İbrahim Devrim Top’un Katli -3
CANLARIMIZIN KARŞILIĞI TAZMİNAT MI?

Anayasa Mahkemesi, AKP faşizminin polisleri tarafından katledilen
İBRAHİM DEVRİM TOP, İNANÇ ÖZKESKİN VE UĞUR KURT’un katledilmesiyle ilgili davalarda;
YAŞAM HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE hükmetti ve MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİ kararı verdi.

  • Faşizm, önce İbrahim Devrim’i UYUŞTURUCUYA KARŞI MÜCADELE ETTİĞİ İÇİN katletti,
    sonra da 315.000 TL. “manevi tazminat” ödenmesi kararı verdi.
  • Faşizm, İNANÇ ÖZKESKİN’i, ailesiyle kaldığı evinde Özel Harekat Polislerinin baskınıyla katletti.
    Sonra, 90.000 TL “manevi tazminat” ödenmesi kararı verdi.
  • Faşizm, Okmeydanı Cemevi’ne bir yakınının cenazesine gelen UĞUR KURT’u başından vurarak katletti.
    Sonra, 90.000 TL “manevi tazminat” ödenmesi kararı verdi.

Adalet bu mudur?
Halk, evlatları için,
devrimciler, yoldaşları için,
PARA DEĞİL
ADALET İSTİYORLAR!

İnanç’ın canına biçtiğiniz 90.000 TL’yi değil İnanç’ı vuran
katillerin yargılanmasını istiyoruz.

Devrimi katledenler ceza almalı. 315.000 TL tazminat halk çocuklarını katletme hakkını mı veriyor devlete?

TAZMİNAT KARARLARI ADALET İÇİN DEĞİL, KATLİAMLARI MEŞRULAŞTIRMAK İÇİNDİR!


Faşizm önce halk çocuklarını genci yaşlısı kadını erkeği ile katleder
sonrada katliamlarını normalleştirip cezalarını hafifletmek, üstünü örtmek için tazminat ödeme kararı alır.
AYM, Tazminatlarla Adaleti Sağlamıyor; Katliamları Meşrulaştırıyor
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yıllarca böyle yapmış, faşizmin katliamlarını “para cezalarıyla” meşrulaştırmıştır.
Faşizm, paramı öder işkencemi yaparım, paramı öder, infazları yaparım… politikası sürdürmüştür yıllarca.

Devrimi katletmelyerinin karşılığı para değildir.
Devlet yüz binler, milyonlar da verse,
yaptığı katliamın üstünü örtemez. AYM’nin verdiği kararlarla adalet sağlandı, adaletin sağlanması için bir adım atıldı gibi anlaşılmamalı kesinlikle.
AYM’nin verdiği karar dolaylı yollardan diyor ki,
“parasını verir katlederim”, katliam cezasının karşılığı
para cezasıdır düşüncesini yaratıp herkesin bunu normal karşılamasını istiyor. Hayır!
AYM adaleti falan sağlamadı, sağlayamaz da!
Aksine aldığı kararla para cezası ödeyerek katliamların önünü
açıp aynı zamanda adaletin önünü kesiyor.
AYM’nin aldığı tazminat ödeme kararı yargının almış olduğu son karar
olarak geçer yargı sürecinde.
AYM’nin “yaşam hakkı ihlali ve manevi tazminat” kararıyla adaleti sağlamış
gibi görünenler; adaleti sağlamaz, adaletin yerine para vererek katliamı unutturmak isterler.

BU KARAR KATİLLERE KATLETME RAHATLIĞI TANIMAKTIR!
Ülkemiz sürekli faşizmle yönetilen bir ülke ve devrimciler, uyuşturucuya karşı mücadele edenler her
zaman faşizmin katliamlarıyla karşı karşıyadır.
AYM’nin verdiği karardan bakarsak o zaman faşizm bizi sürekli
katleder ve sonra parasını öder. Bu adalet değildir, bu yargı değildir, bu cezalandırma değildir! Bu karar
Devrim’in katledilişinin üstünü örtme, katletme rahatlığı tanımadır.

