“AKP FAŞİZMİ, DEVRİMCİLERİN GERÇEK ZAFERLERİNE KARŞI, SAHTE ZAFERLERDEN MEDET UMUYOR!”

Avrupa Halk Cephesi, 28 Kasım günü basına işkenceden çıkmış fotoğrafları servis edilen Gülten Matur ile ilgili bir açıklama yayınladı. Ajansımıza da gönderilen açıklamada, Gülten Matur’un 8 gün boyunca AKP’nin gizli işkencehanelerinde işkenceye uğradığına değinildi. Açıklamanın tam metnini yayınlıyoruz.

AKP FAŞİZMİ, DEVRİMCİLERİN GERÇEK ZAFERLERİNE KARŞI, SAHTE ZAFERLERDEN MEDET UMUYOR!

Kontrgerilla Yöntemleri, Düzenin Korkusunun Kanıtıdır!
Halk Cepheli Gülten Matur, işkenceciler tarafından gözaltına alındıktan sonra, 8 gün gizli işkencehanelerde tutuldu.
Gözaltının resmi kaydı yapılmadı.
8 gün boyunca falaka, elektrik, askı gibi işkence yöntemleri uygulandı.
8 gün sonra, sanki yeni gözaltına alınmış gibi açıklama yapıldı.

AKP faşizmi korkuyor.
Devrimden ve devrimcilerden korkuyor.
Korkularının büyüklüğü “bitirdik, yokettik” açıklamalarına kendilerinin bile inanmadığını gösteriyor.
Bir düzenin korkusunun büyüklüğüyle, kontrgerilla yöntemlerine başvurmasının yoğunluğu arasında doğru bir orantı vardır.
Ne zaman kaçırmalara, kaybetmelere, kayıtsız gözaltılara, gizli işkencehanelere… daha çok başvuruluyorsa, biliyoruz ki, düzenin korkusu büyümektedir.

AKP faşizmi korkuyor.
Çünkü Yüksel’den Hapishanelere, hiçbir yerde direnişlerimizi yok edemedi.
Ölüm oruçlarında direnişin zaferler kazanmasını engelleyemedi.
Yoketmek istediği demokratik kurumlarımız hala mücadelenin ve örgütlenmenin mevzileri durumunda.

AKP faşizmi korkuyor.
Çünkü, karşılarında, devrim iddiasından, sosyalizm hedefinden onyıllardır -tüm yöntemleri uygulamalarına rağmen- vazgeçiremedikleri bir güç var.

AKP iktidarı, direnişin gerçek zaferlerine karşı, sahte zaferlerden medet umuyor.


Beş devrimcinin, zafer basın açıklamasını hazmedemediler ve hazmedemiyorlar.
Dünya halklarının karşısında, beyaz gömleklerin giyildiği, katillerle tokalaşılan, zalimlerle mazlumların ele ele tutuşup pozlar verdikleri masalar çok kuruldu.
Ama ilk kez, beş devrimcinin omuz omuza, bir elleri kalplerinde, diğer elleri zaferi işaret eden bir basın toplantısı yapıldı.


Bu masa Türkiye’de kuruldu.
Zaferi işaret eden bu kollar, Dünyanın Türkiyesinde yükseldi.
AKP faşizmi,
AKP faşizminin soysuz İçişleri Bakanı,
İçişleri Bakanlığının işkencecileri,
TSK’nın işkencecileri,
bu tabloyu hazmedemediler.

Bunun için önce Gökhan Yıldırım’ı tutukladılar.
Arkasından “Türkiye Sorumlusunu yakaladık” diye sahte bir zafer ilan ettiler.
O “Türkiye sorumlusunu”, 5 yıl önce, 2017’de yine yakalamışlardı.
Faşizmin basınında yine aynı başlıklar yayınlanmıştı: “Örgütün Türkiye Sorumlusu Yakalandı”.
Ama o “Türkiye sorumlusu” iddiası, faşizmin kendi yargısı tarafından bile kabul görmedi ve Matur tahliye edildi.
Şimdi AKP faşizmine bir “zafer” lazımdı.
Gerçeği yoksa, o zaman bir senaryo ile bir zafer yaratılabilirdi.
Okuduğunuz bu “büyük operasyon” haberi işte böyle üretildi.

Ama sadece tutuklamayla yetinmediler. Gizli sorgu merkezlerinde, işkence yaparak, katletmekle, kaybetmekle tehdit ederek Halk Cephesi’nin zaferini gölgeleyecek sonuçlar elde etmek istediler.
Ayten Öztürk’te kullandıkları yöntemi, daha kısa süreli olarak kullandılar.
Yine sonuç alamadılar.

Türkiye Halkları!
Türkiye’deki Tüm İlerici, Demokrat, Vatansever, Devrimci Güçler!
Faşizm kontrgerilla yöntemlerine başvuruyorsa, bu yöntemlere karşı mücadele zorunludur.
Kim ki, Ayten Öztürk’e, Gülten Matur’a uygulanan bu işkenceleri görmezden geliyorsa, onun demokrasi mücadelesiyle, hak ve özgürlük savunuculuğuyla ilgisi yoktur.
İşkencelere, kontrgerilla yöntemlerine karşı direnmek ve mücadele etmek, kendine ilerici, demokrat, vatansever, devrimci diyen herkesin görevidir.

FAŞİZM, KONTRGERİLLA YÖNTEMLERİYLE DÜN SONUÇ ALAMADI.
BUGÜN DE ALAMAYACAK!
HALKLARIN ÖRGÜTLENMESİ VE SAVAŞI SÜRECEK.
DEVRİM VE SOSYALİZM MÜCADELEMİZ SÜRECEK.

28.11.2022
AVRUPA HALK CEPHESİ

Sosyal ağlarda paylaşın