EBA (Eğitim Bilişim Ağı), UZAKTAN EĞİTİMDE SORUNLARIN NEDENİ:

Covid-19 pandemi süreciyle birlikte dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de eğitim alanında kimi tedbirler hayata geçirildi. Covid-19’a karşı alınan tedbirlerin ve yapılan düzenlemelerin hastalıkla, hastalığın gerektirdiği ciddiyet ve özenle ne derece uyumlu olduğu başta tıp bilimi olmak üzere bir çok açıdan ele alınabilir.

Bunlar, bu yazının konusu değildir; fakat kısaca belirtmek gerekirse, ne emperyalist ülkelerde ne de Türkiye gibi yeni sömürge ülkelerde siyasi iktidarlar halkların sağlığını ve yaşam hakkını merkeze alan bir politika uygulamadıkları için hastalığa karşı çözüm üretmediler. Çözüm bir yana, en sıradan tedbirleri dahi almadılar.

Hiç kuşkusuz bu durumun nedenini sadece devlet yetkililerinin ya da sağlık politikalarının yetersizliği ile açıklamak eksik bir değerlendirme olacaktır. Eksik ve daha da doğrusu meselenin sınıfsal boyutunu yansıt- mayan bir değerlendirme olacaktır.

Ülkemizde eğitim alanında alınan tedbir ve yapılan düzenlemeler için de durum aynıdır.

AKP faşizminin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Covid-19 pandemi süreci sonrası başlattığı EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ve uzaktan eğitim uygulamalarındaki başarısızlığı ile iktidarlarının ve bir bütün olarak oligarşik devletin güçsüzlüğünü bir kez daha göstermiştir. Ve buna bağlı olarak eğitim sisteminin zayıflığı da görülmüştür.

Eğitim sistemi ilköğretimden üniversitelere her aşamada ne idari açıdan ne ekonomik açıdan ne de teknik alt yapı açısından Covid-19 gibi bir salgın sürecini kaldırabilmekten, bu koşullarda eğitim ve öğretimin devamlılığını sağlamaktan fersah fersah uzaktır. Kaldı ki pandemi olsun olmasın zaten ülkemizdeki eğitim sistemi normal koşullarda da eğitim ve öğretimin asgari bilimsel ölçülerini karşılayacak donanıma sahip değildir.

Bunun nedeni, eğitim sisteminin temelden bozuk oluşudur. Hangi açıdan olursa olsun eğitimin niteliğini belirleyen sistemin niteliğidir. Ülkemiz emperyalizme yeni sömürgecilik ilişkileriyle bağımlı bir ülkedir. Yeni sömürge bir ülkenin eğitim sistemi de tıpkı sistemin kendisi bütünü gibi çarpıktır. Pandemi sürecinde ya da her zaman eğitim alanında yaşanan sorunların, eksikliklerin ve eşitsizliklerin nedeni işte bu çarpıklığın kaçınılmaz sonuçlarından başka bir şey değildir.

Elbette AKP iktidarıyla tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da halk için sorunlar daha da boyutlanmıştır. Çünkü AKP gelmiş geçmiş en işbirlikçi iktidar partisidir ve de yönetememe krizi her geçen gün daha da boyutlanmaktadır.

EBA ve uzaktan eğitim uygulamaları başından itibaren sorunludur. Hem ihtiyaca cevap vermekten uzaktır hem de öğrenciler, aileler ve öğretmenler açısından bir dizi yeni sorunun, hak gaspının ve ekonomik külfetin nedeni olmuştur. MEB’in gerekli hazırlıkları yapmaması öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin zaten mevcut olan yüklerini daha da artırmıştır.

Uzaktan eğitim, çocuğu okuyan aileler için yeni bir gider kalemi daha yaratmıştır. AKP iktidarı döneminde daha da ticarileşen eğitim sistemi içerisinde uzaktan eğitim; tekeller için yeni bir rant fırsatı, halk için ise yeni soygunlar anlamına gelmektedir. Uzaktan eğitim için gerekli olan bilgisayar, tablet ve internet vb para demektir. Birden fazla çocuğu okuyan aileler için bu paranın katlanması demektir.

Bilgisayarı olmayan, interneti olmayan aileler ne yapacaktır? Bilgisayarı-interneti olmayan EBA’dan yararlanmasın, uzaktan eğitime katılmasın demektedir AKP iktidarı. Ki bu da zaten PARASI OLANA PARASI KADAR EĞİTİM ticari bakış açısının dolaysız yansımasıdır.

Evine ekmek götürmekte zorlanan, çocuğuna normal koşullarda defter-kitap alamadığı için intihar eden ana babaların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yoksulluk nedeniyle okuyamayan ve çalışmak zorunda olan yüzbinlerce halk çocuğu varken EBA ile uzaktan eğitim, eğitim ihtiyacına cevap vermediği gibi, yoksul halkımızı daha da yoksullaştıran bir soygun aracı durumundadır.

Eğitim emekçileri açısından da EBA demek, uzaktan eğitim demek; esnek çalışma ve yeni hak gaspları demektir. Bu konuda hem devlet hem de özel okullarda çalışan öğretmenlerin sorunları kimi farklılıklar gösterse de tüm çalışan öğretmenler için en genelde bu sonuçları yaratmıştır.

