Avrupa Halk Cephesi:


NURETTİN KAYA İÇİN KAMPANYAYA ÇAĞRIMIZDIR:
Kuyu Tipine Karşı Direnişi Güçlendirelim! Zaferi Yakınlaştıralım!

S, R, Y Kuyu Tipi hapishanelere karşı direniş başlatan Nurettin Kaya’nın ölüm orucu, bugün 234. gününde.
Ölüm orucunda 8 ay tamamlanmak üzere.
Açlığın koynunda 8 aylık yürüyüş, elbette direnişçinin fiziki durumunu her geçen gün daha riskli hale getiriyor.
Avukatları ve yakınları, Kaya’nın 40 kiloyo düştüğünü açıkladılar.
Kaya’nın Kuyu Tipi hapishanelere karşı hücre hücre eriyerek büyüttüğü barikatı güçlendirme görevi bizdedir.
Kaya’nın direnişini zafere ulaştırmak için yüklenmek, eylemleri yaygınlaştırmak görevi bizdedir.

Bu amaçla;
14 Haziran – 20 Haziran günlerini, NURETTİN KAYA’NIN DİRENİŞİNİ SAHİPLENME VE BÜYÜTME HAFTASI ilan ediyoruz.
Avrupa’daki halkımıza ve Halk Cephelilere,
14 Haziran – 20 Haziran günleri boyunca,
Nurettin Kaya’nın Direnişini zafere taşımak için her gün farklı eylem biçimleriyle Nurettin Kaya’nın direnişini ve taleplerini gündemde tutma çağrısı yapıyoruz.

KAYA’NIN DİRENİŞİNİ BÜYÜTME HAFTASI’na

= 14 ve 17 Haziran’da TC. Konsoloslukları önünde gösterilerle başlayabiliriz.
= 15 ve 16 Haziran günlerini BİR GÜNLÜK AÇLIK GREVİ GÜNÜ olarak ilan ediyoruz. (Her ülke ve bölge, bu günlerden kendilerine uygun olan günü belirleyerek, kampanyaya katılabilir.)
= 17 Haziran Adalet Bakanlığı’na ve Bolu F Tipi Hapishanesi yönetimine mail yollama, telefon etme günü.
= 18 Haziran Nurettin Kaya başta olmak üzere, direnişteki tutsaklara ve basın kurumlarına mektup yazma günü
= 19-20 Haziran günlerinde, her ülke ve bölge kendi koşullarına göre, umut feneri, pankart, mum yakma, stand açma ve benzeri bir eylemlerle kampanyamızı yaygınlaştıralım ve güçlendirelim.

HALKIMIZ! HALK CEPHELİLER!

Nurettin Kaya şu haklı ve meşru taleplerle ölüm orucuna başladı:

  • SRY kuyu tipi Hapishanelerin kapatılması
  • Sürgün Sevklerin Durdurulması
  • Siyasi Tutsakların Kaldıkları Hapishanelerde Bir araya Getirilmesi
  • Tutsakların Ailelerine Yakın Yerlerde ve Arkadaşlarının Olduğu Yerlere Götürülmesi
  • Disiplin Cezalarının Kaldırılması
  • Şartlı Tahliyenin Uygulanması…

Nurettin Kaya, bu taleplerle başladığı Süresiz Açlık Grevini, 20 Ekim 2023’de sürgün sevk olarak götürüldüğü Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Hapishanesi’nde ÖLÜM ORUCUNA çevirdi.
Direnişin gücünü, bu direnişte de bir kez daha gördük.
Farklı siyasi kesimlerden yüzlerce tutsak Kuyu Tipi hapishanelere götürülmüştür. Hiçbiri bir direniş göstermemiştir.
Özgür Tutsaklar ise, direnişleriyle bu hapishanlerden, bu “kuyu”lardan çıkabilmeyi başarmışlardır.
Nurettin Kaya da direnişi sonucunda Erzurum’dan Bolu F Tipi’ne sevk edildi.
Ancak orada da ağır bir tecrit uygulanıyor. Yoldaşlarının yanına verilmiyor. Şu anda Nurettin Kaya’nın acil talebi de budur.

NURETTİN KAYA’NIN TALEPLERİ TALEBİMİZDİR.
KAYA’NIN DİRENİŞİNİN ZAFERİ İÇİN, KUYU TİPLERİNE KARŞI BİR ZAFER KAZANMAK İÇİN,
DİRENİŞİ BÜYÜTELİM!
Ölüm orucu direnişçilerinin eriyen hücreleri, eylemlerimizle, açlık grevlerimizle, sahiplenmemizle beslenecek;
direnişçiler, eylemlerimizle güçlenecek,
sahiplenmemiz ZAFERİ getirecektir.

Bu nedenle tüm halkımıza ve Halk Cephelilere, bu eylemlere en güçlü ve kitlesel katılım sağlamak içirn seferber olmalıyız diyoruz.
Halkımıza ve yoldaşlarımıza devrimci selamlarımızla.

09.06.2024
Avrupa Halk Cephesi

Sosyal ağlarda paylaşın