Okuma Odası’nda Bu Hafta:    129 Yasaları – İki Asırlık Hukuksuzluk

Bu hafta sizlere, bir broşürü tanıtmak istiyoruz.

Broşürün adı “129 Yasaları: İki Asırlık Hukuksuzluk”

TAYAD Komite tarafından 2009 yılında, yani 13 yıl önce yayınlanan broşür, geçtiğimiz günlerde Almanya’da üç kişinin, Grup Yorum üyesi İhsan Cibelik’in, Özgül Emre’nin ve Serkan Küpeli’nin yine bu yasa gerekçe gösterilerek tutuklanması nedeniyle, yeniden güncel bir önem kazanmış durumda.

57 sayfalık broşür içinde, 129 olarak bilinen yasanın iki yüzyıl öncesine uzanan tarihi ve o tarihten bu güne geçirdiği aşamalar, kimlere karşı nasıl kullanıldığı anlatılıyor.

Keza yasanın tam metni de broşürün sonundaki ek metinler bölümünde yer alıyor.

Broşürün ön sözünde broşürün yayınlanmasındaki amaç şöyle anlatılıyor:

Bu yasa her dönem hakim sınışarın ezilen sınıflar ve halklara karşı savaş bayrağı görevi görmüştür. 129’u anlatmak bir anlamda iki asırlık sınıflar mücadelesi tarihini anlatmaya denk düşer.

Bu yönüyle bakıldığında broşürün kapsamı daha bir dardır. Bu broşürde biz asıl olarak bu yasanın

günümüzde demokratik hak ve özgürlükler mücadelesine karşı oynadığı hukuki ve sosyal boyutlarını ele almayla kendimizi sınırlayacağız.”

Broşür, aslında bir “hukuk” maddesi olan bu yasanın nasıl bir hukuksuzluk olduğunu da ortaya koyuyor. Bu yasa, Avrupa Birliği’nin kendi hukukunu bile çiğneyen bir yasa.

Bu yasa, tamamen keyfi, subjektif bir “terör” tanımı yapıyor ve bu tanıma göre de, herkese rahatlıkla yıllarca ağır hapis cezaları verilebiliyor. Tabii özellikle de “yabancılara” karşı.

Broşürden çok açık görüyoruz ki, 129 a-b yasası aslındaç ırkçı. Yabancı düşmanı. Devrimci düşmanı.     

Alman emperyalizminin yasayı yeniden raftan indirdiği bu günlerde, herkese bu broşürü okumayı öneriyoruz.   

BROŞÜRÜN İÇİNDEKİLER:

Önsöz

Avrupada Gerici Gelişmeler Ajanda 2010

I- Farklı Ülkelerdeki Egemenlerin Caydırıcı ve Somut İşbirliği

II- AB Çerçeve Kararı: ‘Terörizmle Mücadele’

III- AB Çerçeve Kararı: ‘Avrupa Tutuklama ve İade Emri’

IV- Kara Listelerin Oluşturulması

V- Caydırıcı (önleyici) Karşı Devrim

VI- Sonuç Olarak Emperyalizmin Asıl Korkusu Devrimcilik

Avrupa Emperyalizmi Neden Öncelikli Olarak DHKP-C’ye Saldırıyor

AB, Kendi Hukukunu Rafa Kaldırıyor

Emperyalistlerin Oligarşiyle Pazarlıkları

AB’nin Korkusu Hala Komünizm Hayaleti’dir

Almanya Devrimcilere Neden Saldırıyor?

Alman Anti-Terör Yasaları

I- 129 Yasası

II- 129a Maddesi

III- 129b Maddesi

IV- Sonuç Olarak Almanya’da 129. Maddenin Cezai Uygulamaları

A- Madde 129 Kriminal Bir Örgüt Kurmak

B- Madde 129a Terör Örgütü Kurmak

C- Madde 129b Yurtdışında Bulunan Kriminal ve Terör Örgütünü Desteklemek

129’un Yarattığı Ek Keyfiyetler, Ek Cezalandırmalar

129 ve Olağanüstü Yargılama Süreçleri

Stammheim Davası 129 ve Olağanüstü İnfaz Süreçleri ve Tecrit

Bazı İstatistikler ve Yorumlar

Cemal Kemal Altun

129 ve Irkçılık

129 Maddesiyle Hayat Bulan Kurumlar

129b’ye Karşı Çağrı

Ek 1 – Bilirkişi Raporu

Ek 2 – Alman 129 Yasası

Sosyal ağlarda paylaşın