ANTİ EMPERYALİST CEPHEDEN ÇAĞRI…

Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın taleplerini kabul edin

19 Aralık 2021 tarihinden beri Ölüm Orucunda olan Sibel Balaç’ın ve 25 Aralık 2021 tarihinden beri Ölüm Orucunda olan Gökhan Yıldırım’ın taleplerini destemek için, Türkiye’de, Avrupa’da ve enternasyonalistlerin de katıldığı bir açlık grevi yapacağız. 

Tarih: 27 Mart. 

Enternasyonal Açlık Grevini güçlendirmek için, 26 Mart’da Hashtag eylemi yapacağız. 

Bu eyleme, Türkiye’de ve Türkiye dışında bütün dostlarımızı katılmaya çağrıyoruz. 

Hashtag eylemin tarihi: 26 Mart

Hashtag eylemin saati: Türkiye saati: 21.00

Merkez Avrupa saati: 19.00

İngiltere saati: 18.00

Hashtaglar: 

SibelGokhanSolidarity

SibelGokhanDontLetThemDie

Hashtag eylemine geniş bir şekilde katılalım. 

Sibel ve Gökhan’ın direnişini güçlendirelim. 

Anti Emperyalist Cephe

Sosyal ağlarda paylaşın