3 Tekel, AKP’nin Grev Korumasında

AKP ikidarının başından bu yana ertelenen, yasaklanan grevlere bakıldığında, genel olarak grevin zorlaştırılmış ve iktidarların inisiyatiifine terkedilmiş olmasının yanısıra, görülüyor ki, özellikle bazı tekellere bağlı işyerlerinde, greve çıkmak, zordan da öte, İMKANSIZ.

AKP döneminde grevi ertelenen/yasaklanan 194 bin işçinin 190 bini üç büyük işbirlikçi tekel grubuna ait: 

1- Koç grubu (MESS),

2- Sabancı grubu

3- İşbankası/Şişecam grubu.

Oligarşinin temel direklerinden olan bu üç büyük tekelci gruba bağlı hiçbir işyerinde greve izin verilmedi. Oligarşinin üç büyük tekeli, emekçilerin direnişlerine, mücadelesine karşı “İKTİDARIN KORUMA KALKANI” altına alındı.

Bu tekel gruplarına bağlı işyerlerinde örgütlü sendikaların grevleri ısrarlı ve kararlı bir biçimde yasaklandı.

Türk-İş üyesi Petrol-İş ve Kristal-İş’in ve 

DİSK üyesi Birleşik Metal-lş ve Lastik-İş’in bu tekel gruplarına bağlı işyerlerindeki grev girişimleri, üst üste bir kaç kez ertelendi. 

En kalabalık işçi kitlesi bu tekellerde.

Emperyalist tekellerin en has ve en eski işbirlikçileri bunlar.

Başlardaki bazı çelişkilere karşın, AKP iktidarı ile bu tekeller, tam bir işbirliği içinde oldular. AKP sömürü, yağma ve talan için onların önündeki tüm engelleri kaldırdı; onlar AKP’ye her türlü örtülü ve açık desteği verdiler.

Kuşku yok ki, oligarşinin diğer tekellerine bağlı işyerlerindeki grevlerde de AKP iktidarı, yine ertelemeci, yasakcıdır. İşçiden değil, patrondan yanadır.

Bu hep böyle idi.

Bundan sonra da böyle olacak.

Sosyal ağlarda paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.