FAŞİZMİN YENİ HAPİSHANELERİ
S, R, Y TİPİ HÜCRELER
DAHA AĞIRLAŞTIRILMIŞ TECRİT

Bölüm 2:
Y Tipi Hapishaneler

Yazı dizimizin ilk bölümünde R Tipi hapishaneleri anlattık.
Bugüne kadar onlarca katliama, tecrit ve imha politikalarına rağmen devrimci tutsakları teslim alamayan faşizm, yeni hapishaneler yapmaya devam ediyor.
Her yeni model, tecriti daha da ağırlaştırmayı hedefliyor.
Yazı dizimizin ikinci bölümünde, Y Tipi Hapishaneleri ele alacağız.

“YÜKSEK GÜVENLİKLİ” BİR HAPİSHANE

Y Tipi Hapishaneler, tahmin edileceği gibi, “yüksek güvenlikli” hapishane kategorisindedir.
Yüksek güvenlik, eşittir, ağır tecrit demektir.
Y Tipi Hapishanelerde, tutuklular TEK KİŞİLİK tecrit hücrelerinde tutulur. Y Tipi hapishanelerin ortalama kapasiteleri 300-400 kişi civarındadır.

ŞU ANDA KAÇ Y TİPİ VAR?

Şu an Türkiye’de, Antalya Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Ereğli 1 No’lu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Ereğli 2 No’lu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olmak üzere 3 tane Y tipi hapishane bulunuyor.

MİMARİ YAPI NASIL?

Üç katlı olan bu hapishaneler, tutukluların birbirlerini göremeyeceği şekilde tasarlandı.
Y Tipinde kalan tutsakların anlatımlarına göre, hapishanenin özellikleri şöyle:
“Günde 1 saat havalandırmaya çıkılıyor, havalandırma için ayrı bir yere götürülüyorlar.
Hapishane GÜNEŞE TERS bir şekilde dizayn edildiği ve hücrelerde küçük bir pencere olduğu için, tutukluların güneş ışığını görmesi, temiz hava almaları tamamen kısıtlanmış durumda.”

SÜREKLİ HÜCRE CEZASI UYGULANIYOR!

Yani tutsaklar, Y tipi hapishanelerde yatacakları süre boyunca “hücre cezası”nda kalıyor muamelesi görüyorlar.
Tutuklulara karşı ek bir “ceza” yöntemi olarak uygulanan hücre cezası, Y Tipleri ile SÜREKLİLİK kazanıp mimari yapının bir parçası haline geliyor.
BM Raporlarında yasaklanması istenilen “sürekli hücre cezası” uygulaması, Y Tipi hapishanelerin temel bir özelliği durumunda.

HÜCRE HAPSİ NEDİR?

Hücre hapsinin kullanımı ve etkileri hakkında İstanbul Bildirgesi’nde şöyle deniliyor:
“Hücre hapsi ciddi psikolojik, bazen de fizyolojik kötü etkilere yol açabilir. Uykusuzluktan ve kafa karışıklığından başlayarak halüsinasyon ve psikozlara kadar uzanan uzun bir semptomlar listesi kayda geçmiştir. (…) Hücre hapsinin en önemli zararlı özelliği şudur: anlamlı sosyal teması, çoğu kişi için sağlığı ve esası sürdüremeyecek kadar yetersiz bir sosyal ve psikolojik uyarı seviyesine kadar indirir.”

Hücre hapsi tanımı, “kişilerin günde 22 ila 24 saat süreyle hücrelerine hapsedilerek fiziksel olarak tecrit edilmeleri”ni tanımlamak için kullanılır.
Başka tutuklularla ve hapishane personeliyle her türlü temas, en aza indirilir.

İşkenceyle ilgili BM Özel Raportörü bile, hapishane sisteminin amacı olan rehabilitasyona aykırı “sert” bir yöntem olan uzun süreli veya süresiz hücre hapsinin yasaklanmasını istemiştir.
Ama tabii BM’nin isteği de, insancıllığından değil, tutsakmlrı teslim almak için daha “yumuşak” yöntemler kullanılmasını önerdiğindendir.
Emperyalizm ve işbirlikçileri dünyanın her yerinde türlü yöntemler bularak direnenlere saldırıyı çeşitlendiriyorlar.
Y Tipleri ile tutsaklar bir ömür boyu hücre cezası koşullarına tabi tutularak fiziki ve psikolojik imhası hedefleniyor.

