OKUMA ODASI’NDA BU HAFTA: TERÖR YASALARI…

Okuma Odası’nda bu hafta, Boran Yayınları tarafından Temmuz 2022 yılında çıkarılan bir broşürü tanıtıyoruz.

Broşürün adı, TERÖR YASALARI.

Emperyalizmin terör yasaları, bu günlerde, Almanya’daki 129 AB davasıyla birlikte daha güncelleşmiş bir konu durumunda. 129 AB yasası da bir “terör yasası”.

129 AB Yasası gerekçe gösterilerek tutuklanan ve 14 Haziranda mahkemeleri başlayacak olan Özgül Emre, İhsan Cibelik ve Serkan Küpeli, işte bu yasalar gerekçe gösterilerek yargılanacaklar. İşte bu nedenle, Okuma Odası’nda bu hafta bu broşürü ele aldık.

Terör yasaları, emperyalistler tarafından gündeme getirilen ve tüm ülkelere ve halklara dayatılan bir saldırı politikasının “yasallaştırılmış” biçimidir.

Her ülkede adları veya kanun sistemindeki numaraları farklı farklı olsa da, özü aynıdır.

Broşürün kapağında da belirtildiği Terör Yasaları,

ayaklanmaları

halk kurtuluş savaşlarını,

devrimleri,

engellemek için”

çıkartılan yasalardır.

48 sayfalık broşürde Amerikan emperyalizminin ve onun peşinden giden Avrupa emperyalistlerinin çeşitli dönemlerde çıkardıkları terör yasaları, hazırladıkları “terör listeleri”, “Kara liste”ler ele alınıyor. Broşürde bu listelere yönelik olarak devrimci örgütler tarafından verilen cevaplara ve açıklamalara da geniş olarak yer veriliyor.

Broşürden aktaracağımız bazı başlıklar, broşürün içeriği hakkında daha somut bilgi verecektir:

İşte başlıklardan bazıları:

 • TERÖR YASALARI POLİTİKTİR!
 • Kara Listeler’in Oluşturulması:
 • AB TERÖR LİSTESİ:
 • ANAYASAYI KORUMA ÖRGÜTÜNÜN RAPORU ÜZERİNE açıklama:
 • AB Çerçeve Kararı: ‘Terörizmle Mücadele’
 • AB Çerçeve Kararı: ‘Avrupa Tutuklama ve İade Emri’
 • Almanya Anayasayı Koruma Örgütü’ne ve Avrupa Halklarına Yasaklamalar, Terör Listeleri Hukuksuz ve Gayri-meşrudur
 • AB, ABD’NİN YOLUNDA: AB SELANİK’DE DE KARA LİSTE DEMAGOJİSİNE DEVAM EDECEKTİR
 • HERŞEY NETTİR: AB’NİN LİSTESİ ABD’NİN LİSTESİDİR
 • AB Selanik zirvesinde Kara Liste yine aynı şekilde uzatıldı.
 • Göçü engelleme AB’nin politikası mıdır, yoksa ABD’nin politikası mıdır?
 • ŞUBAT 2004 AVUSTURYA’da Çıkartılan Terörle Mücadele Yasası
 • 1 Nisan Operasyonu: HUKUKSUZLUĞUN OPERASYONU
 • AVRUPA’DA HAKLARIMIZI BİLİYORUZ ALACAĞIZ
 • Burjuva Demokrasisi 400 Yıllık Bir Yalandır

Neden Terör Yasaları Çıkarılıyor?

Broşürde bu soruya özlü bir cevap veriliyor:

“Emperyalizm ulusal kurtuluş savaşlarından, devrimlerden çok korkuyor.

Çünkü biz dünyanın üçte birini emperyalist zincirden kopardık.

*Dünya halkları bir daha başkaldıramasın, ayaklanmasınlar diye emperyalizm

dünya halklarının haklar ve özgürlükler bilincini, sınıf bilincini yok etmek istiyor.

Bunun içinde terör yasalarına başvuruyor.

*Terör yasaları:

1.Haklar ve özgürlükler mücadelesini yok etmek için çıkartılıyor.

2.Dünya haklarının direnme hakkını elinden almak için çıkartılıyor.

3.Sınıf bilincini, tarih bilincini ve örgüt bilincini unutturmak için çıkartılıyor.”

Hak Ve Özgürlükleri Kan Revan İçinde Kazandık!

Emperyalistlerin “terör yasaları”yla gasp ettikleri hak ve özgürlükler, dünya halklarının yüzlerce yıllık mücadeleleriyle kazanılmış haklardır.

Broşürde bu gerçek “Dünya halkları varolan bütün temel haklar ve özgürlükleri kan revan içinde kalarak kazandı.” diye ifade edilmektedir.

Bu yasaların neler olduğuna da yer veriliyor broşürde:

Okuma Odası’nı dünya halklarının kan revan içinde kalarak kazandığı tarihsel belgelerin listesiyle bitiriyoruz. Ve son söz olarak şunu diyoruz: Terör yasaları değil, halkların tarihe kan revan içinde yazdığı hak ve özgürlükler kazanacak.

Hak ve özgürlük mücadelelerimizin TARİHSEL KAZANIMLARI:

* 1215 tarihli İngiltere’de Büyük Özgürlük Fermanı Magna Charta Liberatum yani

Büyük Ozgürlük Belgesi,

* 1628 Haklar Dilekçesi, 1679 Habeas-Corpus ACT, 1689 Haklar Bildirgesi,

* 1776’da Amerika’da Virginia İnsan Hakları Bildirisi,

* 1784 tarihli New Hampshire Haklar Bildirgesi,

* 1871 Paris Komünü Kazanımlarıyla oluşan 1789 Fransız Devrimi İnsan ve Yurttaş

Hakları Bildirgesi,

* 1945 Birleşmiş Milletler Anlaşması,

* 1948’de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi,

* 1950’de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi

– ve daha birçok bildiride, sözleşmede, anayasalarda geçen ve “Burjuva Demokratik Haklar” diye adlandırılan bütün bu hak veözgürlükleri dünya halkları canıyla, kanıyla kazandı.

Sosyal ağlarda paylaşın