Polis Sağlık Çalışanlarının Hakları İçin Yaptığı Eyleme Saldırdı !

Bugün, Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası (SES) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Ankara Şehir Hastanesi önünde, sağlık çalışanlarının hakları için bir eylem gerçekleştirdi.
Ama polis, sağlık çalışanlarının gerçekleştirdiği eyleme “sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı” gerekçesiyle yine sosyal mesafe kurallarına uymayarak saldırdı. Ankara Tabipler Odası Başkanının da olduğu birçok kişi gözaltına alındı.
Türk Tabipleri Birliği, polisin saldırısından sonra “Pandemi koşullarında sağlıkçıları görmezden gelenlere rağmen taleplerimiz dile getirmeye, gerçekleri söylemeye devam edeceğiz! Gözaltılar derhal serbest bırakılsın!” diye açıklama yaptı.
İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde çoğu hakları yok sayılarak çalışan, ölmelerine göz yumulan sağlık çalışanlarına yapılan bu saldırı devletin ikiyüzlülüğünün bir örneğidir. İktidar bir yandan sağlık çalışanlarına minnetlerini(!) iletirken bir yandan da ölmelerine göz yumuyor. Sağlık çalışanları haklarını arayınca da polisler saldırarak gözaltına alıyor.
Bu yaptığı saldırılar da iktidarın ne kadar zor durumda olduğunun bir örneği. Sağlık çalışanlarının yaptığı eyleme dahi saldırarak en küçük bir sese tahammüllerinin olmadığını gösteriyorlar. İnsanların hak aramalarına dahi izin vermeyerek pervasızca saldırıyorlar. Ülkenin her yanından gelen ve küçük gibi gözüken bu sesler bir çığa dönüşüyor. Ve iktidarın yaptığı haksızlıkların, yolsuzlukların, adaletsizliklerin üzerine geliyor.

Sosyal ağlarda paylaşın