İlkokul Çocuklarında Dijital Bağımlılık Yüzde 33!…

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci tarafından yapılan bir araştırma, dijital bağımlılığın ne kadar vahim boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor.

En başta hemen dikkat çeken sonuçlar şunlar: 

  • Pandemi’de dijital bağımlılık 2 kat arttı.
  • Okul öncesi çocukların yüzde 21’İ dijital bağımlı
  • İlkokul çocuklarının yüzde 33’ü bağımlı
  • Günde 10 saat 47 Dakika dijital aletlerle geçiyor
  • Dijital bağımlılık ileteşimsizlik başta olmak üzere sayısız soruna yolaçıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, dijital bağımlılık korona salgını döneminde 2 kat arttı.

Özellikle öğrencilerde dijital bağımlılığın arttığına dikkat çekilen araştırma sonuçlarına göre, her 4 öğrenciden 1’i ciddi anlamda dijital nesnelere karşı bağımlılık içerisinde.

Dijital bağımlılık, çevreden kopartıyor!

Dilci, araştırma sonuçlarına göre, dijital bağımlılığın çocuklarda şu sorunlara yol açtığını vurguluyor:

  • Dışa dönük dikkat eksikliği,
  • odaklanma problemi,
  • güçlü bir yerinde duramama hali ve hareketlilik.
  • İletişim bozukluğu

Dijital bağımlılık, çok ciddi davranış bozukluklarını beraberinde getiriyor. “En çok öne çıkan sonuç; yüzde 47 ile iletişim bozukluğu olduğunu görüyoruz. Özellikle göz teması kuramama bu çocukların en önemli problemi. Dijital bağımlılık emareleri taşıyan her 2 çocuktan 1’inde yüzde 47 oranında iletişim problemi olduğunu görüyoruz.”

Bağımlılık, okul öncesinden başlıyor!

Bazı durumlar vardır ki, aslında istatistiklere, rakamlara gerek kalmadan da görülebilir. Çocuklardaki dijital aletlere bağımlılık da bu özelliği gösteriyor. Çevremizdeki çocuklara gençlere baktığımızda görüyoruz ki, herberinin elinde ya telefon, ya tablet, ya bilgisayar.

Küçük çocukların ellerinden bu araçları almaya kalktığınızda küçük çaplı kıyametler koparabiliyorlar.

Dilcinin araştırmasında da okul öncesi çocuklardaki bağımlılığın yüzde 21 gibi yüksek bir oranda olduğu görülüyor:  “Okul öncesinde bağımlılık yüzde 21 gibi görülürken, en çok bağımlılığın ilkokul düzeyindeki çocuklarda olduğunu görüyoruz. İlkokul düzeyindeki çocukların yüzde 33’ünde görülmekte. Bunun nedeni de geçmiş olduğumuz 2 yıllık süreçte uzaktan eğitim ve dijital okullaşmanın getirdiği bir problem olarak görüyoruz.”

Günde 10 Saat Dijital Nesnelerle Birlikte!

Yapılan araştırmaya göre bağımlı çocukların günde 10 saat 47 dakika dijital nesnelerle temas halinde olduğu belirtiliyor.

Sadece bu olgu bile, dijital nesnelerle gün boyu birlikte olan çocukların ve gençlerin çevrelerinden kopmaları, çevreleriyle doğru ve sosyal bir bağ kuramamaları demek.

Kuşku yok ki, dijital kuşatma altında, çocukları bu nesnelerden uzak tutmak zor bir savaşı gerektiriyor.

Ancak bu savaş verilmeyip, işin kolayına kaçıldığında, küçük çocukları oyalamak, susturmak için telefonlar, tabletler, bilgisayarlar verilmeye başlandığında, işte bağımlılığın yolu da o andan itibaren açılıyor.

Anne babalar, alternatif yöntemler bularak bu yolu açmamak durumunda.

Sosyal ağlarda paylaşın