18 Mart Dünya Tutsaklar Günü’nde, Dünya Tutsakları İçin
1 GÜNLÜK AÇLIK GREVİ

Dünyanın yüzlerce hapishanesinde, halkların yiğit oğulları ve kızları tutsak.
Bu yüzlerce yıldır böyle.
Nerede sömürü ve zulüm varsa;
orada mücadele ve direniş var.
Nerede mücadele ve direniş varsa, orada şehitlik ve tutsaklık var.

18 Mart, tüm dünya tutsaklarına ithaf edilen bir gün.
Bu gün, Komintern’e bağlı Kızıl Yardım Örgütü tarafından 1923 yılında ilan edildi.
Kızıl Yardım Örgütü, Paris Komünü’nün kuruluş günü olan 18 Mart’ı, politik tutsaklara adayarak “Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Günü” ilan etti.

Dünya Tutsakları ve 129 AB Tutsakları İçin Açlık Grevi

Faşist 129 AB Yasasına Karşı Mücadele Komitesi’nin çağrısıyla, bu yılın 18 Mart’ında Avrupa’daki devrimciler, demokratlar, vatanseverler, ilericiler olarak, dünya tutsaklarının hakları ve özgürlüğü için bir günlük açlık grevi yapılacak.
18 Mart açlık grevi, aynı zamanda, “Faşist 129 AB Yasasına Karşı” kampanya çerçevesinde, faşist 129 AB yasasından tutuklanan tutsakların özgürlğüü için yapılıyor.

Avrupa Çapında Katılım:

Dünya tutsakları için ve faşist 129 AB yasasıyla tutuklanan tutsaklar için bir günlük açlık grevi önerisine, bir çok ülkeden katılım çağrısı ve açıklaması yapıldı.

Avrupa Halk Cephesi:
“2023’ün 18 Martını, halkımızın, Avrupa halklarının dünya tutsaklarına sahip çıkma günü haline dönüştürelim.”

Avrupa Halk Cephesi tarafından yapılan açıklamada, Halk Cephelilerin de 18 Mart’ta açlık grevinde olacağı belirtilerek şöyle denildi:
“Dünyadaki tüm devrimci, demokrat, anti-faşist, anti-emperyalist tutsaklar için
Almanya’da, Türkiye’de, Filistin’de, İtalya’da Direniş İçinde Olan Tüm Özgür Tutsaklar İçin… AÇLIK GREVİNDEYİZ!”

Açıklamanın devamında halen Almanya, İtalya, Filistin hapishanelerinde bulunan tutsaklara özel vurgu yapılarak sahiplenme çağrısı yapıldı:
“- Dünya Özgür Tutsakları İçin
AÇLIK GREVİNDEYİZ!

  • Avrupa Hapishanelerinde tutsak edilen Özgül-İhsan-Serkan-Hasan-Musa için açlık grevindeyiz.
  • İsrail zindanlarında hapsedilen Filistinli tutsaklar için açlık grevindeyiz.
  • Türkiye’de onyıllardır F Tiplerine ve tecrite karşı direnişi sürdüren özgür tutsaklar için açlık grevindeyiz.
  • İtalya’da halen açlık grevinin 150’li günlerinde olan özgür tutsaklar için açlık grevindeyiz.”

Açıklamanın sonunda ise, 18 Mart Açlık Grevinin “FAŞİST 129 AB YASASINA KARŞI DİRENİŞİN BİR PARÇASI” olduğu vurgulandı.


Anti Emperyalist Cephe: “18 Mart’ta AG henüz hiç yapılmadı.
İlk yapan biz olacağız.”

Anti Emperyalist Cephe tarafından da 18 Mart açlık greviyle ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
18 Mart dünya siyasi tutsaklar günüdür.
“18 Mart 1871’dan- 28 Mayıs 1871’e kadar Paris Komünü 72 gün ayakta kalabildiyse de, dünyada ilk sosyalist devlet idi. Bize bugünde kavgamızda ışık tutuyor, yol gösteriyor.
Biz şehit düşen kahraman komünarları bugün kavgamızda yaşarıyoruz.
Dünden bugüne zülüm ve tutsaklık hiç bitmiyor.
Şimdi sahiplenme zamanı Almanya’da bulunan 4 devrimci tutsak da.
Eda Deniz Haydaroğlu, Komünarlardan bu yana geleneğe yeni bir halka ekleyerek, süresiz açlık grevine başlıyor.

18 Mart’ta AG henüz hiç yapılmadı.
İlk yapan biz olacağız.
18 Mart’a yeni bir gelenek ekleyeceğiz.”


Avusturya’dan, Almanya’dan, Belçika’dan, Fransa’dan, İngiltere’den, Yunanistan’dan, İsviçre’den, Hollanda’dan AÇLIK GREVİNE KATILIM

Çeşitli ülkelerdeki Halk Cephesi örgütlülükleri tarafından yapılan açıklamalarda da 18 Mart’taki bir günlük açlık grevine katılınacağı, bazı ülkelerde ayrıca Eda Deniz Haydaroğlu’nun süresiz açlık grevini desteklemek ve 129 AB Yasasıyla tutuklanan Özgül Emre-İhsan Cibelik-Serkan Küpeli ve Hasan Unutan’ın özgürlüğü için, uzun süreli açlık grevleri de yapılacağı belirtildi.

Sosyal ağlarda paylaşın