Gerçek Bu…


Sağlık Sektörü Öldürüyor…

Dünyada yanlış tedaviden
dakikada 5 kişi ölüyor.

150 ülkede yanlış tedavi sonucunda
her sene 2,6 milyon insan ölüyor. Aslında ÖLDÜRÜLÜYOR.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıkladığı rakamlara göre, dünya genelinde hastaların yaklaşık yüzde 40’ı ayakta tedavilerde zarar görüyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) rakamlarına göre: “Türkiye’de günde ortalama 100 kişi; her yıl 35 bin kişi tıbbi hatalar yüzünden hayatını kaybediyor.”

Sağlık, en temel insan haklarından biri.
Ancak rakamların da gösterdiği gibi,
sağlık alanının tamamen ticarileştirilmesi,
sağlıkçıların köle gibi çalıştırılması sonucunda
yanlış tedavi sonucu ölümler, bir katliama dönüşmüştür.

Sağlık sorunlarının çözümü için gidilen yerler, yanlış teşhis ve tedavilerle ölümlerin, kalıcı hasarların yaşandığı yerler haline gelmiştir.
Gerçek budur

Sosyal ağlarda paylaşın