YÜKSEL DİRENİŞİ 5. YILINDA… Bir Meydanda Tarihe Yazılan Uzun Bir Direniş…

AKP iktidarının gayri meşru kararnamelerle kamu emekçilerini ihraç etme saldırısına karşı, Kamu Emekçileri Cephesi tarafından başlatılan direniş 5. yılında. 

Direnişin 5. yılı vesilesiyle direnişçiler, Yüksel’de, 10 Kasım’da pankartlarıyla bir yürüyüş yaptılar. 

Kamu emekçileri ve direnen işçilerin birlikte yaptığı yürüyüşe polis saldırdı. 

Yüksel Direnişçisi Mehmet Dersulu ve direnen Şişli belediye işçilerinden Ramazan Çelik ve Salih Bitnel işkenceyle gözaltına alındılar.

Yüksel Direnişçilerinden Merve Demirel’in alana çıkması ise engellendi. 

Demirel, alana çıkarkan yaptığı konuşmada şu çağrıda bulundu: ““Dün 5 yılımızdı. Alana işçiler ve kamu emekçileri birlikte çıktı. Faşizm karşısına sadece memurlar, sanatçılar, işçiler olarak değil örgütlü bir halk olarak çıkmalıyız. Adaleti hep birlikte savunmalıyız!”

5 Yıl.. 

Tek bir kişinin neler yapabileceğinin kanıtıdır Yüksel Direnişi. 

Nuriye Gülmen, “tek başına”ydı Yüksel’de İnsan Hakları Anıtı önüne oturduğunda. 

Tarih: 9 Kasım 2016.

Nuriye Gülmen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ndeki görevinden açığa alınmasının ardından 9 Kasım 2016’da Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde eylem yapmaya başladı.

Fiziken tek başınaydı fakat; Kamu Emekçileri Cephesi onunlaydı. 

Kamu Emekçileri Cephesi’nin mücadele tarihi, birikimi, onunlaydı. 

Türkiye halkının devrimcilerin önderliğinde tarihe yazdığı direniş geleneği ve mirası onunlaydı. 

Yüksel’de 5 yıl…

Tek bir kişinin başlattığı direnişin, ısrar ve kararlılıkla hangi siyasi sonuçları yaratabileceğinin kanıtıdır bu süreç. 

Yüksel direnişi ve direnişin politik etkisi, yayıldı, güçlendi ve öyle büyüdü ki, Türkiye’nin hemen tüm illerinde, tüm Avrupa ülkelerinde toplumsal bir harekete dönüştü. Direnmemenin teorisini yapan reformist memur örgütlenmelerini bile, pas tuttukları yerlerinden söküp sürdü. 

Yüksel’de 5 yıl…

Türkiye tarihine, “hiçbir şey yapılamaz” denilen zamanlarda, bedeller göze alındığında nelerin yapılabileceğinin ve başarılabileceğinin kanıtı oldu. 

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevine yatarak direnişi büyüttüler, kökleştirdiler. Gözaltı ve tuituklamalara ragmen aclık direnisini sürdürdüler.

5. yılda meydana çıkan direnişçiler, “Direniş Zafere Kadar Sürecek” dediler. 

^Yüksel Direnişi’nin 5. yılında işimiz için, ekmeğimiz için, onurumuz için direnmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz.” dediler. 

Geçen yıllar boyunca kendi içinde bir çok zaferler kazanan bir direniştir Yüksel Direnişi. Ve direnişçilerin dediği gibi, başka zaferler yaratmaya, kazanmaya devam edecektir. 

Sosyal ağlarda paylaşın