Emperyalist Kuşatma Altında Newroz

Ortadoğu halklarının bayramı Newroz.
Ortadoğu işgal altında.. Irak işgal altında. Libya işgal altında. Suriye’nin bir yanı işgal altında… Ortadoğu’nun birçok ülkesi emperyalist işgal altında.
Ama Nevroz ateşleri hiç sönmedi bu topraklarda.
Tüm emperyalistler, dünyanın tüm DEHAKLAR’ı birleşip çullandılar Ortadoğu halklarının üzerine..
Yine de Kawaları yok edemediler.
Emperyalist orduların askerleri, gemileri, uçakları, tankları tafından kuşatılmış ve işgal edilmiş Ortadoğu’da hala ateşler yanıyor ve hala direnenler var..
Amerikan imparatorluğunun başındaki Dehaklar’ın Arap, Kürt, Türk, Acem gençlerin beyinlerini istediği Ortadoğu’da hala ateşler yanıyor ve hala direnenler var..

Efsaneden Bugüne
Binlerce yıl öncesinin kurtuluş efsanesidir Newroz.
Mezopotamya’da (Dicle ile Fırat arasındaki bölgede), yüzlerce yıl Asur İmparatorluğu adlı bir devlet hüküm sürdü. M.Ö 911-619 yılları arasında hüküm süren bu imparatorluğun son kralı, zalimlikte sınır tanımayan Dehak isminde bir kraldı.
Efsane odur ki, Dehak, her gün iki gencin beynini yiyerek yaşayan bir kraldı.
Gençlerinin böyle ikişer ikişer öldürülmesi, zaten baskı ve sömürü altındaki halk için bardağı taşırır. Kral Dehak’a karşı Demirci Kawa önderliğinde bir ayaklanma başlar. Kawa’nın önderliğinde gerçekleşen ayaklanma, kısa sürede tüm Asur halkının desteğini kazanır.


Ayaklanma sonucunda Kral Dehak’ın yaşadığı Asur’un başkenti Ninova (bugünkü Irak toprakları üzerindedir) yerle bir edilir. Ve Dehak’ın başı Demirci Kawa’nın çekiciyle parçalanır.
O gün her yerde ateşler yakılarak zulümden kurtuluş kutlanır.
Kürt, Arap, Fars, Acem, Türkmen halkının da benzer efsaneleri vardır; adlar, yerler biraz değişmiş de olsa, Dehak’la Kawa’nın savaşı hemen her toplumda vardır. Asur’a karşı direnenler de Kürt’ü, Acemi, Farsıyla Ortadoğu halklarıdır.
Newroz ateşleri o günden mirastır.
Newroz, YENİGÜN demektir.
Halklar, tarihleri boyunca sayısız “yenigün”ler yarattılar.
Ve halklar, tarihleri boyunca “yenigün”lere hep hasret kaldılar. “Yenigün”ler için savaştılar.

Bir Milyon Çocuğun Kanını İçtiler de Doymadılar!
Tarihi bir tesadüf; Dehak’ın iktidarının yıkıldığı, özgürlük ateşlerinin yandığı toprakların büyük bölümü, bugün haritaların Irak diye gösterdiği topraklardır.
Bu kez gelen Dehak, işgalci!
Irak, Suriye, Libya, İran ve daha onlarca ülkeyi işgal etme peşinde.
Bugünün Dehaklar’ının niyeti, Asur İmparatorluğu gibi, Persler gibi, sanki aradan yüzyıllar geçmemiş, sanki hiç sınırlar oluşmamış gibi, Ortadoğu’nun bir ucundan girip, öteki ucundan çıkmak… ARDINDA genç, yaşlı, çocuk demeden ardında milyonların taze mezarlarını bırakarak…
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 21 ülkenin yönetimlerini değiştirmeyi hedeflediklerini ilan ettikleri BOP (Büyük Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi), yüzbinlerce gencin beyinlerini istiyor.
Günde iki gencin beyni yetmiyor günümüzün Dehaklarına.
Zalim Dehak’ın iki omuzbaşında iki yılan vardı. Gençlerin beyinlerini o yılanlara yediriyordu. Değilse, yılanlar onu yerdi… Günümüzün Dehaklar’ının her parmağında, her uzvunda yüzlerce yılan; emperyalist tekeller.
Bu yılanlar, yüzbinlerin, milyonların kanını, canını, emeğini istiyorlar hergün.
Zalim Dehak’ın başının ezildiği bu topraklar üzerinde, günümüzün Dehak’ı Amerikan İmparatorluğu, son on yılda bir milyonu aşkın çocuğun kanını içti. İçti de doymadı.
Nice imparatorlar gelip geçti bu toprakların üzerinden. Zalimlikte sınır tanımayan emperyalist bir imparatorluk bugün aynı topraklar üzerinde halklara kan kusturuyor.
Asur ve kralı Dehak’ın hükümranlığı Ortadoğu ile sınırlıydı. İmparatorluğa soyunan Amerika’nın zulmü ise tüm dünyaya yayılmış durumdadır.

Bu Dehaklar Da Tarihe Karışacak!”
Bir Newroz yazısından denildği gibi: “Demirci Kawa’nın çekici devrimcilerin elinde, isyan ateşlerini tutuşturacak köz, Ortadoğu’nun binlerce yıldır ezilen, sömürülen halklarının yüreğindedir.”
Amerika, mezarını seçti: Ortadoğu!
Ortadoğu, Asur kralı Dehak’ın mezarı olduğu gibi, günümüzün Dehak’ının da mezarı olacak.
Dünyada Amerikan imparatorluğunun ve müttefiklerinin gitmediği, zulmetmediği tek bir yer kalmamıştır.
Girdikleri heryeri yakıp yıkmış, kan dökmüş, canlar almışlarır. Heryerde kendi egemenliklerini pekiştirecek yönetimler kurmayı da ihmal etmemişlerdir.
Amerika saldırganlığını meşru kılmak için binbir hileye, yalana, dolana ve entrikaya başvurdu. Roma, Bizans, Osmanlı imparatoruklarının yaptığı gibi, bölge halklarını, ülkelerini birbirine karşı kışkırtarak, birbirine saldırtarak imparatorluğunu pekiştirmeye çalıştı.
Fakat işte, ne Asur, ne Moğol, ne Roma, ne Bizans, ne Osmanlı, ne Çarlık tarihte kalıcı olamadılar.
Yanke impatarluğu da kalıcı olmayacak.
Asur imparatorluğunun başından onlarca Kral geldi geçti. Onlarcası hüküm sürdü, sefahat sürdü, zulmetti. Ve son kral, Dehak verdi tüm bu zulmün hesabını.
Tarihten biliyoruz ki, şöyle biter imparatorluğun sonu: … “Ve Dehak’ın başı Demirci Kawa’nın çekiciyle parçalandı…”
Yaratılmış ve yaratılacak tüm Newrozlar, ORTADOĞU HALKLARINA, TÜM DÜNYA HALKLARINA KUTLU OLSUN!

Sosyal ağlarda paylaşın