Siyasi Gerçekler Komitesi’nin 44. No’lu Açıklaması: “LAİKLİK POLİTİKASI HALKI İDEOLOJİSİZLEŞTİRMEKTİR!”

Siyasi Gerçekler Komitesi tarafından “Laiklik” ana başlığıyla bir açıklama yapıldı. “LAİKLİK POLİTİKASI HALKI İDEOLOJİSİZLEŞTİRMEKTİR!” başlıklı açıklamada, “LAİKLİK POLİTİKASI IMF’cilik, AB’cilik, MGK’cılık, TÜSİAD’cılık, Amerikancılık ve NATO’culuk…”tur deniliyor.

Açıklama’da reformist partilerin, reformist sendika ve odaların, “laiklik” adına nasıl düzen içi politika yaptıkları alıntılarla, örneklerle anlatılıyor. İdeolojisizleşme`nin solu nasıl hak alma mücadelesinden de kopardığı vurgulanıyor.

AKP İLE UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNDEN NATO, LGBT, AB SAVUNUCULUĞUNA..

36 Sayfalık Siyasi Gerçekler Açıklaması’nda reformist solun nasıl geleneksel anti-NATO çizgisinin dışına düşerek NATO’yu savunur hale geldiği anlatılıyor. Açıklamada, KESK, DİSK, TMMOB gibi demokratik kitle örgütlerinin, TİP, TKP, EMEP gibi reformist partilerin laiklik konusunda, nato konusunda nasıl savruldukları örnekleriyle ortaya konuluyor.

Siyasi Gerçekler Komitesi Açıklamasının PDF halinin linki: https://www.halkinsesitv.info/2024/07/siyasi-gercekler-komitesinin-44.html

Sosyal ağlarda paylaşın