Süresiz Açlık Grevi 16. Günde… Destek Açlık Grevleri Devam Ediyor!

Almanya’da Faşist 129 Yasaları Kaldırılsın Komitesi üyeleri Eda Deniz
Haydaroğlu süresiz ve Berfin Özder 30 günlük açlık grevindeler.
Almanya’nın Berlin şehrinde Adalet Bakanlığı önünde sabah saat
11.00’dan 18.00’a kadar çadır kuruyorlar. Ve Avrupa’nın birçok
şehrinde destek açlık grevleri devam ediyor.

Hollanda’dan Erdem Varan 15 günlük Destek Açlık Grevinin 1. gününde.

Avusturya’dan Hatime Azak 10 günlük Destek Açlık Grevinin 6. gününde.

Almanya’da 129b yasasına karşı ve devrimci tutsakların özgürlüğü için
18 Mart, dünya siyasi tutsaklara özgürlük gününde, Açlık Grevi
Direnişi başladı.

Eda Deniz Haydaroğlu SÜRESİZ AÇLIK GREVİ DİRENİŞİNİN ve Berfin Özder
30 GÜNLÜK AÇLIK GREVİ DİRENİŞİNİN bugün 16. Günündeler!

Açlık Grevi Direnişinin Talepleri:

1- Devrimci ve Anti-Faşist Tutsaklar Özgül Emre, İhsan Cibelik, Serkan
Küpeli ve Hasan Unutan TUTUKSUZ YARGILANSINLAR

2- Dijital delil suç delili olarak kullanılmaktan çıkarılsın

3- Almanya Anayasayı Koruma örgütünün (Verfassungsschutz) hazırladığı
raporlar meşru değildir, mahkemelerde delil olarak kullanmaktan
çıkarılsın

4- Almanya Federal Savcısı Peter Frank Özgül Emre’lere yapılan
operasyondan iki hafta sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile görüştü ve onur madalyası aldı. Bu görüşmede neler
konuşuldu ve Savcı Peter Frank hangi hizmetler sonucu onur madalyası
aldı AÇIKLANSIN. Savcı Peter Frank görevden alınsın.

5- İtalya’da 41-bis rejimine karşı, Tecrite karşı süresiz açlık
grevinde direnen Anarşist Alfredo COSPİTO’NUN TALEPLERİ KABUL EDİLSİN

6- FAŞİST 129,129A ve B yasaları KALDIRILSIN!

7- Anti-faşist, Anti- Emperyalist ve devrimci tutsaklar Serbest Bırakılsın!

Talepleri Taleplerimizdir!

Taleplerimiz Kabul Edilsin

Yaşasın Açlık Grevi Direnişimiz!

Sosyal ağlarda paylaşın