MAHALLE Yeniden Gösterimde

16 Mayıs’ta Paris’te düzenlenen büyük galayla Avrupa’da halkın karşısına çıkan Mahalle filminin Avrupa gösterimleri yeniden başladı.
Mahalle ilk gösterimi, Paris’te büyük sinema salonunda yapılan galayla gerçekleştirildi.
1700 kişinin katıldığı galayla Mahalle filmi coşkulu ve kitlesel bir başlangıç yaptı.
Paris galasını, Berlin, Viyana ve Londra galaları izledi.
Bu galalarda da yüzlerce izleyici sinema salonlarını doldurdu.
Mahalle filminin Avrupa genel gösterimi için 20 Mayıs tarihi açıklanmıştı.
Ancak Mahalle filmine yönelik baskı, engelleme ve tehditler bu aşamada da sürdü ve dağıtımcı şirket üzerindeki baskı nedeniyle filmin yaygın gösterimi zamanında duyurulamadı.
Buna bağlı olarak yeterli duyurunun, çalışmanın yapılamaması sonucunda, 20 Mayıs gösterimleri, sınırlı bir kitleye ulaşabildi.
Ama Mahalle filminin yapımcıları, oyuncuları ve Grup Yorum gönüllüleri elbette, bu duruma da teslim olacak değillerdi.
Kollar yeniden sıvandı.
Avrupa’da yeni bir gösterim nasıl organize edilebilir diye tartışmalar yapıldı, bir çok öneri atıldı ortaya.
O öneriler sonucu açılan yoldan, Mahalle filminin Avrupa gösterimleri yeniden başladı.

MAHALLE, EMEK VE KARARLILIKTIR
Dünya burjuva sinemasının merkezi kabul edilen Hollywood’da, filmin “değeri”, ona harcanan bütçeyle ölçülür.
Filmler birbirleriyle, kaç milyon dolar daha fazla harcadığı üzerinden rekabet yaparlar.
Mahalle filminin değerini belirleyen ise ondaki EMEK ve ISRAR’dır.
Mahalle, bilmem kaç milyon dolarlık bütçesiyle değil, senaryosunun yazılmasından seyircinin karşısına çıkıncaya kadar geçen sürede onun için ortaya konulan EMEK ve KARARLILIK’la övünüyor.
Haklı bir övünç bu.
Film çekimlerinin yapıldığı platoya düzenlenen polis baskınlarından, oyuncularına yönelik tehdit ve şantajları, yönetmeni hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına kadar sayısız baskılardan sıyrılıp geldi MAHALLE.
Filmin çekimlerinin yarıda kalması karşısında teslim olunmadı. Filmi nasıl tamamlarız diye kafa yoruldu ve animazşyonla gerçeği ustalıkla birleştiren bir film çıktı ortaya. Şimdi, filmin gösterimi için de aynı EMEK ve KARARLILIK ortaya konuluyor.

MAHALLE, AVRUPA’DAKİ TÜM HALKIMIZA ULAŞACAK!
Bazı yerlerde sinema salonları kiralandı.
Veya salonlarla özel tek seans anlaşmaları yapıldı.
Filmin gösterime gireceği her şehre özgü afişler yeniden basıldı.
Filmin biletleri kapı kapı satılıyor.
Dernekler, evler, işyerleri bir bir dolaşılıyor.
“Bu film çekilecek” denildi ve engeller aşılıp, filmin çekimlerine başlandı.
Baskınlar, gözaltılar, tutuklama kararları sonrası;
“Bu film bitecek” denildi ve bitirildi.

Şimdi, Mahalle gönüllüleri diyor ki;
“BU FİLM, AVRUPA’DAKİ TÜM HALKIMIZA ULAŞACAK!.
Bunun için kararlılıkla çalışıyor Mahalla Gönüllüleri.
Onlarca şehirde harcanan emek bunun için.

Sosyal ağlarda paylaşın