Hapisteki Tutsaklara nasıl mektup yazılır?

Mektup yazmak bir silahtır…
… yanlızlaştırmaya, dışlanmaya, , duyarsızlıga ve İzolasyona karşı.
… hapishanenin insan dogasının yıkımına yönelik sisteminin karşı.
… hapishane sisteiminin insan yaşamını kontrolüne karşı.

Mektup yazmak bir silahtır…


Mahkumlar için, mektupların alınması, hapishanedeki kapalı günlük yaşamın icinde dışarıya birkaç aydınlık bakışdan biridir. Dikenli Tel, gözetleme kuleleri ve silahlı Gardiyanlar ile duvarların arkasında neredeyse hiç insan yakınlığı ve duyguları yoktur, ancak itaat`e zorlanma ve hayatta kalmak için günlük mücadele vardır.

Ancak yazmak, bu Pasiflik, soğuk ve izolasyon duvarlarını kırmanın bir yoludur. Bir çeşitlilik yaratır ve kendi düşüncelerinizi genişletme fırsatı verir.
Sistem Mahkumlari, herhangi bir duygu ve insan yakınlığından mahrum bırakılarak ikinci kez cezalandırarak kırmak ister. Onlarla düzenli temas, mektuplar, telefon görüşmeleri veya ziyaretler, yöneticilerin ve hapishane Gardiyanlarının günlük yaşam üzerindeki kontrolünü kırmanın tek yoludur.


Hapishaneler, insanları baskısından ve sömürüsünden yaşayan ve onları, duygusuz varlıklar haline getirmek isteyen bu baskıcı sistemin sadece görünen kısmıdır. Bu mantığa boyun eğmek istemeyen birçok kişi baskı ve baskının hedefi olur ve hapsedilir.
Bu sisteme karşı Mücadelemizde, Hapishaneleri ve içinde yaşayanları unutmamalı ve onları Kaderlerine bırakmamalıyız.


Yazmaya nasıl başlanır?


Birçokları için, yabancı insanlara deneyimlerini yazmak ve anlatmak alışılmadık bir durumdur. Ne yazacaklarını bilmiyorlar ve kağıda yazacakları şeyle duvarların diğer tarafındaki insanları depresyona sokabileceklerini ya da umursamadıklarını düşünüyorlar. Ilk olarak “buzu kırmak” için, ilk harfi kısa tutmak ve sadece en gerekli şeyleri yazmak daha iyidir.


Kendiniz ve yazma motivasyonunuz hakkında birkaç kelime yazın. Gerekli olduğunu düşünüyorsanız, hangi gruba/organizasyona ait olduğunuzu yazın. Ancak, mektupların sadece siz ve mahkum tarafından okunmadığını unutmayın.


Her Gözaltı merkezinin posta trafiği için kendi kuralları vardır, Bazı durumlarda sayfa ve/veya eklerin sayısı için sınırlar vardır, vb.mahkumların alabileceği ve yazabileceği mektup/kartpostal sayısının sınırlı olup olmadığını ve pul/zarfların eklenmesine izin verilip verilmediğini öğrenin.
İlgili düzenlemeler hakkında bilgi genellikle Hapishanelerin Web sitesinde bulunabilir ve yerel bir çağrı da yardımcı olabilir.


Duruşma öncesi gözaltındaki tutsaklar için, mektupların / Kartpostalların savcılık tarafından okunması çok muhtemeldir. Cezaevinde bu standart değildir. Bununla birlikte, siyasi mahkumlar söz konusu olduğunda, bu bir istisnadan ziyade bir kuraldır ve mektupları kaybedilir.
Tek tek sayfaların “kaybolmasını” önlemek için mektubunuzun tek tek sayfalarını numaralandırın. Ayrıca, harfleri ardışık olarak numaralandırmak ve her zaman geçerli tarihi yazmak mantıklıdır. Bu, mektubun gecikip gecikmediğini ve teslimatın gecikip gecikmediğini belirlemeye yardımcı olur.

 Pullar, broşürler, gazete kupürleri vb.gibi tüm ekleri de listeleyin, çünkü hapishane idareleri bu tür şeyleri de kaybetmeyi  severler.


Zarfın üzerine gönderim adresinizi yazmayı unutmayın.


Mektuplar, Devlet gözetim ve baskı organları tarafından düzenli olarak durdurulur, okunur, ertelenir veya hatta “taşınır”. Mektupların kaybolmasını büyük ölçüde önlemenin bir yolu, kayıtlı posta ile göndermektir. Posta, mektubu hapishaneye teslim edip etmediğini ve ne zaman teslim ettiğini not eder. Bu nedenle, bu durumda, yolun hangi bölümünde “kaybolduğu”doğrulanabilir. Ancak bunun için %100 kesinlik yoktur.


Son olarak, tutsaklara karşı dayanışma göstermenin ve Hapishanelerin reddedilmesini ifade etmenin birçok yolu olduğunu belirtmek isteriz.

Sosyal ağlarda paylaşın