Fransa Alevi Birlikleri Federasyonundan Düşündüren Tavır

Fransa’nın başkenti Paris’te 16 haziranda yapılacak olan Alevi Festivali sanatçı listesinde bulunan Grup Yorum daha sonra yapılan bir başka toplantı sonrasında listeden çıkartıldı.  Festival ile ilgili belirlenen hemen hiçbir şeyde bir değişiklik yapılmazken sadece Grup Yorum’un sanatçılar listesinden çıkartılması bu toplantının da sadece bu amaçla yapıldığını gösteriyor.

Ülkede ve Avrupa’da baskılar ile mücadele eden Grup Yorum susturulmak isteniyor.  Toplumun ilerici, devrimci, demokrat kesimlerinin Grup Yorum’un yanında olduğu ve olması gerektiği böylesi bir dönemde bu tavrın sebebi merak konusu oldu.  Grup Yorum sevenlerin gerçekten öğrenmek istediği şey;  FUAF’ın Fransız devletinin tehditleri sonucunda mı bu kararı aldığı yoksa farklı çevrelerin baskısı ile mi bu kararı aldığıdır. (Her ikisinin de bir açıklama olmayacağı kesindir.)  Grup Yorum’un mücadelesini mi yeterli bulmadınız? Alevilere uygulanan baskılardan dolayı Grup Yorum sessiz mi kaldı? Tüm elemanları tutuklanmış, hemen her iki ayda kurumları basılıyor olması sizce de Grup Yorum’u her ne olursa olsun sahnelere çıkartmak gerekmiyor mu?  Biz eminiz ki bu soruları her platformda  FUAF’tan cevaplanması istenecektir.

Avrupa ve Türkiye’de konserlerinin yasaklandığı, susturulmaya çalışıldığı bu dönemde, hangi niyetle olursa olsun, bir dost kurum dahi olsa, Grup Yorum’u konser listesinden çıkartanlar Grup Yorum’u susturmak isteyenlerin amacına hizmet etmiş olurlar.

Aleviler tarihleri boyunca baskıya ve zulme uğramış bir halktır. Zulme direnerek yaşamış, inançlarını ve varlıklarını sürdürmüş halktır aleviler. Bu yüzden  nerde zulme uğrayan varsa yanında olmuşlardır. Mücadele ve isyanlarının devrim ve sosyalizm mücadelesine akması bu yüzden tesadüf değildir. Grup Yorum’un alevilerce sahiplenilmesi ve Grup Yorum’un alevilerin de yüreğinde taht kurması kendileri gibi Grup Yorum’un da hakkın haklının yanında olması ve mücadele etmesidir. Bu mücadeleyi veren Grup Yorum’un uğradığı baskı ve işkencelerden FUAF yöneticilerinin haberdar olmaması mümkün değildir. Saçları yolunan, elleri belleri kırılan, başlarına ödüller konularak sürek avı başlatılan, hapislere atılan, her dakika tutuklama terörüne uğramak pahasına sanat hayatını devam ettirmeye çalışan ve bunu da çok iyi başaran Grup Yorum, dost bir kurum tarafından böyle bir uygulamaya neden uğrar, gerçekten merak konusudur. Her fırsatta Süleyman Soylu’nun bitirmeye çalıştığını ve bitirdiğini zırvaladığı halde Grup Yorum’a sahne yasağı koymak kimin yapmak istediğine yarar? Grup Yorum severler, ama önce kendi kitleniz bu soruları soracaktır size. Ve cevaplanması gereklidir.

Merak edilen bir başka konu ise FUAF’ın bu  kararı alırken kime danıştığıdır. Bu karar alınırken demokratik mekanizmalar işletilmişmidir  yoksa yönetimde bir kaç kişinin fikri midir? Üyelerinin kaçına böyle bir karar alınmadan danışıldı?  Evet bu sorular tüm aleviler tarafından cevaplanması beklenen sorulardır.

Bu sorular cevaplanmadığı sürece Fransa Halk Cephesi’nin sorduğu şu soruyu FUAF’ın herkesimden duyacağı kesindir: “GRUP YORUM’UN FESTİVALE KATILMASINI ENGELLEYEREK KİMLERE MESAJ VERİYORSUNUZ?”.  FUAF’ın bu sorunun muhatabı olmaması için  bu tavrından vazgeçmesi gerektiği Grup Yorum severlerde hakim fikir.  Grup Yorum severler, FUAF’ın tavrının adilce açıklama yapılabilecek bir tavır olmadığını düşünüyor. Zaten adaletsizliği hiç bir alevinin kendi kurumlarına yakıştırmayacağını düşünüyoruz.  Bu yüzden

NEDEN GRUP YORUM’U LİSTEDEN ÇIKARTTINIZ SORUSUNU SORAN ÜYENİZE VERDİĞİNİZ CEVABI TÜM GRUP YORUM SEVERLERİN DUYMAK İSTEDİĞİNİ HATIRLATIYORUZ.

Sosyal ağlarda paylaşın

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.