SAVCI KATIRCI… HANGİ HUKUKUN SAVCISI?..

Bir savcı! Adı Mehmet Akif Katırcı.
Savcıların görevi nedir?
Yasalarda şöyle tanımlanıyor:
“Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli.”

Peki Savcı Katırcı ne yapıyor?
devlet adına ve yararına davrandığı kesin.
o yanıyla tanıma uyuyor.
Devletin niteliği ne?
Faşizm.
O halde,
O, yani Mehmet Akif Katırcı, devletin savcısı… yani faşizmin savcısı.
Faşizm açısından bakıldığında görevini yerine getiriyor.

Bunu “hukuku yerine getirme” çerçevesine yaptığı ise şüpheli.
Çünkü savcı Katırcı, faşizmin yasalarını bile çiğniyor.
Neden?
Bu soru önemli.
Çünkü faşizm bile bir “hukuk devleti” olmayı tercih eder.
Yasalara göre iş yapıyorum der.
Ama bugün faşizm öyle bir savaş içinde ve bu savaşta öyle bir çetin cevize çarptı ki,
faşizmin yasaları, yetmiyor.
Grup Yorum’u bitirmek, yok etmek, susturmak, sindirmek hesaplarıyla sürdürdükleri savaşta,
yasalarını kullanarak her şeyi yaptılar.
Tüm Grup Yorum üyeleri hakkında yakalama çıkardılar.
Tutukladıklarını tutuklayıp,
tutuklayamadıkları hakkında aranıyor ilanları verdiler, başlarına ödüller koydular.
Ama olmadı.

İşte bu yüzden Grup Yorum üyelerine karşı şimdi kendi yasalarını da çiğneyerek yeni saldırılar tezgahlıyorlar.
Savcı Katırcı işte bu hukukdışı ve zaten temelden gayri meşru operasyonun başındaki isim.
Bir savcı..
faşizmin cüppeli tetikçisi.
Akın Gürlek soyundan, sülalesinden.
Soysuzların soyundan.

Savcı Katırcı,
salt ifade almıyor.
Salt mahkeme salonlarında iddianame okumuyor.
O tehdit ediyor.
Şantaj yapıyor.
Kontrgerilla yöntemleri uyguluyor.
İşbirlikçileştirmeye, itirafçılaştırmaya çalışıyor.
Tüm bu amaçlarına ulaşmak için yetkisini sonuna kadar kullanıyor, hatta yetkisi dışında kalan alanlara da uzanıyor.
Kısacası, düzene yakışır bir savcı.

Sosyal ağlarda paylaşın