AEC: 41 bis tecridini kınıyor ve Alfredo Cospito ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz

İtalya’da, Mussolini’nin faşist uygulamaları bugün de ilericilere, devrimcilere ve anarşistlere karşı devam etmektedir. Haksızlıklara karşı duran kim olursa olsun tecrit ve topyekûn imha yöntemleriyle cezalandırılmaya çalışılıyor. 41 bis tecrit rejimi tutsakların özgürlüklerini ve haklarını ellerinden almaya yöneliktir. Bu yavaş bir ölümdür.

Emperyalist ve faşist saldırılara karşı duran insanların zihinlerine yönelik tecrit politikalarına ve saldırılara karşı duran herkesi destekliyoruz. İdeolojik savaş, ne pahasına olursa olsun mücadele edeceğimiz bir başka cephedir.

20 Ekim 2022 tarihinde 41bis tecrit sisteminden serbest bırakılana kadar açlık grevine başlayan Alfredo Cospito’nun talepleri derhal kabul edilmelidir. Kendisine uygulanan tecrit, adil bir dünya mücadelesine katkıda bulunmasını engellemek için dış dünya ile bağlantısını kesmek amacıyla uygulanmaktadır. Onun talepleri bizim taleplerimizdir ve insan haklarına inanan herkes tarafından desteklenmelidir.

Juan Antonio Sorroche Fernandez, Ivan Alocco (Fransa’da tutuklu) ve Anna Beniamino Alfredo ile dayanışma açlık grevinde. Dayanışma halkların silahıdır.

Herkesi Alfredo Cospito 41 bis rejiminden serbest bırakılana kadar meşru direnişini desteklemeye çağırıyoruz.

ALFREDO COSPITO’NUN TALEPLERİ KABUL EDİLMELİDİR!

TÜM SİYASİ TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!

FAŞİST VE EMPERYALİST SALDIRILARA KARŞI MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK!

ANTİ-EMPERYALİST CEPHE

Sosyal ağlarda paylaşın