Y TİPİ HAPİSHANELERDE KİMLER KALACAK?

Bu hapishanelerde ağırlaştırılmış müebbet hükümlülerinin tutulacağı açıklandı.
FAKAT TÜRKİYE FAŞİZMİ, HER ZAMAN EN AĞIR TECRİT KOŞULLARINI DEVRİMCİLERE UYGULADIĞI İÇİN Y TİPLERİ’NE DE DEVRİMCİLERLE DOLDURULACAĞI AÇIKTIR.

Y TİPLERİ İLE AMAÇLANAN NEDİR?

Tecrit bir teslim alma saldırısıdır. Devrimcileri hedef alsa da, düzene karşı olan tüm güçleri, bir bütün olarak tüm halkı teslim almak için F Tiplerinin ardından Y tipleri ile tecrit ağırlaştırılıyor.
Sürekliliştirilmiş “Hücre cezası” uygulamasının sonuçları, emperyalizmin ve faşizmin istediği sonuçlardır.

“Uzmanlara göre hücre hapsinde tutulan bir kişinin psikolojisinin geri dönüşü olmayacak şekilde bozulması için sadece 15 gün yetiyor.”
Ağır tecrit koşullarının doğuracağı sonuçlar önceden emperyalizm tarafından araştırılmıştır. Bu konuyla ilgili deneyler, F tipi hapishanelerin inşasından yıllar önce laboratuar ortamında oluşturulmuş hücrelere kapatılan insanlar üzerinde yapılmıştır. ABD’de 1950’lerin başında “silent room” (sessiz oda) adı verilen hücrelerde, Almanya’da ise Hamburg Üniversitesi Kliniği’nde 1971’de “camera siliens” adı verilen hücrede bu deneyler yapılmıştır.

Tecritin Fiziksel Etkileri:
Kas-iskelet ağrıları
Göz Bozukluğu
Psikosomatik Rahatsızlıklar
Kulak Çınlaması
Kalp Çarpıntısı ve Ritim Bozukluğu
Hipertansiyon
Baş Ağrısı
Mide Rahatsızlıkları
Kol ve Parmaklarda uyuşukluk
Cilt Hastalıkları

EMPERYALİZMİN FAŞİZMİN İNSANLIK DIŞI DENEYLERİ
Aşağıda aktaracağımız deneyler ve gözlemler, emperyalizmin, faşizmin HÜCRE ve TECRİT politiktasını bilinçli olarak uyguladığının ve buralarda tutsakları hasta edere, çıldırtarak, fiziksel ve düşünsel dengesini bozarak TESLİM ALMAYA çalıştığını gösteriyor:

“Acaba insan yetersiz uyarım içinde bırakılırsa ne olur? Sanki hiçbir uyarıcı olmazsa dinlenecekmişiz, çok rahatlayacakmışız gibi gelir. Oysa durum bunun tersidir. Kutup araştırmacılarının, batan gemilerin günlerce denizde kalan tayfalarının, savaş esirlerinin duygu, algı ve düşüncelerinde türlü değişmeler gözlemlenmiştir. Uyarım gereksinimi artmış; gerçekle gerçek olmayanı karıştırma, sonucunda da ruhsal çöküntü ortaya çıkmıştır.”

“1954’te Mc Gill Üniversitesi’nde Hebb’a Laboratuarlarında, Bexton, Heron ve Scott tarafından gerçekleştirilen algı yoksunluğu deneyleriyle, uzun süreli monotonluk ve yetersiz uyarılmanın insanların normal fonksiyonlarının bozulmasına yol açtığı kanıtlanmıştır. …
Deney sonucunda öğrencilere;

  • Yapılan zeka testlerinde puanların düştüğü
  • Algılama bozuklukları olduğu
  • Hayal görmeye başladıkları
  • Davranışlarında düzensizlik olduğu saptanmıştır.” (Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Psikoloji Ders Kitabı 1 s.17)

Yazı dizimizin bu bölümünü
özgür tutsak Ümit İlter’in bir şiiriyle bitiriyoruz:

Ardım duvar
Önüm duvar
Gece duvar
Gündüz duvar

Aylar duvar
Yıllar duvar
Dayan gönlüm dayan
Hücrenin duvarı var
Direnişin sınırı yok
İşte hepsi bu kadar…

(Devam edecek… 3. Bölüm: S Tipi Hapishaneler)

Sosyal ağlarda paylaşın