim sistemi AKP’nin propaganda aracıdır.

Değişen her eğitim sistemi liselilerimizin beyinlerini teslim almak içindir.

Düzen, en temel haklarımızdan biri olan Eğitim Hakkımızı liseli gençlik üzerinde bir ideolojik saldırı haline getirmiştir. Biz liselileri bilimsellikten uzak, dünyayı anlamak ve değiştirmekten uzak, sormayan sorgulamayan, merak etmeyen, yaşanılan olaylara, ülkemiz sorunlarına karşı pasifize edip apolitikleştirmeye çalışıyor.

Liselerde üniversitelerde aldığımız eğitimde, eğitim sisteminin biçimi de buna hizmet etmektedir.

Yeni eğitim müfredatına göre matematik dersinin 12. sınıflarda kaldırılacağı artık görülmeyeceği açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Liselerde 9 ve 10’uncu sınıflarda matematik dersi zorunludur, mevcut durumda, 11 ve 12’de seçmelidir. Yeni durumda 9, 10 ve 11’de matematik zorunlu, 12’de seçmelidir” dedi. (Haber Türk)

Matematik bir bilim dalıdır. İnsanlık tarihi boyunca doğa olaylarını açıkladığımız, yeni buluşların çeşitlenip biçimlenmesinde, dünyayı anlamada etkili olmuştur. İnsanlık tarihi boyunca bilimin yasa ve kurallarının savunulması egemenlerin iktidarı için tehlike olmuştur..

Dünyanın yuvarlak olduğunu savunmak, güneşin ne zaman ne taraftan hangi açılar ile doğup batacağını, güneşin bir tanrı olmadiğını, bilimin gerçekleri ile açıklamak metafiziği mahkum etmek egemenler tarafından her dönem korkulu olmuştur.
Çünkü;
Matematik merak etmeyi, sorup öğrenmeyi, incelemeyi araştırmayı, kendine güveni öğretir.

 • Matematik, insanların beyin fonksiyonlarının çalışmasına olanak sağlar.
 • Matematik, insanların düşünmede analiz yapmasına ve sentez yapmasına olanak sağlar.
 • Matematik, geçmiş dönemlerden günümüze kadar gelen en büyük ortak değerdir.
 • Matematik, toplum için, insanlar için ve yaşam için vazgeçilmezdir.
 • Matematik, sınır konulması imkânsız olan bir bilim dalıdır.
 • Özgün şekilde araştırabilme özelliği katar.
 • Özgün şekilde düşünebilme özelliği katar.
 • Doğru sonuçların bulunabilmesine olanak sağlar.
 • Problemlerin çözülebilmesine olanak sağlar.
 • Konu üzerinde yoğunlaşabilmeye olanak sağlar.
 • Düzenli çalışabilme özelliği sağlar. (Kaynak: BİLGİ BABA)

Bugün de faşist AKP iktidarı bilimden, gerçeklerden, tarihin doğrularından korkuyor. Matematik dersi kaldırılırken din dersi hala zorunlulu tutuluyor. Yeni eğitim müfredatına göre ders saatlerinin sayıları azaltıldı. Birçok kültür dersinin sayıları azaltılırken din dersinde hiçbir değişiklik yapılmadan 2 saat olarak devam ediyor.

Okullarda verilen tarih derslerinde tarihin doğrularının değiştirilip çarpıtılarak anlatıldığı, milliyetçiliğin körüklendiği, faşizmin aşılandığı, egemenliğin özendirildiği, padişahlığın, sultanlığın övüldüğü, saray yaşamının anlatıldığı tarih dersleri verilirken, Şeyh Bedrettin’den Börklüce Mustafa’dan hiç bahsetmezler bile.

Edebiyat dersleri içerisinde gerici yobaz, din tüccarlığı yapan, egemenlerin sözcülüğünü yapan, halka düşman yazarlar yer alır. Edebi dönemler ve edebi akımların yaşandığı, yeniliklerin savunulduğu dönemler üstü kapalı çok kısa, sanki tarihten bir kesit değilmiş gibi anlatılır, kadercilik, şükürcülük gibi gerçekliği olmayan düşünceleri ve milliyetçiliği yayan bir çok yazar yer alır. Yazıları ile şiirleri ile halkın açlığını yoksulluğunu dile getiren halkın acılarını anlatan ne yazarlar nede halk kahramanları yoktur!

Yaşar Kemalller, Fakir Baykurtlar, Orhan Kemaller yoktur !

Liseliler, bu, emperyalizme parsel parsel satılan, vatan bizim!

Liseliler, bu ekip biçemediğimiz toprak bizim!

Liseliler bu uyuşturucudan ölen gençler, makineye kaptırılan kollar, açlıktan ölen bebekler bizim!

yürüyüş dergisi sayı 124

Sosyal ağlarda paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.