Tutsak Yüksel Direnişçisi NURİYE GÜLMEN İçin Kampanya: 

“BİR İMZA DA SİZ VERİN!”

Türkiye’nin en uzun süreli direnişlerinden birinin yaratıcısı olan Nuriye Gülmen, halen tutuklu. 22 Ağustos 2020’den bu yana haksız, hukuksuz, keyfi bir biçimde tutsak edilen Nuriye Gülmen için Türkiye’de ve uluslararası düzeyde bir kampanya başlatıldı. 

Nuriye Gülmen’in TAHLİYE edilmesi ve tutuksuk yargılanması talebiyle başlatılan imza kampanyası için, hem demokratik kurumlara, sendikalara, hem de tek tek kişilere katılım için çağrı yapıldı. 

Kampanyanın temel hedeflerinden biri, uluslararası düzeyde, sendikaların Nuriye Gülmen davasına müdahil olması ve Nuriye Gülmen’e özgürlük talebini sahiplenmeleridir. Bu çerçevede de imza metninin iki temel vurgusu var: birincisi; Nuriye Gülmen’in tutuksuz yargılanması, ikincisi ise AKP faşizmin kınanmasıdır. 

Nuriye Gülmen’in direnişini destekleyenler, her ülkede, her bölgede, her şehirde, imza kampanyasının gönüllüleri olacaklar. 

Nuriye Gülmen’in direnişinin tarihsel önemini, anlamını bilen ve AKP faşizminin ona saldırısının nedenini bilen herkesin, yoldaşlarının, kamu emekçilerinin, bu kampanyaya katılması, Nuriye Gülmen’in özgürlüğünü yakınlaştıracaktır.

Aşağıda imza metnini yayınlıyoruz: 

NURİYE GÜLMEN’İN TAHLİYESİ VE TUTUKSUZ YARGILANMASI İÇİN BİR İMZA DA SİZ VERİN!

Adı: Nuriye Gülmen

Mesleği: KONYA SELÇUK Üniversitesinde Araştırma Görevlisi

Direnmeye Başladığı Tarih: 9 Kasım 2016

Direnmeye Başladığı Yer: Ankara Yüksel Sokağı, İnsan Hakları Anıtı

Tutuklanma Tarihi: 22 Ağustos 2020-Silivri Hapishanesi

ZÜLÜM VARSA DİRENİŞ DE VARDIR.

Nuriye Gülmen bunu gerçekleştiren Türkiyeli bir akademisyendir.

O, AKP FAŞİZMİ tarafından 21 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL’le birlikte BİR GECEDE KHK ile ÜNİVERSİTEDEKİ GÖREVİNE SON VERİLEN 7915 AKADEMİSYENDEN SADECE BİRİDİR. 

O, görevine son verilen diğer akademisyenler gibi kendi köşesine çekilmedi. Yüksel Caddesi’nde “AÇIĞA ALINDIM, İŞİMİ İSTİYORUM” yazan bir dövizle direnmeye başladı. İşten atıldığı ilk günden bu güne kadar direndi. Defalarca gözaltına alındı, sahte delillerle tutuklandı, 324 gün AÇLIK GREVİ YAPTI. Direnişiyle Türkiye’yi ve dünya’yı ayağa kaldırdı. 

AKP FAŞİZMİ, NURİYE GÜLME’nin BAŞEĞMEZ DİRENİŞİNİ cezalandırmak için dijital delil ve itirafçı ifadelerini kullanarak onu 22 Ağustos 2020 tarihinde bir komplo davasıyla tekrar tutukladı. 

Nuriye Gülmen Silivri Kadın Hapishanesi’nde tutuklu olduğu sürede üyesi olduğu sendikadan- KESK’e bağlı EĞİTİM-SEN’nin 11. Genel Kurulunda- SAVUNMA HAKKI dahi verilmeden ihraç edildi.

Türkiye’nin ikinci büyük işçi konfederasyonu olan DİSK (Devrimci işçi Sendikası Konfederasyonu) ise NURİYE GÜLMEN’e ve işten atılan diğer emekçilere sahip çıkmak yerine işçi ve emekçi düşmanı olan İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ile işbirliği yaparak el sıkıştı.

Türkiye’nin iki büyük memur ve işçi konfederasyonları ne KESK ne de DİSK, bir komplo davasıyla tutsak edilen Nuriye Gülmen’e ve işten atılan emekçilere sahip çıkmadı. 

SONUÇ OLARAK:

NURİYE GÜLMEN’in sürmekte olan davası Dimitrov, Rosenbergler, Sacco Vanzetti ve Haymarket davaları gibi bir komplo davasıdır. Nuriye Gülmen halen tutsaktır.

Haksız olan AKP faşizmidir.

Tarihsel ve siyasal olarak haklı olan NURİYE GÜLMEN VE YÜKSEL DİRENİŞİ’DİR. 

NURİYE GÜLMEN’NİN TAHLİYESİNİ VE TUTUKSUZ YARGILANMASINI İSTİYORUZ.

AKP FAŞİZMİNİN EMEKÇİ DÜŞMANI POLİTİKALARINI KINIYORUZ!

AD SOYAD                                      MESLEK                                                                                 İMZA

Sosyal ağlarda paylaşın