Öğretmenler de EBA ve uzaktan eğitim için gerekli maddi ihtiyaçları kendi evlerinde kendileri karşılamak zorundadırlar. Bunun yanında ise; MEB’in geçtiğimiz haftalarda ek ders düzenlemeleri ile yaptığı açıklama öğretmenleri daha fazla çalıştırıp daha az ücret ödeme hedefini göstermektedir. (MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün 23 Eylül 2020 gün ve 13365395 sayılı yazısı) Öğretmenler, uzaktan eğitimle aynı anda birden fazla sınıfa ders anlatmaya zorlanmakta, bu da aynı anda 90-100 öğrenciye ders anlamına gelmektedir. Bu durumda ek ders ücretleri sınıf sayısına göre hesaplanması gerekirken, MEB ek ders ödemelerinde kesintileri gündeme getirmiştir. AKP, pandemi sürecini, uzaktan eğitimi de fırsata çevirme derdindedir.

Evde çalışma öğretmenlerin aileleriyle ilgili de sorunlara yol açabilmektedir. Uzaktan eğitime göre öğretmenlerin evin bir bölümünü kullanıyor olması öğretmen aileleri için maddi bir sorun olmakla beraber aile yaşamını da olumsuz etkileyebilmektedir.

Geçtiğimiz hafta basına yansıyan iki haber ise uzaktan eğitimin öğretmenler ve aileleri için yaratacağı sorunların hangi boyutlara varabileceğini acı şekilde göstermiştir:

“Öğretmen çiftin 20 aylık kızı, balkondan düşüp hayatını kaybetti

Konya’nın Çumra ilçesinde sınıf öğretmenleri Mustafa Bayram ve eşi Deniz Bayram, evlerinde online ders verdikleri sırada, üst kat komşularında kalan 20 aylık kızları Kumsal Bayram, 7. katın balkonundan dengesini kaybederek düştü. Hayatını kaybeden minik Kumsal, bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.” (Hürriyet Haber, 24.09.2020)

AKP’nin EBA’sı, uzaktan eğitimi Kumsal bebeğin ölümüne sebep olmuştur. İki eğitim emekçisine evlat acısı yaşatmıştır. Ve ne yazık ki AKP’nin uzaktan eğitimle katlettiği tek insan Kumsal bebek değildir. AKP’nin pandemiye karşı eğitim alanında “çözüm” olarak “tedbir” olarak sunduğu uzaktan eğitim, hem eğitim emekçilerinin hem de öğrencilerin ölümüne yol açmaktadır.

“Öğretmen uzaktan eğitim için gittiği tepede öldü Maraş’ta internette yaşadığı sorun nedeniyle erişimin olduğu bir tepeye çıkan 50 yaşındaki öğretmen kalp krizi geçirerek öldü.

On iki Şubat Anadolu Lisesi’nde görev yapan edebiyat öğretmeni 50 yaşındaki Aziz Serin, geçen cumartesi günü, uzaktan eğitim için bilgisayar başına geçti.

Ancak yaşadığı kırsal Küçüknacar Mahallesi’nde internete bağlanamadı. Saat 12.00’deki ders için internet erişiminin olduğu tepeye çıktı. Dersin ardından evine dönen Aziz Serin, ikinci ders için saat 16.40’ta yeniden aynı tepeye gitti. Ancak akşam eve dönmedi. Bunun üzerine tepeye çıkan yakınları Aziz Serin’in cansız bedenini buldu. Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopside kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Serin’in ölümü ailesi ile 2 yıldır görev yaptığı okulundaki meslektaşları ve öğrencilerini üzdü.

Ders sisteminde yapılan kontrolde Aziz Serin’in 12.00’deki derste internet üzerinden öğrencileriyle bir araya geldiği, 16.40’taki dersi ise başlatamadığı belirlendi.” (NTV- DHA 29.09.2020)

Kumsal bebeğin de Aziz öğretmenin de katili AKP iktidarıdır. Halkın hiçbir ihtiyacını çözmeyen, çözemeyen AKP; katliamların, ölümlerin, acının binbir türlüsünü halkımıza yaşatmakta gelmiş geçmiş iktidarlar içerisinde en “başarılı” iktidar olduğunu kanıtlamaktadır. AKP faşizmi uzaktan eğitimle CAN ALMAYI BAŞARMIŞTIR!

EBA ve uzaktan eğitim uygulamalarının teknik sorunları da basında bolca yer aldı. Derslere bağlanamama, internette yaşanan yoğunluk ve kesilmeler, uzaktan da olsa kalabalık sınıf koşulları, eğitim ve öğretimin farklı illerde, farklı okullarda ve hatta öğretmenden öğretmene müfredata göre eş zamanlı ilerlemeyişi gibi bir dizi sorun söz konusudur. AKP iktidarının bunları çözmek gibi bir isteği yoktur.

Sonuç olarak;

AKP iktidarı Covid-19 pandemi süreci sonrasında eğitim konusunda gerekli önlem ve düzenlemeleri hayata geçirememiş, daha doğrusu GEÇİRMEMİŞTİR. AKP faşizmi HALKIN EĞİTİM HAKKINI GASP ETMİŞTİR.

AKP halkı değil iktidarını, tekellerin ihtiyaçlarını düşünmektedir…

Eğitim emekçileri açısından ise söylenebilecek şudur: AKP EĞİTİM EMEKÇİLERİNİ DAHA FAZLA SÖMÜRME DERDİNDEDİR.

Uzaktan eğitim için gerekli alt yapıyı devlet sağlamalı, öğrenci ve öğretmenlerin bilgisayar, tablet, internet vb. gereksinmeleri ücretsiz karşılanmalıdır. Eğitim emekçilerinin ek ders ücretleri eksiksiz ödenmelidir.

Covid-19 koşullarında eğitim hakkını savunmak da HALK İÇİN EŞİT PARASIZ BİLİMSEL EĞİTİM mücadelesi ile mümkündür. Eğitim emekçileri için ÖRGÜTLENME ve MÜCADELE olmadan hakların korunamayacağı bir kez daha görülmüştür.

Sosyal ağlarda paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.