Yüksel’de Tek Başına Hücrede Tek Başına

Yüksel Direnişçisi Mehmet Dersulu 40 gündür 3 kişilik hücrede tek başına tutuluyor.

Dersulu’ya 1 Şubat tarihinden bu yana da bir aylık iletişim yasağı uygulanıyor.

Dışarıda hergün gözaltıyla, işkenceyle yıldırılmaya çalışılan Yüksel direnişçileri, hapishanede de tecritle yıldırılmaya çalışılıyor.

Tamamen haksız, hukuksuz tutuklandılar.

Kanıtsız, hukuksuz, aylardır tutuklamayı devam ettiriyorlar.

Her Havalandırma, Her Hücre, Yüksel Meydanı!

Hapishane idareleri, Yüksel direnişçilerine saldırıyor; ÇÜNKÜ, Yüksel direnişçileri  orada da direniyor. HAVALANDIRMAYI YÜKSEL MEYDANINA ÇEVİRİYORLAR.

Yüksel Direnişçisi Mehmet Dersulu, Bolu F Tipi Hapishanesinde gasp edilen kitap ve mektup haklarını istemiş, talebinin kabul edilmemesi üzerine havalandırmaya çıktığında oturma eylemi yapmıştı.

Bolu Hapishane yönetimi, Dersulu’nun haklı ve meşru taleplerini karşılamak yerine yine cezaya başvurarak, Dersulu’ya bir ay “iletişim, görüş ve sohbet yasağı” cezası verdi.

Dersulu o günden bu yana, mektuptan, telefondan, görüşten, diğer tutsaklarla sohbet hakkından mahrum bırakılıyor. 

Sosyal ağlarda paylaşın