Anti-Emperyalist Gençlik Sempozyumu

Gençliğin sorunlarını paylaşabileceği ve birlikte çözümler üretebileceği bir cephe yaratma hedefiyle Berlin’de ‘Anti-Emperyalist Gençlik Sempozyumu’ düzenleniyor.

Dev-Genç’in 21 Mayıs’ta örgütlediği Gençlik Sempozyumunun programı;

1. Oturum: Terör Nedir, Gerçek Terörist Kimdir? “Emperyalizm Dünya Halklarının Baş Düşmanıdır”

2. Oturum: Emperyalizm beyinlerimizi nasıl teslim alıyor? “Gençlik Kime Aitse Gelecek Onundur”

3. Oturum: Gençliğin hak ve özgürlük mücadelesindeki yeri “Direnmemek Suçtur”

4. Oturum: Anti Emperyalist Gençlik Cephesini Kuralım!

Sempozyuma katılacağını bildiren örgüt ve kuruluşlardan:

-Hindistan Öğrenciler Birliği

-Rusya Komünist Partisi Konsomol

-Donbass Komünist Partisi Konsomol

-Sudan Sol Birliği

-İsveç Komünist Partisi

-İnter Kollektiv Hamburg

-Kampfende Jugend Bremen

-Grup Yorum

-Süryani Halk Cephesi

Emperyalizm kendi ömrünü uzatmak için kendi düzenine uygun insanlar yetiştirmek zorundadır. Bunu beyinleri teslim alarak yapar. En büyük hedef kitlesi ise gençliktir. Gençlik kimse aitse gelecek onundur. Emperyalizm de gençliği kendine kazandırmak istiyor. Düşünmeyen, sorgulamayan, bencil, bireyci ve çıkarcı gençler yaratmaya çalışıyor. Emperyalizm dünya halklarına sonu gelmez bir savaş ilan etmiştir. Ve bu anlamda dünya halklarının da baş düşmanıdır. “Emperyalizmin kurbanı değil celladı olacağız!” sloganıyla örgütlenen sempozyumun çalışmaları devam ediyor..

Sosyal ağlarda paylaşın