Önce çarpıt sonra karala…

Grup Yorum 23 Şubat’ta bir konser gerçekleştirdi. Bu konser dünya gündemine oturan Ukrayna(NATO)-Rusya sorununun merkezi Moskova’da yapıldı.
Rusya komunistlerinin daveti ile giden Grup Yorum haftalar öncesinden ajandasını açıklamıştı. Yani 23 Şubat Moskova konseri “yarın Moskova’da konser verebilir misiniz?” diye sorarak bir günde kararı verilip ertesi gün gerçekleştirilmiş bir konser değildi. Bunu neden söylüyoruz; çünkü az sonra değineceğimiz Grup Yorum’u karalama kampanyasında bazı çevreler sanki Savaş çıkmış da Grup Yorum tarafını göstermek için bölgede konser vermiş gibi gösterme gayreti içine girmiştir.

Konser sonrasında yaptıkları açıklamada da dile getirdikleri gibi “sosyalizmin anavatanında” gerçekleştiriliyor olması bu konseri her açıdan önemli hale getiriyor.
Ancak yapılan açıklama sonrası sosyal medyada ara ara yapıldığı gibi yine Grup Yorum’a bir linç kampanyası organize edildi… 25 Şubat günü Grup Yorum saatlerce TT(trend topic),yani en çok konuşulan konu oldu.

Sosyal medyada yürütülen karalama kampanyası tabii ki gerçekler üzerinden değil yalan ve çarpıtma üzerinden sürdürülüyor. Açıklamada hiç geçmeyen konular varmış gibi gösterilerek saldırı yürütülüyor hala.

Güya Grup Yorum Putin’i destekliyor.
Rusya’ya sosyalist demiş. Rusya anti-emperyalist demiş…
Kimi çevreler ise zaten, açıklamanın içeriği ne olursa olsun , Grup Yorum aleyhine yürütülen tüm kampanyalarda bayrak alıp en öne koşanlardandı. Sol görümlü kişi ve şahsiyetlerinde içinde olduğu bu çevreleri gerçek ilgilendirmiyordu. Ki bunların tek derdi Grup Yorum’u karalamak olduğu çok açık.

Gaye Grup Yorum’u karalamak olunca yapılan açıklamada ne yazıyor önemsizleşiyor. Yapılan saldırıda kullanılan ifadelerden bir kaç örneğe bakalım:

  • “faşist Ukrayna’ya karşı Rusya’nın yanındayız” diyerek Moskova’da konser düzenlemiş. Derdiniz insan olsa Ukrayna’da çocuklar ölüyorken bu konseri yapmazsınız.
  • “Grup Yorum’un Rusya’ya desteği beni hiç şaşırtmadı. Bu adamlar hala 1970’lerde yaşıyorlar. Tek tip gerilla kıyafetler, marşvari nutuklar, sarma sigara, çay, parka, devrimci türküler vs.. SSCB’nin dağıldığını bile bilmiyor olabilirler.”
  • “Grup Yorum, işgalci Ruslara karşı savaşan ve katliama uğrayan Ukrayna’yı “Faşist” ilan etti.”

