AÇLIK GREVİNDEYİZ

Almanya’da yürürlükteki 129 yasaları 200 yıldır devrimcilere karşı kullanılagelen faşist yasalardır. Bu yasalara eklenen 129a ve 129b maddelerine dayandırılarak bir çok fiil suç sayılmakta, akıl mantık dışı bir şekilde insanlar tutuklanmakta. Cenazeye katılmak, çocuk korosu düzenlemek, konsere katılmak, pikniğe katılmak gibi suçlar(!) icad eden alman emperyalizmine karşı Eda Deniz Haydaroğlu bir direniş başlattı.
İhsan Cibelik, Özgül Emre, Hasan Unutan ve Serkan Küpeli’nin serbest bırakılması, 129ab yasalarının kaldırılması gibi taleplerle 50 gündür sürdürdüğü açlık grevine 9 Mayıs günü Ilgın Güler de katıldı.

İki devrimci, yoldaşlık, vefa, sahiplenme örneği sergiliyor.

İki devrimci tutsak yoldaşlarının hukuksuz bir şekilde tutukluluğuna son verilmesi için bedenlerini açlığa yatırıyorlar. Bu eylemin bir çok örnek alınacak yanı var. Bencilliğin, bana neciliğin, yabancılaşmanın, yozlaşmanın yayıldığı dünyamızda Avrupa’nın göbeğinde yoldaşlığın, vefanın, sahiplenmenin, haksızlığa karşı durmanın yeni bir örneği yaratılıyor.
Genel olarak tüm devrimcilere karşı kullanılan 129ab yasalarının kaldırılmasına karşı sol kılını kıpırdatmazken direnmenin onuru cepheli devrimcilerindir.

Avrupa’nın göbeğinde yapılan bu açlık direnişine karşı bizim de yerimiz direnişin yanıdır.

Biz GHA emekçileri olarak Eda Deniz Haydaroğlu ve Ilgın Güler ile dayanışma amacıyla 3 günlük açlık grevinde olacağız. GHA olarak direnişin sürdürüldüğü çadırda olacağız 3 gün boyunca. Onların açlığına açlığımızı katacak, talepleri taleplerimizdir diyeceğiz.
Biz devrimci basın emekçisi olmanın sorumluluğu ile, GHA’nın yayın hayatına başladığı gün dediğimiz gibi tarafsız değil tarafız. Emperyalizme ve faşizme karşı mücadele ediyoruz. Yaptığımız her haber, her yayın emperyalizme ve faşizme karşı verilen mücadeleyi büyütmek içindir.

Eda Deniz Haydaroğlu Onurumuzdur.
Ilgın Güler Onurumuzdur
129ab yasaları kaldırılsın
Yaşasın Açlık Grevi Direnişimiz.

GHA Emekçileri

Sosyal ağlarda paylaşın