Barolardan 19 Haziran’da Ankara’ya “Savunma Yürüyüşü”

Istanbul Barosu yaptığı açıklama’da “19 Mayıs ve 1 Haziran bildirilerimizde ortaya koyduğumuz kararlılık içerisinde, meslektaşlarımıza ve halkımıza verdiğimiz sözün arkasında durarak eylemlilik sürecini bugünden itibaren başlatıyoruz” diye duyuru yaptı.

AKP iktidarının saldırı girişimlerine karşı eylemlerini sürdüren barolar, 19 Haziran’da Ankara’ya “Savunma Yürüyüşü” gerçekleştiriceklerini bildirdi.
İstanbul Barosu, “Savunma Yürüyüşünü” internet sitesinde yaptığı “Eylemlilik sürecini başlatıyoruz” başlıklı yazılı açıklamayla duyurdu. Yayınlanan yazılı açıklamayı paylaşıyoruz:


“EYLEMLİLİK SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ.

Ülkemizin içinde bulunduğu pandemi koşulları ile buna bağlı olarak gelişen  ekonomik zorluklar, işsizlik ve pahalılık gibi onlarca sorunla mücadele gerekirken, böyle bir atmosferde gündeme getirilen avukatlık kanunu değişikliği ve o arada seçim sistemlerine yapılacak müdahale, iktidar odakları için öncelikli uğraş alanı olarak görülmektedir.

Gündem değişikliği açısından da ideal buldukları bu değişiklik önerileri, televizyon kanallarında ve gazete köşelerinde tartışma konusu yapılmaktadır. Yeterli bilgiye de sahip bulunmayan, muhataplarının katılmadığı bu programlar ile bir algı oluşturulmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.  

80 Baromuzun eksiksiz iradesinin göstergesi olarak, sürecin başlangıcından bu yana, özü itibariyle parçalamayı, yok etmeyi, susturmayı ve ele geçirmeyi hedefleyen bu FETÖ projesinden vazgeçilmesi talebimizi,  tüm muhataplar nezdinde ısrarla yineledik.

Bugün itibariyle, yapılan tüm görüşmelerin sonuçsuz kaldığını tespit ediyoruz.  

19 Mayıs ve 1 Haziran bildirilerimizde ortaya koyduğumuz kararlılık içerisinde, meslektaşlarımıza ve halkımıza verdiğimiz sözün arkasında durarak eylemlilik sürecini bugünden itibaren başlatıyoruz.

Bu yeni süreç, 80 Baro olarak attığımız imzaya yönelik bir sadakatın ifadesidir.

Bu bağlamda;

    Eylemlilik sürecine başlama yönündeki irademizi, bugün yaptığımız bu açıklama ile ilan etmeye,
    Bu süreçteki “tarihsel sorumluluğunu” yerine getirmek amacıyla TBB’ni olağanüstü toplantıya davet etmek üzere, Yönetim Kuruluna başvuruda bulunulmasına,
    19 Haziran 2020 tarihinde Baro Başkanlarının kendi illerinden Ankara istikametine doğru “Savunma Yürüyüşü” başlatmasına,
    Olağanüstü toplantı talep sahibi olan Baro Başkanlarının bu taleplerini TBB’ne teslim etmesine,
    21 Haziran Pazar günü, gazetelere ilan verilmek suretiyle, teklifin yasalaşması halinde, yurttaşların uğrayacağı hak kayıplarının anlatılmasına,
    Bu süreçte sosyal medyanın etkileşim gücü de değerlendirilerek kamuoyunu aydınlatmaya yönelik çalışmalar yapılmasına,
    Teklifin TBMM Komisyonuna geldiği gün, Ankara’da TBMM yolu üzerinde “Duran Başkan” eylemi yapılmasına,
    Teklifin yasalaşması halinde, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılması için TBMM’nde çalışma yapılmasına,
    Açılan davanın AYM’nde görüşülmesi sırasında “Son Nöbet” adı altında nöbet tutulmasına, karar verilmiştir.

İstanbul Barosu olarak, bu sürece dair kararlılığımızın ifadesini vurgulamak üzere, katılımcı tüm barolarımızla ortaklaşarak geliştirilecek bu eylemler dışında, kentimizdeki meslek odaları ile birlikte ayrıca bir çalışma yapılması kararındayız. Diğer taraftan, süreçte meydana gelmesi olası diğer gelişmeler karşısında, yeni çalışmalar da yapılabilecektir.

Yaşamakta olduğumuz gelişmelerin, Baromuzun onurlu geçmişine paralel olarak yönlenmesi uğrunda mücadele etmeyi mevcudiyetimizin temel nedeni saymaktayız.

Kamuoyuna saygı ile sunarız.”

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

Sosyal ağlarda paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.