Eğitim değil, tekellere çocuk emeği hizmeti…

Haftalık Halk Okulu dergisinin 118. sayısından alınmıştır:

TEMEL Eğitim Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu, Millî Eğitim Bakanlığı’nın birçok hedefinin, yüzde 50 düzeyinde bile tutturulamadığını gösterdi
Rapora göre uluslararası sınavlardan kültürel ve sanatsal faaliyetlere kadar birçok konuda amaçlanan başarıya ulaşılamadı. Raporda hedefler ve gerçekleşme durumları şöyle özetlendi;

  • İlköğretimde destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan öğrenci sayısı:

Hedef: 2 milyon 928 bin
Gerçekleşme durumu: 2 milyon 504 bin

  • İlköğretimde bilim, kültür, sportif alanlarda en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı:

Hedef: %65
Gerçekleşme durumu: %55,85

  • Uluslararası Matematik ve Fen Eğitimleri Araştırması (TIMSS) 4’üncü sınıf
    Fen Bilimleri alt ve alt yeterlik düzeyindeki toplam öğrenci oranı:

Hedef: %38
Gerçekleşme durumu: %25

  • Uluslararası TIMSS sınavına göre 4’üncü sınıf matematikte yeterlilik düzeyi:

Hedef: %38
Gerçekleşme durumu: %30

Faşist AKP iktidarının hedefi çocuklarımıza bilimsel ve içerikli bir eğitim vermek değildir

Tersine, gerici, yobaz, sormayan-sorgulamayan-biat eden, sadece temel bilgilere sahip olan bir gençlik yetiştirmektir
Eğitime böyle bakıldığında, bu sonuçlar şaşırtıcı değildir.
Faşist AKP iktidarının istediği ve hedeflediği bir sonuçtur.
Faşist AKP iktidarı eğitim hakkını gençlerimizin elinden almıştır.
Parasız ve bilimsel bir eğitim için öğrenci meclislerinde örgütlenip, eğitim hakkımız için mücadele etmek bir zorunluluktur.

Yoksa faşist AKP iktidarı çocuklarımızı sadece gericileştirip yobazlaştırmayacak; aynı zamanda paralı köleler haline getirecek.

Hedefinden biri de bu, böylece asalak patronların kasalarına daha fazla kar akacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan “Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü” kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri içinde, Mesleki Eğitim Merkezleri açılacak
Çocuklarımız burada asalak patronlar için kölelik yapacak, çocuk işçiliği yapacak.

Asalak patronların çocuklarımızı bu şekliyle sömürmeleri, yasal güvence altına alındı.

Yani aileler çocuklarımızı köle gibi kullanıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz deseler de, MEB ve tekelci burjuvazi;
Hayır yaptığımız yasal. Çocukları pratik içine sokup eğitiyoruz diyecekler.

Şu “eğitime” bir bakın:

Bu sömürü programı kapsamında,
Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri haftada 1 gün okulda teorik eğitim,
4 gün de işletmelerde pratik eğitim alacakları belirtildi.

Bunun neresi eğitim?
Bu çocuk köleliğidir!
Bu çocuklarımızı sömürmektir!

19 YILDIR HALKIN KANINI EMEREK, CANINA, MALINA KASTEDEREK

İKTİDARDA OLAN AKP FAŞİZMİNİN SUÇLARI:

Bu çocuklarımıza zulümdür!

MEB utanmadan bir de; 9. 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30’unun; 12. sınıf öğrencilerine ise asgari ücretin en az yüzde 50’sinin verileceğini açıkladı.

Paranızı alın başınıza çalın!

Çocuklarımızı bir taraftan gericileştirmek, tarikatlar vb eliyle beyinlerini uyuşturup bilimsel düşünceden uzaklaştırmak; diğer taraftan da çocuk işçi olarak kullanıp kasalarını doldurmak için, ülkemizdeki yatılı okul sayılarını bilerek erittiler.

Gençliği emperyalizmin ucuz iş gücü ve faşist örgütlere kitle tabanı yapmak için kapattılar.
Çocuklarımızı tarikat ve cemaat yurtlarına zorunlu kıldılar.

Bu halk düşmanlarının yurtlarında çocuklarımızın başları kesildi, intihara sürüklendi, tecavüze uğradı.
Bakmaya kıyamadığımız çocuklarımız baskı gördüler, işkence gördüler, diri diri yakıldılar, katledildiler.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün yıllık raporlarına göre; yatılı ortaokul sayısı son 10 yılda 574’ten 286’ya düştü

Yatılı Okul Verileri:

  • 2010’daki Yatılı Bölge Ortaokul Sayısı: 574
  • 2020’deki Yatılı Bölge Ortaokulu Sayısı: 286
  • 2010’daki Yatılı Okul Kapasitesi: 195 bin
  • 2020’deki Yatılı Okul Kapasitesi: 81 bin

Faşist AKP iktidarı çocuklarımızın sadece eğitim haklarını gasp etmiyor çocuklarımızın bugününü ve yarınını da gasp ediyor.
Onları köleleştiriyor, köle olarak kullanıyor. Niçin?
Daha fazla para için, daha fazla kar için, yiyip içip zıkkımlanmak için bizim ve çocuklarımızın sırtı ve emeği üzerinden.
Kimin için?
Emperyalist Tekeller ve Tekelci Burjuvazi İçin!
Oligarşi ve Faşist AKP İktidarı İçin!
Asalak Patronlar ve Patron Sendikacıları İçin!
Saraydaki Vatan Haini ve Soysuz-Soytarıları İçin!

İZİN VERMEYELİM BUNA!
Çocuklar Bizim Çocuklarımız!
Emek Bizim Emeklerimiz!

Çocuklarımıza, Emeğimize ve Kendimize Yabancılaşmayalım!
Yabancılaşmak Yozlaşmaktır, Çürümektir!
Faşist AKP İktidarının ve Yandaşlarının Amacı da Budur!

Buna Müsaade Etmeyelim!
Çocuklarımızı ve Emeğimizi Sahiplenmek için;
Çocuklarımızın Ücretsiz ve Bilimsel Eğitim Haklarını Kazanmak İçin;
Çocuklarımızı Gerici Yobaz Eğitimden ve Asalak Patronların
Köle Gibi Çocuk İşçi Olmaktan Kurtarmak İçin;
Halk İçin Bilim Halk İçin Eğitim Mücadelesine Katılalım
Direnişler Meclisi’nde Örgütlenip Haklarımızı Kazanalım!

Gençler, Öğrenciler, Veliler;

Faşist AKP İktidarının ve MEB’in Bu Kölelik Programını Kabul Etmeyelim!

Köleliğe ve Gerici Eğitime-Yurtlara Hayır Diyelim!

Bunun İçin Öğrenci Meclisleri’nde Örgütlenip Haklarımız İçin Mücadele Edelim Kazanalım!

Söz Konusu Olan Sizsiniz, Biziz!
Söz Konusu Olan Eğitim Hakkımız!
Söz Konusu Olan Barınma Hakkımız!
Köle Değil Bu Ülkenin Aydın Geleceğiyiz!

Biat Etmeyeceğiz!

Halk İçin Bilim Halk İçin Eğitim İstiyoruz Alacağız!
AKP FAŞİZMİNİN YAĞMASINA, TALANINA KARŞI
HALK MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM, SAVAŞALIM, KAZANALIM!

Sosyal ağlarda paylaşın