Kolombiya: “Barış anlaşması” sonrasında 2022’de 215 “insan hakları savunucusu” öldürüldü

Tüm dünyada gerilla hareketleri ya silahlarını bıraktı ya da bırakmak için çeşitli pazarlıklar içinde. Ve gerillanın silahlarını teslim eden siyasi örgütlerin hemen tamamının ortak teorisi: “akan kana son vermek”, “savaş değil barış”…

Kolombiya’da dünya halklarının gözünün içine sokuldu barış görüşmeleri.
Küba’nın aracılık yaptığı görüşmelerin sonunda, Havana’da taraflar beyaz önlükler giyerek barışın mutlu pozunu vermeye çalıştı. Kolombiya oligarşisinin temsilcisi olarak devlet başkanı ve Kolombiya gerilla hareketinin temsilcisi olarak örgüt lideri el sıkışırken kara günlerin geride kaldığını, beyaz gömlekleri ile artık aydınlık günlerin geldiğini mesajı vermeye çalıştılar.

Ancak öyle olmadı.
Kolombiya oligarşisinin katliamları son bulmadı.
Aksine tüm dünyada yaşananlardan farklı tek bir gelişme olmadı.
Gerillanın varlığı ortadan kalkınca daha fazla pervasızlaştı oligarşinin güçleri ve ona bağlı paramiliter yapılanmalar.

Barış adı altında FARC’ın imzaladığı teslimiyetten hemen sonra bir çok gerilla lideri katledildi. Bir çok gerilla suikastle, işkenceyle, kaybedilerek öldürüldü. Sadece 2021 Ocak ayına kadar 250 eski gerillanın öldürüldüğü kayıtlara geçti. Kayıtlara geçmeyenleri bilmek şu an için mümkün değil.

2022 yılında ise tablo değişmedi. “Barış” oligarşinin katliamlarına son vermedi. 2022 yılında Kolombiya Kamu Denetçiliği Kurumu’nun raporuna göre 215 “insan hakları savunucusu” katledildi. Bu rakam FARC ile Kolombiya devleti arasında imzalanan anlaşmadan sonra en yüksek rakam.

Kolombiya Kamu Denetçisinin verdiği sayılara göre “2016-2022 arasında Bin 113 toplum lideri öldürüldü. Yıllara göre, öldürülenlerin sayısı 2016’da 133 kişi
2017’de 126
2018’de 178
2019’da 134
2020’de 182
2021’de 145

2022’de 215 !
öldürülenlerin tamamı halkın sorunları ile ilgilenen, bir şekilde mücadele eden, örgütlü kesimlerden.

Kolombiya Kamu denetçisinin raporunda ifade ediliş şekliyle 2022 yılında katledilenler arasında:
Toplum liderlerinden : 63 kişi
Yerli liderlerinden : 47 kişi
Yerli toplum liderlerinden : 36 kişi
Köylü liderleri veya çiftçi liderlerinden : 18 kişi
Afrikalılarndan : 12 kişi
Sendikacılardan : 8 kişi
İnsan hakları aktivistlerinden : 7 kişi Kültürel veya sportif liderlerden : 5, Farklı cinsel yönelimlere sahip kesimlerin liderlerinden : 4 kişi
Kamu görevlilerinden : 3 kişi var.

Sosyal ağlarda paylaşın