GERÇEK HABER AJANSI 3. YILINDA…

İki Yıl Sonra Yeniden “NEDEN GERÇEK HABER AJANSI?”

İki yıl önce, 4 Mart 2019’da yayına başladık. 

Yayına başlarken, 

“Neden Gerçek Haber Ajansı?”

başlıklı bir bildiriyle çıkışımızı duyurduk.

“Bu savaşta gerçeğin saflarını güçlendirmek için yola çıkıyoruz.” demiştik o bildiride. 

“Tüm dünyada Halka ve Haklıya uygulanan kuşatmayı yarmak için güc

BİZ DE VARIZ.” demiştik. 

O günden bu yana, haberlerimizle, yayınlarımızla, röportajlarımızla gerçeğin tarafında saf tuttuk. 

Ajansımızın 3. yılına girişi vesilesiyle bu bildirimizi yeniden yayınlıyoruz: 

***

NEDEN GERÇEK HABER AJANSI?

Yeryüzünde kıyasıya bir savaş sürüyor: Yalanla gerçeğin savaşı bu.

Bu savaş, doğruyla yanlışın, iyiyle kötünün, ilerici olanla gerici olanın, haklıyla haksızın, ezilenle ezenin… savaşını içeriyor. Bazen bu savaşın tam kendisi oluyor.

Yalan ve gerçek?

Bu savaşı kim kazanacak?

Bu savaşın galibi bizce bellidir;

Gerçek kazanacak.

Ancak bu kolay ve kendiliğinden olmayacak.

Bunun için emek ve cüret gerekiyor. Bunun için hakikat savaşçılarının varlığı gerekiyor. Bunun için gerçeği savunacak, yayacak kurumlar gerekiyor. 

Gerçek Haber Ajansı işte bunun için.

Bu savaşta gerçeğin saflarını güçlendirmek için yola çıkıyoruz. 

Yaşadığımız emperyalist dünyada halkların sorunları gün geçtikçe büyüyor. Bugünün dünyası milyarlarca insanın açlık ve yoksulluk çektiği bir dünyadır. Haksızlık, adaletsizlik kaplamıştır her yanı. Emperyalistler, işgallerle, ambargolarla, hava saldırılardıyla çoluk çocuk demeden katlediliyorlar. Milyonlarca insana mülteci haline getiriyorlar.

Bugün dünyanın her yerinde emperyalizme ve işbirlikçi rejimlere karşı irili ufaklı direnişler oluyor. Ama dünya halklarının bu direnişlerden haberi olmuyor. Ya da “haber” adına yalan haberler, yanlış bilgiler servis ediliyor. Emperyalizmin krizi büyüdükçe, açlık ve yoksulluk artık kendi ülkelerinde de daha fazla hissediliyor. Yoksullukları katlanılamaz hale gelen emekçiler sokaklara çıkıyor. Her gün Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, İtalya, İngiltere gibi ülkelerde grevlere direnişlere ve ayaklanmalara tanık oluyoruz.

Avrupa’da ve dünyada büyümekte olan yoksulluğun yarattığı tepkiyi engellemek için halkları uyutabilmeleri gerekiyor. Bunun için birçok yönteme başvuruyor, her aracı kullanıyorlar.

Bu araçlar arasında en etkili olanı MEDYA. Görsel ve yazılı basın yayın organlarıyla gerçekleri gizliyor, tersyüz ediyor, olmayanı olmuş, olanı ise olmamış gibi gösteriyorlar. Emperyalist politikaların hayata geçirilmesinde en büyük rolü medya oynuyor. Medyayı kullanarak darbeler örgütlüyorlar. Örneğin son olarak Venezüella’ya yaptıkları emperyalist müdahalede kullandıkları en etkili silahları yazılı ve görsel medyadır . Ellerinde bulundurdukları iletişim gücü ile emperyalist müdahaleler, katliamlar meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

Dünya halklarının haber alma hakkı birkaç kâğıt, uydu ve medya tekelinin elinde.

Bu tekeller, işlerine geleni yansıtırken gelmeyeni sansürlüyorlar. Dünyanın en büyük kan emici tekelleri aynı zamanda ya büyük medya kuruluşlarına sahipler ya da ortaklar.

Ülkemizde ise;

55 ulusal, 23 bölgesel ve 2381 yerel olmak üzere 2459 gazete…

27 ulusal, 16 bölgesel, 215 yerel olmak üzere toplam 258 televizyon kanalı…

Yerel ve ulusal yayın yapan 1087 radyo kanalı.. var.. .

Bunların büyük bir kısmi AKP faşizminin borazanlığını yapıyor, halkı kandırma faaliyeti sürdürüyor.

Her dönem, her iktidar basına hakim olmak istemiş, sansüre başvurmuştur. Emperyalizm işbirlikçisi iktidarlar yine emperyalist tekellerin direk sahibi olduğu veya ortak olduğu medya ile desteklenmiştir. Ancak hiçbir dönem içinde yaşadığımız dönem kadar medya dediğimiz mekanizma iktidarın hizmetine girmemiştir.

İktidar böylesine devasa bir medya gücü olmasına rağmen kıyıda köşede kendisi gibi düşünmeyen, ilerici, muhalif, demokrat ve esas olarak da devrimci yayın organlarını sindirmeye ve susturmaya çalışmaktadır. İktidarın halk düşmanı politikalarını “ak”lamayı kutsal görev bilen bu kesime karşılık halka karşı sorumluluğu ile yayın yapmaya çalışanları ise tehditler, soruşturmalar hapisler, işsizlik bekliyor.

Kandırılmamak, gerçeklerden haberdar olmak, en geniş halk kesimlerinin sorunları ve mücadeleleri ile ilgili bilgilere sahip olmak, halkın hakkı ve temel ihtiyacıdır. 

Bugün adaletsizliklere karşı ülkemizde ve dünyada mücadele devam ediyor. “Zulmün olduğu yerde direnmek haktır” diyerek direnenler çok kapsamlı bir sansür ile karşı karşıyalar.

GERÇEK HABER AJANSI olarak

* Yalanlara karşı gerçekleri savunmak, yazmak ve yaymak için

* Halkın karanlıkta kalması için uygulanan sansürü delmek için

* Halkın doğru ve gerçek haber alma hakkı için

* Halkın ve haklının sesini, direnişlerini tüm dünyaya duyurmak için

* Tüm dünyada Halka ve Haklıya uygulanan kuşatmayı yarmak için güc

BİZ DE VARIZ.

Böylesi bir yalan cenderesinin içinde gerçeğin sesi olabilmenin kolay olmayacağının bilincindeyiz. Fakat önümüze çıkabilecek her zorluğu aşacak gücümüz var.

Bu önemli mevziinin halkımız tarafından sahiplenileceğine ve çalışmalarımızın her aşamasında her kesimden halkımızın yeralacağına inanıyoruz.

Ajansımızın çalışmaları halkımızın emeği ile büyüyecek ve yayılacaktır.

YALNIZ OLMADIĞIMIZI; GÜCÜMÜZÜN TARİHSEL VE SİYASAL HAKLILIĞIMIZDAN GELDİĞİNİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ.

TÜRKİYE VE TÜM DÜNYA HALKLARINA MERHABA!

Sosyal ağlarda paylaşın