FAŞİZMİN SORUŞTURMASI: KATLEDENLER SORUŞTURUYOR!
Faşizmin yargısının çarpıcı bir örneği de İbrahim Devrim Top’un katledilmesine dair soruşturmada,
soruşturma görevinin İbrahim Devrim’i katleden polislere verilmesidir.
Nasıl bir soruşturmadır ki Başsavcılık İbrahim Devrim Top’u katleden operasyon polisleriyle yapıyor
soruşturmayı.
Devrim’i katletmeye gelen katil polisler nerede ne yaptıklarını, nasıl hareket ettiklerini, katliama dair delillere nasıl ulaşılacağını en iyi bilenlerdir.
Çünkü katliamı onlar yaptı!
O gece o eve girip İbrahim Devrim Top’u başından 2 kurşunla onlar vurdu! Doğal olarak delilleri en iyi
karartacak olanlarda onlardır. Dava dosyasından kendilerini ceza almadan kurtaracak olan katil polislerdir!

DEVRİMİN BABASININ VE AVUKATLARININ ADALET MÜCADELESİ
Başsavcı, İbrahim Devrim Top’un katillerine “gidin paçanızı kurtarın” demiştir. Soruşturmayı onlarla
yürüterek ve hukuki yanıyla da yasaları ihlal etmiş, faşizmin yargısının güvenilir olmadığını bir kez daha göstermiştir. Devrimin babası tüm usulsüzlüklere rağmen, delillerin karartılmasına rağmen, yargının
katilleri koruması karşında adalet mücadelesinden vazgeçmedi.
Savcılığın katilleri korumaya yönelik katillerle yürüttüğü bu soruşturmaya itiraz edip kamera
kayıtlarının, otopsi raporunun kendisinden gizlendiğini
söyleyerek itiraz etti.

KARAR HANGİ USULE UYGUN?
İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği,
kovuşturmaya yer olmadığı kararının “usul ve yasaya uygun olduğuna” hükmetti.
Hangi usule uygundur bu karar?
Hangi usule uygunlukla kamera kayıtlarını sakladınız?
Hangi usulle otopsi raporlarını sakladınız?
Hangi usulle bilirkişi tutanaklarını sakladınız?
Hangi usulle İbrahim Devrim Top’u katledip üstünü
örtmeye çalıştınız?
Biz söyleyelim;
Faşizmin usulüne uygundur bu kararlar.
Burjuvazinin sınıfını koruma çabasına uygundur.
Devrimcileri katliamlarla teslim alma çabasına uygundur kararları.
Adaletsiz düzenlerinde usule uygundur, adaletsiz verdikleri kararlar.

HALKIN EVLATLARININ HESABI, TAZMİNATLA KAPATILAMAZ!

Faşizmin usulüne uygun olan tazminat cezalarıyla adaletsizliği kanıksatmaya çalışmaktır.
Adaletsizliği kanıksamamızı istiyorlar, kanıksamayacağız.
Adalet anlayışımızı tasfiye edemeyeceksiniz.
Evlatlarımızın, yoldaşlarımızın canı karşılığı verdiğiniz paralar adalet değildir.
Önce İlginç Özkeskin sonra İbrahim Devrim Top ve geçtiğimiz hafta Uğur Kurt. Tazminatlarla dosyaları
kapatmayı, katilleri aklamayı, katliamları beyinlerimize, hayatımıza normalleştirip yerleştirmeyi hedefliyor AKP faşizmi.
Ölülerimizi değersizleştirmeye çalışıyor!
Faşizm tarafından katledilen hiçbir halk evladının hesabı tazminat davaları, paralar ile kapatılamaz.

  • devam edecek –
Sosyal ağlarda paylaşın