Politeknik Anti Emperyalist mücadelenin sembolleşen direnişidir

15-17 Kasım 1973:
Atina’da 3 bin öğrenci Politeknik Okulu’nu işgal eylemi gerçekleştirdi.

Öğrenciler yaptıkları radyo vericisi ile halkı faşist cuntaya karşı mücadeleye ve işçi sendikalarını genel greve çağırdı.

15 Kasım’da Yunan halkı radyodan şu tarihi sesi duyuyordu:

“Burası Politeknik! Burası Politeknik! Özgürlük mücadelesi veren öğrencilerin radyo istasyonu… Özgürlük mücadelesi veren emekçilerin radyo istasyonu… Atina halkı size sesleniyoruz… Mücadelemize destek verin… Ya şimdi ya hiçbir zaman!”

Çağrı ses getirdi. 3 gün boyunca süren işgalde öğrenciler polisle çatıştı. Direniş tüm dünya halkları tarafından sahiplenildi. Politeknik Direnişinin tarihsel önemi, halkı ve sendikaları cuntaya karşı direnişe çağırması, öğrenci gençliğin faşizme karşı mücadelenin en militan ve öncü kesimi olduğunu gösterdi.
Emperyalizm işbirlikçisi faşist cunta Politeknik direnişinin 3.günü sabaha karşı tanklarla operasyon yaptı. Yaşanan katliamda 36 devrimci öğrenci katledildi.

“Politeknik Direnişi, ABD askeri üsleri ve NATO karşıtı sloganları ile askeri diktatörlüğün Yunanistan’a dayatılmasının altında yatan güç ve sebepleri vurgularken halkın bu diktatörlüğe karşı başkaldırışının bir simgesidir.”

Sosyal ağlarda paylaşın