Emperyalizm, Militarizmdir!.. Pandemi İçin Para Yok! Silaha Bir Yılda 1.83 Trilyon Dolar!

Pandemi süreci, emperyalist devletlerin “sosyal” sistemlerinin nasıl bir göz boyamaya dönüştüğünü, hiçbir politikanın halka göre şekillenmediğini bir kez daha gösterdi.

Koca koca devletler, yeterli solunum cihazı temin etmediler halka.

Temin edemediler değil, ETMEDİLER.

Küçük esnafa yeterli ekonomik desteği vermediler.

Veremediler değil, VERMEDİLER.

Çünkü, kuşku yok ki, emperyalist-kapitalist devletlerde “yeterince” para var.

Dünya halklarından, kendi halklarından soyup sömürdükleri devasa sermayeler var ellerinde.

Pandemi koşullarında geçen yıl yaptıkları askeri harcamalar da bunu açıkça gösteriyor.

Emperyalist-kapitalist devletlerin geçen yılki, bir yıl içindeki askeri harcamaları, 1,83 trilyon dolar oldu.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün araştırmasına göre 2020 yılında emperyalist-kapitalist sistemin askeri harcamaları, önceki yıla göre yüzde 3,9 artarak 1,83 trilyon dolara ulaştı.

Koronaymış, kapanan işyerleriymiş, işsizlikmiş, yoksullukmuş, emperyalizm silahlanmaya devam ediyor.

Neden?

Çünkü biliyor ki, sistemin gerçek yüzü açığa çıktıkça, bu silahlara daha fazla ihtiyacı olacak.

ABD emperyalizmi, yıllık 738 milyar dolarlık askeri harcamasıyla, dünya çapındaki askeri harcamanın yüzde 40,3’ünü tek başına yaptı. ABD’nin ardından askeri harcamalarda başı çeken ülkeler, Çin, Hindistan, İngiltere ve Rusya olarak sıralanıyor.

Aynı araştırma, Avrupalı NATO ülkelerinin de askeri harcamalarını artırdıklarını belirtiyor. Avrupa emperyalistleri, 2014’ten bu yana askeri harcamalarını beşte bir oranında artırdılar.

Emperyalizm, ekonominin askerileştirilmesidir. Bu halen emperyalist ekonominin temel özelliklerinden biri olmaya devam etmektedir. Bu nedenle, bu rakamlar, aynı zamanda emperyalist ekonominin çarklarının nasıl döndüğünü de gösteriyor.

Bu silahlanma, açık ve kesin ki, birbirlerine karşı değil, halklara karşıdır. Emperyalist egemenliği her alanda pekiştirme amaçlıdır.

Emperyalist ekonomi, halka göre değil, emperyalist tekellerin çıkarlarına göre dönen bir çarktır.

Sosyal ağlarda paylaşın