3 Mart Perşembe günü, Viyana’da NATO devletlerinin emperyalist saldırganlığına karşı bir protosto eylemi düzenlendi…

Ukrayna’da yaşananlara ilişkin emperyalist medyanın tek taraflı ve yalan dolu yayınlarının da teşhir edildiği eylem Avusturya’nın başkenti Viyana’da Mariahilfer Caddesinde akşam saat 18’de gerçekleşti.

Eyleme Viyana’da bulunan Antifaşist, Antiemperyalist gruplar katıldı. “Emperyalist Saldırganlığa Karşı Birlik” imzasıyla yapılan çağrı ile gerçekleştirilen eyleme Antifaşist Eylem, Antiemperyalist Cephe Avusturya, ATİGF, Süryani Halk Meclisi, Antiemperyalist Koordinasyon, ILPS, Emperyalist Savaşa Karşı İttifak, Ukrayna’da Barış İçin Kişi Komitesi, IA-RKP ve KOMintern gibi ilerici örgütler katlıdı.  

Eylemde yer alan gibi farklı siyasi grupların konuşmalarında ağırlıklı olarak emperyalizmin saldırganlığına,  yakın geçmişte de emperyalizmin  dünya halklarına karşı gerçekleştirdiği saldırılarına, NATO üslerinin genişletilmesine vurgu yapıldı.  Ukrayna’da 2013’teki NATO ve AB destekli faşist darbeden sonra Ukrayna ordusu ile Nazi güçleri tarafından hem Odessa’da hem de Donbass’a işlenen insanlık suçları anlatıldı.

Protestoya yaklaşık 35 kişi katıldı, gruplardan bazıları Rusya’nın müdahalesini eleştirsede, tüm açıklamalarda bunun asıl sorumlusu, Rusya’yi sürekli provoke eden, askeri kuşatmayi genişleten emperyalist NATO devletleri olduğu ortaya konuldu. Resimler, pankartlar ve sloganlar, Ukrayna rejiminin nazi güçleriyle birlikte işlediği insanlık suçlarını gözler önüne seriyordu. 

Emperyalist medyanın 2014 darbesinden sonra hem Odessa hem Donbass’ta 15.000’e yakın masum insanın katledilmesi karşısındaki sessizliğin, yalancılıklarının, ikiyüzlülüklerinin ifadesi olduğunu gösteriyordu. Emperyalizm yakın tarihte bir çok ülkeye gerçekleştirdiği saldırılara asıl olarak kendi hizmetindeki  medyanın tek yanlı kampanyaları ile meşruluk kazandırmaya çalışıyor.

Dünyada sadece Rus karşıtı eylemlere yer verilirken, Donbas’ta yaşananlara gözlerini kapatan medya orada yaşayan halkların Ukrayna faşizmine karşı verdiği direnişi gizlemeye çalışıyor. Donbas halkının direnişinin selamlandığı eylem sözde savaş karşıtı eylemlerden bu anlamıyla ayrışıyor…

Sosyal ağlarda paylaşın