Bunlar kampanyada yayınlanan binlerce twitin içinden sadece birkaçı.
Grup Yorum’un açıklamasını zaten yayınlayacağız.
Karalamak için önce açıklamanın çarpıtılması gerekiyordu tabii ki. Çünkü Grup Yorum’un yazılı açıklamasında yeni hiç bir yaklaşım yok. Karalama kampanyasının daha etkili olabilmesi için Grup Yorum’un bilinen çizgisi doğrultusunda yaptığı açıklamada olmayan ifadeler varmış gibi yansıtılmalıydı. Sonrasında ise karalama işi daha kolay olacaktı hesaba göre.
Buradan öncelikle kendini haktan, gerçekten yana olarak tanımlayan herkese çağrımız bu linç kampanyalarına dikkatli ve temkinli yaklaşmalarıdır. Grup Yorum’un ne dediğine bakılmalı, bu örnekte olduğu gibi en azından açıklamayı okumalıdırlar.
Grup Yorum dünyada gelişen her konuda konumunu emperyalizme karşı belirlemiştir. Emperyalizme karşı mücadele edenden yana olduğunu hiç gizlememiştir. Emperyalizmin baş atı, dünya halklarının baş düşmanı olarak da ABD emperyalizmini gördüğünü türkülerinde marşlarında dile getirecek kadar açık ve nettir.
Emperyalizminin hedefinde olan bir halkın mücadelesinin yanında olmaktan asla çekinmemiştir. Tüm dünyada estirilen havadan etkilense de, Grup Yorum çizgisi diyeceğini der. Hangi şekle bürünmüş olursa olsun, ister sağ ister “sol”, sonuçta emperyalizmin yayından çıkan oklara hedef olacaklarını bilse bile. Bu Suriye işgalinde de, Irak işgalinde de, Libya’da Yugoslavya’da böyle olmuştur. ABD karşısında aldığı tavırlardan dolayı linçlere maruz kalmış konserleri yasaklanmış, sol çevrelerde dahi tecrit edilmek istenmiştir. Ancak Grup Yorum’u bugünlere getiren, milyonları tek ses tek yürek haline getirecek güç haline gelmesini sağlayan da bu kararlılığıdır. Yani Grup Yorum savaşta Putin’i destekleyecekse bunu gizlemeye ihtiyaç duymaz. Bu noktanın altını çizmekte fayda var.

Gelelim yapılan çarpıtmaya:
1: Açıklamanın hiç bir yerinde Putin’i destekleyen bir ifade yok.

2: Açıklamada Donbas halkının mücadelesini desteklediğini dile getirmiş. Grup Yorum bugün değil tam 8 yıldır yani, Donbas halkının bağımsızlığını ilan ettiği günden beridir Donbas direnişi ile iç içedir. Katliamların yaşandığı dönemlerde o topraklara gitmiştir. Donbas halkının Faşist Ukrayna’dan ayrılışını desteklemiştir.
3: Sosyalizmin anavatanı demiştir. Evet! Sosyalizm dünyada ilk olarak o topraklarda hayat bulmuştur. İlk olarak sömürüsüz, emekçilerin yönetme deneyimi SSCB’de yaşanmıştır. Dolayısıyla Sosyalizmin anavatanı söylemini bugün Rusya’nın sosyalist olduğu gibi anlayanlar ifadeyi bilinçlice çarpıtmaktadır.

Sonuç olarak emperyalizm hedefine aldığı ülkelere saldırmadan önce ve saldırdıktan sonra da saldırılarını meşrulaştırmak için her şeyi yapar. Kadın çocuk yaşlı milyonları katlederken, halkları petrolde çırpınan karabatağa acındırarak Irak işgalini aklamaya çalıştığı hatırlardadır. Ki bu görüntünün de Irak’ta çekilmediği sonradan ortaya çıkmıştı. Afganistan, Libya, Suriye’de hep yalanla, komployla işgal ve saldırılarına meşruluk kazandırmak emperyalizmin artık çok bilinen politikasıdır. Bunu medya aracılığıyla yapar. Bu medyadan öğrenilenlerle, yaşananları tahlil etmemek için emperyalizmin yakın tarihte yaptıklarını hatırlamak yeterlidir. Grup Yorum çizgisinin dünyada emperyalizmin estirdiği havadan etkilenmeyeceği bilinir. Emperyalist medyanın yönlendirmesiyle politika belirlemez. Bu Ukrayna’da yaşananlar için de geçerli olacaktır.

Grup Yorum’un konserde yaptığı konuşma güncel sorunla direk ilgili değil, genel bakış açılarını ifade eder. Daha açık ifadeyle her konuya yaklaşımlarındaki temel ölçülerini yansıtır.
ABD emperyalizmine karşıdır Grup Yorum. Dün de karşıydı bugün de. Yarın da karşı olacak.
Donbas halkının yanındadır. Dün de yanındaydı bugün de. Yarın da yanında olacaktır.
Açıkamada konuyla ilgili başka ifade yoktur.
Varmış gibi yaparak eleştiri adı altında yapılan herşey karalamadır.
Ve gerçek susturulup yere gömmekle gizlenemez. Yalanlarla karalamalarla Grup Yorum’un sesi boğulamaz…

Sosyal ağlarda paylaşın