Grup Yorum’dan Sahiplenme: AÇLIK GREVİNDEYİZ!

Almanya’da yürürlükte olan 129ab yasalarına karşı uzun süredir bir kampanya yürütülüyor. Bu kampanya çerçevesinde bir çok eylem, etkinlik yapıldı. Yürüyüşler, standlar, eylemler, paneller, seminerler, halk toplantıları…
En son Eda Deniz Haydaroğlu süresiz açlık grevine başladı. Beraberinde bir çok şehirden ve çeşitli ülkelerden dayanışma açlık grevleri gündeme geldi. Bu açlık grevlerine Grup Yorum da katıldı.
Grup Yorum bulunduğu her yerde mücadelenin içinde, direnişin destekleyicisi değil bir parçası olan bir okul olduğunu gösterdi tekrar. Sadece beste yapıp konser düzenleyerek kenarda oturmuyor Grup Yorum. Almanya’da de anti demokratik yasalara karşı mücadele veriyor. Grup Yorum’u Grup Yorum yapan, susturulmaz eyleyen, yenilmez kılan da bu.

Demokratlar, yurtseverler, muhaliflere karşı kullanılan 129ab yasaları ile sürekli olarak tutuklamalar yapılıyor Almanya’da. Ama özellikle devrimcilere karşı büyük bir hukuksuzluk ve pervasızlıkla kullanılıyor bu yasalar. Hiç bir dönem Almanya hapishanelerinde Türkiyeli devrimcinin olmadığı zaman olmamıştır…

Türkiyeli devrimcilerin 129ab yasalarına karşı yürüttüğü kampanya asıl olarak kendilerine karşı kullanılmasından dolayıdır elbette. Ancak yasanın kaldırılması talebiyle yürütülüyor bu kampanya, bu yüzden en geniş anlamıyla tüm ilerici güçlerin desteklemesi sahiplenmesi gereken bir mücadeledir.

Sosyal ağlarda paylaşın