AÇLIĞIN KOYNUNDA 7 AY… 209. GÜN!
ERİYEN HER HÜCRE, EMPERYALİZMİN SALDIRILARI KARŞISINDA BARİKATIMIZI GÜÇLENDİRİYOR…

Almanya’da Eda Deniz Haydaroğlu’nun 18 Mart Dünya Siyasi Tutsaklar Günü’nde başladığı süresiz açlık grevi, bugün 209. gününe ulaştı.
209 gün, yani tam 7 aydır açlığın koynunda uzun yürüyüşünü sürdürüyor Eda Deniz.
7 aydır açlığıyla haklı, meşru bir talebin savaşını veriyor.
7 aydır, haklı, meşru bir talebin tarih ve halk önünde sözcülüğünü yapıyor.
Faşist 199 AB yasasının kaldırılmasını ve Almanya Hapishanelerindeki özgür tutsakların tahliye edilmesini istiyor Eda Deniz.
*
Eda Deniz Haydaroğlu’ndan bir süre sonra süresiz açlık grevine başlayan
Ilgın Güler 158, Sevil Sevimli ise 153 gündür açlığın koynunda direnişi sürdürüyorlar.
Talepleri aynı.
*
Halen iki kişi de destek açlık grevindeler.
Destek açlık grevindekilerden Lena İleni Açıkgöz, açlık grevinin 93’ncü, Grup Yorum üyesi Berdan Özder ise 1 Aylık destek açlık grevinin 18. gününde.
*
Onlar, açlıklarıyla gün gün erirken, mücadeleyi büyütüyorlar.
Eriyen her hücreleri, emperyalizmin saldırıları karşısında bir barikat oluyor.

SÜRESİZ Açlık Grevi Direnişinin Talepleri:

1- Adalet Bakanlığı şu an devam eden Devrimci Gazeteci Özgül Emre, Grup Yorum Emekçisi İhsan Cibelik, Antifaşist Serkan Küpeli’nin davasını geri çekmelidir!

2- Devrimci ve Anti-Faşist Tutsaklar Özgül Emre, İhsan Cibelik, Serkan Küpeli ve Hasan Unutan TUTUKSUZ YARGILANSINLAR!

3- Her türlü Dijital delil suç delili olarak kullanılmaktan çıkarılsın! Dijitallerin güvenirliği ve delil niteliği yoktur!

4- Almanya Anayasayı Koruma örgütünün (Verfassungsschutz) devrimciler hakkında hazırladığı raporlar meşru değildir, mahkemelerde delil olarak kullanmaktan çıkarılsın!

5- Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank Özgül Emrelere yapılan operasyondan kısa bir süre sonra Türkiye Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü ve onur madalyası aldı. Bu görüşmede neler konuşuldu ve Savcı Peter Frank hangi hizmetler sonucu onur madalyası aldı? -AÇIKLANSIN!

6- 5 yıldır oturum hakları için direnen Almanya direnişleri Meclisinin oturumu geri verilsin! Siyasi nedenlerle verilenden oturum hakkının siyasi nedenlerle alınması hukuksuzdur ve meşru değildir! Bu anlamda İlker Şahin’e verilen ceza kaldırılsın!

7- FAŞİST 129,129A ve B yasaları Kaldırılsın!

Sosyal ağlarda paylaşın