Uluslararası Hukuk Kurumları Ve Barolar’dan Halkın Avukatlarına:”NİTELİKLİ ÇALIŞMALARINIZ MESLEĞİMİZİ ONURLANDIRMAKTADIR”

Uluslararası hukuk kurumları ve bir çok baro, Halkın Avukatları Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik’in yargılandığı davanın 5 Ocak’ta Silivri’de görülen duruşmasında meslektaşlarına yönelik bir mektup sundular.
Dünyanın en büyük barolarından biri olan Paris Barosu’ndan Avrupa Barolar Federasyonu’na, Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi’nden Berlin Barosu’na, Sınır Tanımayan Avukatlardan Norveç Barosu’na, Plovdiv Barosu’ndan Uluslararası Avukatlar Birliği’ne kadar… yüzbinlerce hukukçuyu temsil eden kurumlar tarafından imzalanan bu mektubun tam metnini aşağıda yayınlıyoruz (Altbaşlıklar GHA tarafından konulmuştur):

“Sevgili Meslektaşlarımız,Bu yazımızla, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan 5, 6 ve 7 Ocak 2021 tarihli duruşmalar kapsamında size olan desteğimizi ifade etmek istiyoruz.

2013 ve 2021 yılları arasında yargılandığınız davanın duruşmalarını takip ettik ve birçok kez heyet olarak incelemelerde bulunduk.

“DAVA ÖZÜNDE SİYASİ MOTİVASYONLARA DAYANIYOR”
İzlenimlerimiz ve soruşturmalarımız, davanızın özünde siyasi motivasyonlara dayandığını, adil yargılanma güvencelerini karşılamadığını ve avukatların bağımsızlığına doğrudan kastettiğini gösterdi. Zira, sayısız unsurlar arasında aşağıdaki olaylara tanık olduk.

Birincisi, AİHS’in 6. maddesi ve Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığı Temel İlkeleri uyarınca bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından yargılanma hakkı ihlal edilerek, dokuz yılı bulan yargılama boyunca mahkeme heyeti birçok kez değişmişse de yargılama süreci yeniden başlatılmamış, yapılan duruşmalar tekrarlanmamıştır.

“CEZA SEBEBİ, MESLEĞİNİİ İCRA ETMENİZ!”
İkincisi, size yöneltilen somut suçlamalara bakıldığında, cezai takibata maruz kalmanızın sebebinin mesleğinizi icra etmeniz olduğu anlaşılmaktadır. Oysa, Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne Dair Temel Prensiplerinin 16, 18 ve 23. maddeleri uyarınca avukatlar, mesleklerini icra ederken engelleme, yıldırma, taciz veya müdahaleye maruz bırakılamazlar; adalet ve insan haklarıyla ilgili her türlü kamusal tartışma başta olmak üzere ifade ve örgütlenme özgürlüklerinden yararlanmalıdırlar ve hiçbir koşulda müvekkilleriyle veya müvekkillerinin yargılandıkları suçlarla özdeşleştirilemezler. Terörle suçlanan kişilerin temel haklarını korumak veya o kişileri temsil etmek size yönelik suçlamaların temelini hiçbir şekilde oluşturamaz.

Üçüncüsü, silahların eşitliği ilkesi ve savunmanızı düzenlemek için gerekli zamanın ve olanakların sağlanması hususunda, AiHS’in 6. maddesi ile ilgili olarak, 17 Kasım 2021 tarihinde görülen duruşmadaki bazı istisnalar haricinde, soruşturmanın genişletilmesi taleplerinizin peşpeşe reddedilmesi konusunda endişeliyiz. Soruşturmanın genişletilmesi ve bu kapsamda gerekenler yapıldıktan sonra savunmanızı hazırlamak için tarafınıza ek süre tanınması yönündeki taleplerinizi destekliyoruz. Fakat talebiniz bugün bir kez daha reddedilirse, adil yargılanma hakkının yeni bir ihlali olarak bu durumu kayıtlara geçmek zorunda kalacağız.

Dördüncüsü, yargılamanızda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesini hiçe sayarak “ne bis in idem” ilkesinin ve makul sürede yargılanma hakkının ihlalinin söz konusu olduğunu belirtmek durumundayız. Nitekim davanız yaklaşık dokuz yıl önce, 2013’te başladı, akabinde birkaçınız aynı olaylardan ötürü, aynı delillerle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandınız.

Bu koşullarda, adil yargılanma ve avukatların bağımsızlığına ilişkin ihlallerin giderilmesi için tek çare olan beraat ve derhal salıverilme talebinizin yanındayız.

“NİTELİKLİ ÇALIŞMALARINIZ MESLEĞİMİZİ ONURLANDIRMAKTADIR”
Son olarak, insan haklarını savunma konusundaki nitelikli çalışmalarınızın mesleğimizi onurlandırdığını belirtmek istiyoruz.

Bu bağlamda, özellikle 2019 yılında Selçuk Kozağaçlı’nın aldığı Avukatlar için Avukatlar Ödülü, 2020 yılında Barkın ve Ebru Timtik’in aldığı LudovicTrarieux Ödülü ve 14 Haziran 2021’de Türkiye’de adil yargılanma ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunan yüze yakın baro ve hukuk örgütünün katıldığı Uluslararası Adil Yargılanma Hakkı Günü ve Ebru Timtik Ödülü’nün ilanıyla hak mücadelesine olan bağlılığınızın ve maruz kaldığınız baskıların uluslararası düzeyde görüldüğü konusunda sizleri temin ederiz.

Bu nedenle, sizi destekleme konusundaki kararlılığımıza güvenebilirsiniz.

Meslek kardeşliği selamıyla.”

Mektupta imzası olan hukuk kurumları:

 • Amsterdam Barosu
 • Avrupa Barolar Federasyonu
 • Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi
 • Avrupalı Demokratik Avukatlar
 • Avukatlar İçin Avukatlar, Hollanda
 • Avukat Sendikası, Fransa
 • Berlin Barosu
 • Bolonya Barosu
 • Brüksel Barosu
 • Demokraside Araştırma ve Detaylandırma Merkezi/Uluslararası Hukuki Müdahale Grubu
 • Dünya’da İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Avrupa Avukatlar Birliği
 • Fransa Baro Başkanları Konferansı
 • Fransa Barolar Birliği
 • Haute de Seine Barosu
 • Hukuk Ekibi, İtalya
 • İsviçreli Demokratik Avukatlar
 • Liege-Huy Barosu
 • Lucca Barosu
 • Norveç Barosu
 • Paris Barosu
 • Plovdiv Barosu
 • Rotterdam Barosu
 • Seine Saint Denis Barosu
 • Sınır Tanımayan Avukatlar, Fransa
 • Tehlikedeki Avukatlar için Uluslararası Gözlem
 • Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA-IROL)
Sosyal ağlarda paylaşın