Hasta Tutsaklar GERÇEĞİ

Türkiye Hapishanelerinde halen 604’ü ağır hasta olmak üzere, 1605 hasta tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

Şu anda, Türkiye hapishanelerinin toplam kapasitesi 275 bin; ancak hapishanelerde halen 324 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 2021 yılında yayınlanan “Cezaevlerinde Sağlığa Erişim” raporuna göre Türkiye hapishanelerinde her 100 yatağa 127 kişi düşüyor.

Sadece bu bile hapishanelerde sağlıkıl bir ortamda kalınamayacağının göstergesi.

Türkiye Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında, hapishane nüfusu yoğunluğunda birinci sırada.

YAVAŞ YAVAŞ ÖLDÜREN POLİTİKALAR

Hasta Tutsaklar sorunu, hapishanelerdeki faşist yönetimlerin uygulamalarıyla daha da vahim hale dönüşüyor.

Sessiz imha“nin bir parçası olan bu uygulamaların başlıcaları şunlar:

– Kalabalık koğuşlar,

– Hastane ve revire çıkmanın engellenmesi, (Çoğu hasta tutuklunun revire ulaşması üç haftayı, revirden bir sağlık merkezine sevk edilmeleri ise en az 3 aydan önce gerçekleşmiyor)

– kelepçeli muayene,

– revire geç çıkarılma,

– hasta sevklerinin ya geç yapılması ya hiç yapılamaması,

– hasta tutukluların tek kişilik hücrelerde tutulması.

SESSİZ İMHA

Faşist iktidarların onyıllardır hasta tutsaklara yönelik olarak sürdürdükleri politika, çok yerinde olarak SESSİZ İMHA olarak adlandırılmıştır.

Neden “sessiz imha”?

Çünkü ortada açık bir katliam yoktur.

Kurşunlarla, gaz bombalarıyla gerçekleştirilen bir “öldürme” eylemi yaptık.

19 Aralık hapishaneler katliamında olduğu gibi, “Teröristlere hadlerini bildirdik” diye alenen üstlenilen bir katliam yoktur.

Ama özü aynıdır.

Onlarca 19 Aralık katliamı, sessizce gerçekleştirilmiştir. 

— tutsaklar hasta edilerek,

— tedavileri engellenerek,

— raporlara rağmen Adli Tıp Kurumu kararlarıyla tahliyeleri engellenerek…

katliam sürdürülmektedir.

6 yılda, bilinen rakamlara göre, 111 hasta tutsak katledildi hapishanelerde.

6 yılda 4 kez 19 Aralık katliamı!…

SESSİZ İMHA POLİTİKASINI BOZALIM!

“Sessiz imha”yı bozan ses ise, hasta tutsaklar için sürdürülen mücadeledir.

Türkiye’nin hemen tüm demokratik güçlerini birleştiren Hasta Tutsaklara Özgürlük kamyanyasıdır.

Güler Zere’ye Özgürlük Kampanyasıdır.

Ali Osman Köse’ye Özgürlük Kampanyasıdır.

Hasta tutsaklar için yapılan her eylem, faşizmin “sessiz imha”sına karşı yükselen bir ses, “sessiz imha” politikasında açılan bir gediktir.

Bunun için, her yerde, hep bir ağızdan haykırmaya devam etmeliyiz: “HASTA TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!”

Sosyal ağlarda paylaşın