Doktorlar Eylemde: “Sağlık 5 dakikaya sığmaz”…

Sağlık Bakanlığı’nın, 10 dakika olan muayene aralığını 5 dakikaya düşürme kararına karşı, ülke çapında
doktorlar eylemler yaptılar. Eylemlerde Bakanlığın bu kararı protesto edilirken 5 dakikada hekimlik
yapılamayacağı dile getirildi.
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla yapılan eylemlere bir çok şehirden hekimler katılım
sağladılar.
İstanbul’dan Edirne’ye, Manisa’dan İzmir’e, Bursa’dan Denizli’ye, Adana’ya kadar bir çok şehirde
hastahaneler önünde gerçekleştirilen eylemlerde konuşmaların ortak noktası, bu uygulamanın hem
doktorlara, hem hastalara, halka karşı bir uygulama olduğu vurgulandı. Açıklamalarda “Hekimler köle,
hastalar müşteri değildir. 5 dakikada hekimlik yapılamaz” denildi.


İstanbul: BİR HEKİME GÜNDE 100 HASTA!
İSTANBUL’DA Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan açıklamada, “Sağlık 5
dakikaya sığmaz. 5 dakikada hekimlik yapılamaz” pankartı açılırken, “Sağlıkta dönüşüm yıkımına
son”, “Hekimler köle hastalar müşteri değildir”, “Emek bizim söz bizim” dövizleri taşındı.
Eylemde İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç tarafından okunan açıklamada
şunlar vurgulandı:
“Hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gereken muayene süresinin en az 20 dakika olarak kabul
edilmesine rağmen ülkemizde birçok hastanede bu süre 5 dakikaya düşürülerek hekimlere günlük
yaklaşık 100 hasta randevusu dayatılmaktadır. Bu randevular hekimin hastasına yeterli zaman
ayırmasına; halkın nitelikli sağlık hizmeti almasına engel olmaktadır.”
“Topluma çağrımızdır; dün olduğu gibi bugün de nitelikli sağlık hizmeti taleplerimizde ısrarcıyız ve
hekimlik yapmak istiyoruz. Hem hekimlerin hem de toplumun sağlık hakkı için bu uygulamalara itirazı
birlikte yükseltelim. Sağlıklı yaşam hakkımızdan vazgeçmeyelim!”


Adana: TALEPLERİMİZ KARŞILANANA KADAR EYLEMDEYİZ!
ADANA’DA Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi poliklinik önünde bir araya gelen
hekim ve sağlık çalışanları, 5 Dakikalık dayatmayı protesto ederken, maaşlarının iyileştirilmesi talebini
de dile getirdiler.
Burada Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş tarafından yapılan konuşmada,”Son
yıllarda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hakları tarihinde görülmemiş şekilde gerilemeye,
angaryalar ve iş yükü de bir o kadar artmaya devam ediyor” denildi.
Menteş, konuşmasında “Hekimlerin muayene sırasında hemşire veya sağlık personeli olmadan muayene
yapmaya zorlandığını, 5 dakikalık muayene süresinde tanıyı koyarak tedaviyi düzenlemelerinin
beklendiğini” belirtti.
Menteş, talepleri karşılanana kadar her hafta eylemde olacaklarını dile getirdi.


BURSA: 5 DAKİKA DAYATMASI SAĞLIKTA ŞİDDETİ KÖRÜKLÜYOR
Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ömer Levent Soydinç, birçok hastanede normalde 20 dakika
olması gerek muayene süresinin 5 dakikaya düşürülerek hekimlere günlük yaklaşık 100 hasta randevusu
dayatıldığını belirtti ve ekledi: “Bu dayatma, mesleki özerkliğimize müdahale olmasının yanı sıra halkın
sağlığını da tehdit ediyor.”
Bursa Tabip Odası da, Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısı çerçevesinde “Sağlık 5 Dakikaya sığmaz!”
başlıklı basın açıklaması gerçekleştirdi.
BTO Genel Sekreteri Dr. Ömer Levent Soydinç tarafından yapılan açıklamada, “Yıllardır sağlıkta
dönüşüm programı adı altında yürütülen politikaların hastaneleri ticarethaneye, hastaları ise
müşteriye dönüştürdüğü” belirtildi.
Açıklamanın devamında şöyle denildi:
“Hekimlere günlük yaklaşık 100 hasta randevusu dayatılmaktadır. Bu randevular, hekimin isteği ve

bilgisi dışında MHRS sistemi üzerinden açılmakta, hekimin hastasına yeterli zaman ayırmasına; halkın
nitelikli sağlık hizmeti almasına engel olmaktadır. Hekimlere performans baskısıyla daha çok muayene ve
işlem dayatması yapılarak mesleki özerkliğimize müdahale edilmekte, halkın sağlığı tehdit edilmekte,
sağlıkta şiddete zemin hazırlanmaktadır.”
ATO: “5 dakika muayene zamanı ile 90. hasta olmak ister misiniz?”
Ankara Tabip Odası tarafından gerçekleştirilen eylemde, şu soru soruldu:
“5 dakika muayene zamanı ile 90. hasta olmak ister misiniz?”
kuşkusuz, o 90. hasta, hiçbir zaman zenginler olmayacak, o kararı alan bürokratlar olmayacak.
Bir çok şehirdeki Tabip odaları tarafından yapılan açıklamalarda da bu dayatmanın iptali talep edildi.
Hekimler, bu talepleriyle ilgili olarak, 23 Kasım’da İstanbul’dan Ankara’ya “Beyaz yürüyüş”
başlatacaklar. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları; “Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün
Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz – Emek Bizim Söz Bizim”
başlığıyla yeni bir mücadele süreci başlattıklarını duyurdular.

Sağlık Bakanlığı’nın Kararı Ne Anlama Geliyor?
Sağlık Bakanlığı, 10 dakika olan muayene aralığını 5 dakikaya düşürülmesi kararını aldı. Yani artık
hekimler, her dört dakikada bir hastayı kabul edip, muayenesini yapıp göndermek zorundalar.
Hangi doktor, dört dakikada bir hastayı muayene edip doğru teşhis koyabilir?
Sağlık Bakanlığı da, hastahane patronları da bunun mümkün olmadığını biliyor.
Ancak onlar, doktorları daha ağır çalıştırıp, daha kısa zamanda daha çok hastaya baktırıp, karlarına kar
katma peşindeler. Halkın sağlığı onların umurunda değil.
Bu karar, bu nedenle açık olarak “sağlıkta halk düşmanlığı” politikasının bir devamıdır.

Sosyal ağlarda paylaşın