Avrupa’da 1 Mayıs’ta Alanlara!

Dünya emekçilerinin “Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü”, 1 Mayıs’a çok az bir süre kaldı.
Bir çok ülkenin Halk Cephesi tarafından yapılan çağrılarda Avrupa’da yaşayan halkımız ve tüm Avrupa halkları alanlara çıkmaya çağrıldı.
Almanya, Belçika, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Fransa Halk Cepheleri tarafından yapılan çağrılarda, özellikle bir kaç konu ön plana çıkıyor.
Çağrılarda Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın ölüm orucu direnişini alanlara taşıma kararlılığı vurgulanırken, Avrupa’daki zamlar da 1 Mayıs’ın gündemi arasında.

Halk Cepheliler, İsviçre’de iki şehirde, Basel ve Zürich’te 1 Mayıs alanında olacaklar.
Belçika’da ise 1 Mayıs’ta, merkezi olarak Liege’de alana çıkılacak.
Avusturya’da, Halk Cepheliler, başkent Viyana da içinde olmak üzere dört şehirde 1 Mayıs alanlarına çıkacaklar: Viyana, Graz, Linz, İnnsbruck.

Aşağıda Avrupa’nın çeşitli ülke ve şehirlerinden yapılan 1 Mayıs çağrılarını başlıklar halinde sunuyoruz:

Fransa Halk Cephesi: Sibel ve Gökhan’ın direnişinin gücünü 1 Mayıs Alanı’na Taşıyalım.
Halkımıza Çağrımızdır:
1 Mayıs’ta Cephelilerin, Direnenlerin, Teslim olmayanların Yanında OLUN!

İngiltere Halk Cephesi: 1 Mayıs’ta Alanlardayız!
1 Mayıs’ta Irkçılığa, Yozlaşmaya, Hak Gasplarına ve Yoksulluğa Karşı Alanlardayız.
Yozlaşmaya, Irkçılığa, Yabancılaşmaya ve Yoksulluğa Karşı Halk Meclisleri’nde Birleşelim.

İsviçre Halk Cephesi: Halkımız, Yoldaşlarımız, Dostlarımız! Sizleri açlığa, yoksulluğa, sömürüye, işsizliğe, yozlaşmaya ve ırkçılığa karşı alanlara çıkmaya;
alanlarda;
Türkiye hapishanelerinde direnen özgür tutsakların, Sibeller’in, Gökhanlar’ın, tüm hasta tutsakların sesi olmaya çağırıyoruz.

Stutgart Halk Meclisi: 1 Mayıs’ta Halk Meclisi Saflarına.
Irkçılık, yozlaşma, yoksullaştırma… Bu sorunların karşısında çözümsüz değiliz. Çözüm Halk Meclislerinde.

Berlin Halk Meclisi: 1 Mayıs’ta Halk Meclisi Saflarına!
Avrupa’daki göçmen halkımız; ırkçılığa, yozlaşmaya, yalnızlaştırmaya, hak gasplarına, ekonomik sömürüye karşı alanlardayız.

Frankfurt Halk Meclisi: 1 Mayıs’ta Halk Meclisi Saflarında Birleşelim!
Gün gün artan ırkçılığa, yozlaştırmaya ve yoksullaşmaya karşı ancak birleşirsek direnebiliriz. Dayanışma hayatımızı kolaylaştırır; bizi güçlü kılar.

Belçika Halk Cephesi: Sibel’in Gökhan’ın direnişinin gücünü 1 Mayıs alanına taşıyalım. Sibel ve Gökhan emperyalizme ve faşizme karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğini gösteriyor. Direnmeden, mücadele etmeden hakkımız olanı elde etmek bir yana sahip olduğumuz haklarımızı dahi korumamız mümkün değil artık.Gün Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın taleplerinin karşılanması için birlik olma günüdür. Gün Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım ile dayanışma günüdür. Gün Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım için mücadele etme günüdür.
Gün 1 Mayıs’ı direnerek karşılamanın onuruyla, coşkuyla alanları doldurma günüdür..
Daha gür sesimizle
Yaşasın 1 Mayıs

Almanya Halk Cephesi: Yüzlerce yıldır hiçbir güç 1 Mayıs’ta emekçilerin alanlara çıkmasını engelleyememiştir ancak oligarşi umudunu kesmez her sene 1 Mayıs günü yapılacak eylemlere ilişkin yeni saldırı kararları, engelleme çabaları içine girer. İşte alanlara çıkmaktaki ısrar ve düşmanın çıkarmama çabası o gün doruğa ulaşır. EMPERYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK, FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ İÇİN KERPİÇ EVLERDEN F TİPLERİNE OLAN DİRENİŞİMİZİ, IRKÇILIK, YOZLAŞMA VE YOKSULLUĞA KARŞI MÜCADELEMİZİ 1 MAYIS’TA ALANLARA taşıyacağız. Tüm halkımızı da bulunduğu her ülkede alanlarda, sloganlarımızı haykırmaya, SİBEL BALAÇ, GÖKHAN YILDIRIM’ın direnişini Alanlara taşımaya, Ali Osman Köse ve tüm hasta tutsaklar için özgürlük istemeye çağırıyoruz.

Sosyal ağlarda paylaşın