MADEN ARAMA TALANI Maden Uğruna Yok Edilen Ormanlar: 13 Yılda 99 Bin Hektar!

Kaz Dağları’ndaki orman talanını tartışırken, bir bakıyorsunuz, yurdun bir başka köşesinden bir talan haberi daha geliyor.
Ormanlar delik deşik.
Aslında bunların bir kısmı, basına yansımıyor bile.
Basına yansıyanlar, daha çok halkın ormanına sahip çıktğı, bunun için direnişe geçtiği, eylem yaptığı yerler oluyor. İstanbul Üniversitesi Orman

Fakültesi’nden Prof. Dr. Doğanay Tolunay’ın hazırladığı “Dünyada ve Türkiye’de Ormansızlaşma” başlıklı rapor, tablonun bütününü görmemizi sağlıyor.

Ormanlarımız binlerce yerinden delik deşik.


Nasıl olmasın?
AKP iktidarı, son 13 yılda 99 bin hektar ormanı madenlere açtı.
Kaz Dağları’nın dışında, bir çok yerde, Murat Dağı’nda, Ünye-Fatsa’da, Zonguldak Alaplı’da, İznik, Samsun ve Lapseki’de, İzmir’in Ovacık ve Çukuralan, Gümüşhane’nin Mastra, Eskişehir’in Kaymaz, Kayseri’nin Himmetdede bölglerinde, Artvin Murgul’da, Kastamonu Küre’de ormanlık alanların bağrında açılan bir çok maden faaliyette.


Onlar faaliyette oldukça, ormanlar talan ediliyor, yemyeşil tepeler kelleşiyor, verimli topraklar çoraklaşıyor.
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Doğanay Tolunay’ın hazırladığı “Dünyada ve Türkiye’de Ormansızlaşma” adlı rapora göre yıllara göre maden şirketlerinin yağmasına teslim edilen orman miktarı şöyle:

2006’da 4 bin 36,
2007’de 6 bin 953,
2008’de 6 bin 866,
2009’da 5 bin 410,
2010’da 3 bin 547,
2011’de 6 bin 429 hektar orman
alanı madenlere teslim edildi.


Her yıl 5 bin, altı bin hektar orman alanı yağmalanıyor.
Ormanlarımızla Birlikte Kendi Anayasalarını Da Çiğniyorlar
Anayasa’nın 169. maddesi şöyle diyor:
“Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez”…
Fakat Anayasanın bu hükmüne karşı, Orman Kanunu’na dayanılarak ormanlar yağmalanıyor.6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 16, 17. ve 18. maddeleri ile orman alanlarında arazi kullanımına, yani yağma ve talana izin verilebiliyor. İzin süresi güya en fazla 49 yıl.. Ama yağma ve talan için bu süre onlara yetmezse, kolayı var: 49yıllık süre bitiminde izin 99 yıla
da çıkarılabiliyor.

Ağaçları kes, toprağı alt üst et, yağmala… yerin altında ve üstünde en bulduysan sat…
Herşey “yasal”!

AKP’nin İlk İşlerinden Biri:
Yağma İçin Yasa Değişikliği
İlk yıllarda hemen farkedilmedi. Ancak, AKP’nin iktidara gelir gelmez, ilk yaptığı işlerden biri Maden Yasası’nı değiştirmek oldu. Bunun sonuçları üç dört yıl sonra görülmeye başlandı. AKP’nin yeniden şekillendirdiği 5177 sayılı Maden Yasası, 2004 yılında yürürlüğe girdi.
Bu yasayla birlikte, “en nitelikteki ormanlarda bile taş ocağı dahil her türlü maden arama ve işletme” mümkün hale getirildi.
Bu yasa ile birlikte su havzaları koruma alanları daraltıldı.
Daha önce su havzalarının 5 km yakına kadar madencilik yapılabilirken bu mesafe 1 km’ye kadar daraltıldı.
Bizzat Orman Genel Müdürlüğü’nün rakamlarına göre, 2012-2018 yılları arasında son yedi yılda, 65 bin 883 hektar orman madencilik faaliyetine açıldı.
AKP iktidarında, daha önce yıllık ortalama 1087 olan maden tahsis sayısı, yüzde 143 artışla 2483’e yükseldi. İşte böyle böyle, 13 yılda 99 bin 124 hektar orman alanı yağmaya açıldı.
Yağmada, 183 emperyalist şirket ve onların işbirlikçileri var; Cengiz Holding, Eczacıbaşı Holding, Koç Holding, Nurol Holding ve Koza Altın gibi işbirlikçiler bu alanda oldukça faaller.


Ağaçlandırma Yalanı


AKP, ormanlardaki bu büyük yağma ve talanı gizlemek için sık sık ağaçlandırma şovları düzenliyor… AKP’ye bakılırsa, köklerinden sökülen tüm ağaçların yerine yenileri dikiliyor..
Peki gerçek böyle mi?
Gerçek şu:
Ormancılar Derneği’ne göre 2015-2017 döneminde rehabilite edilen maden alanı yalnızca 3 bin 678 hektardır.
Bu kadar büyük yağma, ağaçlandırmakla telafi edilebilir mi?
Bir örnek: 60 kilometrelik uzunluğa sahip Munzur Dağları’nın tamamı, maden sahası ilan edildi. Dersim’de halen 145 maden projesi bulunuyor.
Kim Munzur’u yeniden ağaçlandırarak yeniden varedebilir?

Sosyal ağlarda paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.