AVRUPA DİRENİŞLER MECLİSİ 1. KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Avrupa’daki Halkımız!
Avrupa Direnişler Meclisi 1. Kurultayı’nı gerçekleştirdik.
Bu kurultay ne anlama geliyor ve amacımız neydi?

Bugün Avrupa’da yaşadığımız ülkelerde, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi bir çok sorunla karşı karşıyayız.
Ekonomik, sosyal ve siyasi haklarımız gasp ediliyor.
Düşünce ve inanç özgürlüğümüz ve örgütlenme hakkımız, sık sık fiilen yok ediliyor.
Avrupa devletleri, asimilasyon dayatmasına direnenlere karşı ırkçı politikalar uyguluyor.
İşsizlik parası, oturum hakkı, sağlık hizmetleri gibi en temel haklarımız bize karşı kullanılıyor.
Avrupa’daki halkımız ve emperyalizme karşı mücadele edenler, oturum hakkının gasp edilmesiyle karşı karşıyadırlar. Emperyalist ülkeler bugün oturum hakkını bir TEHDİT VE ŞANTAJ aracı olarak kullanıyorlar.
Oturumlarımızı alıyorlar, hakkımızda soruşturma açıyorlar, bizi aşağılıyorlar, kimliklerimizi geri alıyorlar, bizi 30 km genişliğindeki bir alana hapsetmek istiyorlar.

Baskı Varsa, Direniş De Var
Emperyalizmin bütün bu saldırılarına karşı, bir çok yerde direnişler başlattık.
Son iki yıl içinde, oturum hakkımızın. kimliklerimizin gasp edilmesine karşı, Avusturya’da, Almanya’da, Belçika’da, Fransa’da, İngiltere’de (Avrupa’nın 5 ülkesinde) direnişler gerçekleştirdik.
Konser yasaklarına karşı, Almanya’da çadır direnişleri gerçekleştirdik.
BU DİRENİŞLERLE, “AVRUPA’DA DİRENEREK HAK ALINAMAZ” düşüncesini yıktık.
Bu direnişlerimizin bir kısmı zaferle sonuçlandı.

  • Belçika’da Cahit Zorel, 16 yıl sonra, direnişiyle tam oturum hakkını söke söke aldı. Zafer direnenlerindir gerçeği Avrupa tarihine de yazıldı.
  • Almanya Düsseldorf’da 1 yılı aşkın süredir çadır kurarak direnen Deniz Yıldız’a 3 aylık da olsa oturum vermek zorunda kaldılar,
  • Mannheim’da Cemaat Ocak , aylar süren direnişiyle oturum hakkını kazandı.
  • Paris’te Zehra Kurtay’a 6 aylık oturum vermek zorunda kaldılar.

Kurultayımızın Amacı
İşte bu direnişleri ve kazanımları bir adım daha ileriye taşımak için, Avrupa Direnişler Meclisi Kurultayını topladık.
Amacımız;
direnişler arasında bağ kurmak,

direnişler arasında bilgi alışverişini sağlamak,

direnişlerin ortak hedeflere yönelmesini sağlamak,

direnişler arasında dayanışmayı sağlamak,

ve aynı sorunları yaşayan diğer kesimlere ulaşmanın yolunu açmaktı.
Kurultayımızla bu amaçların bir bölümünü gerçekleştirmiş olduk.
Diyebiliriz ki, artık direnişlerimiz ve direnişçilerimiz daha güçlüdür.

Direnişleri Birleştirecek ve Çoğaltacağız
Avrupa’da yukarıda sayılan direnişlerle, direnme geleneğinin ve direnerek hak almanın tohumları atılmıştır. Bu tohumlar filiz verecek, yayılacaktır. Bundan eminiz.
Direnişler değişecek, direnenler değişecek, gelenek sürecektir.
Bu direnişleri güçlendirmeli, yaymalı, örgütle hale getirmeliyiz.
DİRENİŞLER MECLİSİ, ÜLKEDE VE AVRUPA’DA bu ihtiyaç temelinde, bütün direnişlerimizi ortaklaştırmak için ortaya çıktı.
Biz de Avrupa’daki direnişçiler olarak, Direnişler Meclisi ile bu ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz.
Direnişler Meclisi, halkın kendi sorunlarını çözmesini öğretmek, birlikteliğin ve örgütlülüğün gücünü göstermek için kuruldu.

Kurultayımız adına;
hakları gasp edilenleri direnişe ÇAĞIRIYORUZ.
tüm halkımızı direnişleri sahiplenmeye ÇAĞIRIYORUZ.
Devrimcileri, demokratları, demokratik kurumları, direnişlerin yanında olmaya ÇAĞIRIYORUZ!

Avrupa’da Yaşayan Halkımız
Avrupa emperyalistleri, ırkçılıkla, tehdit ve şantajla, tüketim kültürüyle, polis terörüyle tüm halkların direnme ruhunu öldürmek istiyor. Biz direnişlerimizle bu ruhu canlandırıyoruz.

Her saldırı direnişle karşılık bulmalı. Direnmeye karar vermek, zaferi kazanmanın kapısını açmak demektir.
Her zaman kazanamayabiliriz; ama kurultay sloganımızda da belirtildiği gibi; “Her zaman kazanamayabiliriz, fakat kazananlar sadece direnenlerdir.”
Boyun eğmeyelim.
Emperyalizmin aşağılamalarına, yabancı düşmanlığına, ırkçılığına, haklarımızı gasp etmesine sessiz kalmayalım.
Birleşelim, örgütlenelim, direnelim ve kazanalım.
Direnen asla yalnız kalmaz. Kimse yoksa BİZ VARIZ.
Avrupa Direnişler Meclisi, direnen herkesin yanında olacaktır.

AVRUPA DİRENİŞLER MECLİSİ

Sosyal ağlarda paylaşın

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.