Halk İktidarı’nın İLK İŞİ NE OLDU?

Devrim büyük bir alt üst oluştur.

Rusya’da 25 Ekim 1917‘de gerçekleştirilen Ekim Devrimi, bu büyük alt üst oluşun tarihteki en görkemli örneklerinden biridir.

Peki devrimin, devrimle birlikte kurulan işçi, köylü ve asker meclislerinden oluşan emekçi iktidarının İLK  İŞLERİ NELER OLDU?

Bir iktidarın ilk işleri, o iktidarın niteliğini de gösterir.

Emekçiler, tarihte ilk kez iktidar oldular 1917’de… ve doğal olarak ilk işleri de, sonraki yaptıkları işler de EMEKÇİLERİN ÇIKARLARINA uygun oldu.

 • İlk olarak işçi köylü sovyet temsilcilerinden, Bolşevik partililerden oluşan yeni bir hükümet kuruldu: adına Halk Komiserleri Konseyi denildi.
 • Halk Komiserleri Konseyi ilk olarak Barış Kararnamesi‘ni yayınlayarak 1. Dünya Savaşı’ndan çekildiklerini ilan etti ve savaşan tüm hükûmetlere ilhaksız ve tazminatsız bir barış çağrısında bulundu.
 • Hemen ardından Toprak Kararnamesi kabul edilerek büyük toprak sahiplerine ait topraklara el konularak yoksul köylülere dağıtıldı.
 • Halk Konseyi, Çarlık yanlısı ve burjuva hükümet üyelerini tutukladı. (Burjuvazinin başbakanı Kerenski ABD elçisinin makam aracıyla kaçtı!)
 • Devrime karşı sabotaj faaliyetlerinin başlaması üzerine 20 Aralık 1917’de devrimi korumak için ÇEKA (Karşı-Devrim ve Sabotajla Mücadele İçin Olağanüstü Komisyon) kuruldu.
 • 25 Ocak 1918’de toplanan III. Sovyetler Kongresi’nde Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ilan edildi.
 • Şehirde işçilerin ve kırda da köylülerin iktidarını ve ittifakını simgeleyen orak ve çekiç 1918’de Sovyetler Birliği’nin arması olarak kabul edildi. Üzerinde orak çekiç sembolü ve beş kıtanın işçilerini birliğe çağıran beş kollu yıldız bulunan kızıl bayrak, yeni kurulan devletin resmî bayrağı olarak ilan edildi.
 • Rus İmparatorluğu özerk cumhuriyetlere ayrıldı ve tüm uluslara ulusal hakları ve ulusal yerel yönetimlerini örgütleme hakkı tanındı.

Sovyet hükümeti, bunların ardından emekçilerin çıkarları doğrultusunda peşpeşe şu uygulamaları gerçekleştirdi:

 • Tüm bankalar kamulaştırıldı.
 • Tüm banka hesapları hazineye aktarıldı.
 • Tüm fabrikaların denetimi Sovyetlere geçti.
 • Kiliselerin mal varlıkları (banka hesapları da dahil) hazineye aktarıldı.
 • Asgari ücrete zam yapıldı ve günlük çalışma süresi 8 saate indirildi.
 • Çarlık hükûmetinin bütün dış borçları reddedildi.
 • Ülkenin tüm doğal kaynakları millileştirildi.
 • İdam cezası kaldırıldı.
 • Kilisenin devlet üzerindeki otoritesi kaldırılarak laik bir sistem getirildi.
 • Laik bir eğitim sistemi getirilerek kilise-eğitim ilişkisi yasaklandı.
 • Din ve inanç özgürlüğü getirildi ve dini propaganda yasaklandı.
 • Kadınlara seçme-seçilme hakkı verildi.
 • Medeni kanun kabul edilerek, medeni nikâh ve boşanma hakkı yasallaştı.
 • Soyluluk unvanları kaldırıldı ve herkes yasalar önünde eşit kabul edildi.
 • Çalışanlara, çocuklara ve çalışamayacak durumda olan yaşlı ve hastalara sosyal güvence sağlandı.
 • Eğitim ücretsiz ve mecburi hale getirildi.
 • Çocuk işçi çalıştırılması yasaklandı.

Devrim, işte bunları yaptı.

Türkiye devrimi bunları ve daha fazlasını başaracak.

Halklara gün yüzünü yine ve sadece devrimler gösterebilir.

Sosyal ağlarda paylaşın