MUKADDERAT!

O binaları yaparken,
o binaların kumunu, demirini, çimentosunu hesaplarken,
o binaların halkın üstüne çökeceğini biliyorlardı.
Bunun için kaçıyorlar şimdi.
Yıllardır biriktirdikleri milyon dolarları lüks içinde yemek için kaçıyorlar.
Kaçanlardan biri Hasan Alpargün adlı müteahhitti.

Hasan Alpargün, Adana’da 70 kişinin katledildiği bir binanın müteahhidi idi.
Alpargün, kaçmaya çalışırken Kıbrıs’ın Lefkoşe şehrinde yakalandı.
Gözaltına alındığı sırada bir gazetecinin “yaptığınız binanın çökmesiyle 70 kişi öldü, ne diyeceksiniz?” sorusuna,
“Mukadderat” diye cevap verdi.
Mukadderat!

Alpargün yakalandığında üzerinde
990 bin dolar, 890 bin eu. ve 500 bin TL vardı.
Mukadderat!
2 Milyon Dolarlık mukadderat.
Ki, bu sadece ceplerine aldıklarıdır.
Geride, ayakkabı kutularında veya gizli hesaplarda devamı olduğu muhakkak.
Mukadderat!

Onların kaderinde,
onların fıtratında
milyon dolarlar var.
Onların fıtratında içine dolar istiflenmiş ayakkabı kutuları var.
Mukadderat!

Onlara dolarlar düşmüş, halka ölüm.
Mukadderat!
Onlara villalar, yatlar, tepeden tırnağa lüks düşmüş; halka deniz kumundan binalar.
Mukadderat!

Mukadderat
“alın yazısı” demektir.
“kader” demektir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde bunun karşısında “yazgı” yazıyor.
Nasıl bir yazıdır, nasıl bir yazgıdır bu?
Alpargünler’e lüks HAYAT, bize ÖLÜM!
Nasıl bir yazıdır bu?
Alpargünler’in yaptığı binalara “olur” veren belediye başkanlarına, bürokratlarına zenginlik, bize ÖLÜM!
Nasıl bir yazıdır bu?
bu soygun talan düzenine ikide bir “imar affı” çıkaran bakanlar, armatör, fabrikatör olurken, bize mezarlar kazılıyor.

Mukadderat ha!


Hayır diyoruz, hayır!
Bu yazı, bu yazgı bizim değil.
Böyle bir yazgı da yok.
Bunu “alınyazısını” yazan, sömürü ve talan düzeninin sahipleridir.
Tekelci burjuvalar, 5’li çeteler, Tayyipler, Bakanlar, Müsteşarlar, toprak ağaları, ve generaller, ve düzenin bıorükrat şefleri, ve mafyacılar, bu alınyazısını onlar yazıyor.
Alınyazısını,
kaderi,
yazgıyı,
mukadderatı
bozacak bir yazıcı da var.
onun adı da HALK!
İşte şimdi yine enkazın altında bırakılan HALK!
Daha önce de defalarca enkaz altında katledilen, maden ocaklarında katledilen HALK!
Aç, işsiz, yoksul, eğitimsiz bırakılan HALK!

HALK, bu yazgıyı bozacak!
Halkın alın yazısını yeniden yazacak.
Ve tabii
katillerin, soyguncuların alın yazısı da yeniden yazılacak.
Katlettikleri onbinlerin hesabını verecekler.
Halkın adaleti önünde
son nefeslerini verirken
veya hapishaneleri boylarken,
yine
mukadderat” diyecekler mi, bakacağız!

Sosyal ağlarda paylaşın