Kolombiya “Barış” Süreci: Halka Sırt Çevirenler Oturdukları Parlamento Koltuklarını Da Kaybedecekler!

Anti-Emperyalist Cephe yaptıkları yazılı açıklamayla Kolombiyadaki “barış” sürecini değerlendirdi. Büyük bir dezenformasyon kampanyasıyla tüm dünyaya halklar için büyük bir kazanım, kolombiya halkının tüm sorunlarını çözecek bir süreç olarak sunulan “barış” sürecini bir teslimiyet süreci olarak nitelendiren AEC(Anti-Emperyalist Cephe) sürecin bugün geldiği aşamaya ilişkin bilgiler verdi. Yapılan açıklama şöyle:

KOLOMBİYA’DA BARIŞ DEĞİL TESLİMİYET, HUZUR DEĞİL, PARAMİLİTER GÜÇLERİN, UYUŞTURUCU BARONLARININ HALK ÜZERİNDE HAKİMİYETİ VAR!

Halkı Emperyalizm Karşısında Silahsız Bırakanlar, Halka Sırt Çevirenler  Oturdukları Parlamento Koltuklarını Da Kaybedecekler!

Kolombiya’da FARC örgütünün kesin ve resmi olarak silah bıraktığı 2016’dan bugüne geçen 2 yılda tüm Kolombiya halkı gördü ki emperyalizmle, onun işbirlikçileriyle barış olmaz, ona karşı direnmek ve kazanmaktan başka yol yoktur…

FARC örgütü Kolombiya’da topraksız ve yoksul köylülerin tek kurtuluşunun sosyalizm olduğu inancıyla 1964’ten başlayarak silahlı direniş yolunu seçen bir örgüt olarak bilinmekteyken 2011’den başlayarak yoğun barış – uzlaşma propagandalarıyla 2011’de silah bırakma sürecine girdi. Ve büyük bir zafermiş gibi 2016’da barış güvercinleri uçurularak silah bırakıldığı resmen duyuruldu. Büyük gösterinin bilançosu ise oldukça ağırdı Kolombiya halkı için; FARC’ın mücadele ettiği 50 küsur yılda 600.000 kişi çatışmalarda öldü, 79.000 kişi kaybedildi, 173 bin kişi paramiliter güçler tarafından infaz edildi, 7 milyon insan köylerini evlerini terk etmek zorunda kaldı… Ve hapishanelerinde 10.000’den fazla devrimci tutsak edilmişti.

Tüm bu bedeller ortadayken, FARC halka sırtını dönerek katilleriyle el sıkıştı, zafere değil silah bırakmaya kilitlenmişti gerilla önderleri… Ve parlamentoda elde edecekleri koltuklar pahasına, halkın tek umudu olan silahlarını BM’ye teslim ettiler, gerillaları tek tek evlerine yolladılar…

BARIŞ BİTTİ, KATLİAM VAKTİ

2016 ve 2017’nin barış uzlaşı rüzgarları bugün Kolombiya halkı için ise tam bir fırtınaya dönüşmüştür. Gerilla dağlardan çekilirken boşluğu narko devlet güçleri doldurdu ve halka karşı katliamlar daha da yoğunlaştı. Sendika liderleri ve sivil yaşama geçen eski gerillalar narko-devletin açık hedefleri haline gelerek 2 yıl içinde yüzlercesi katledildi. Kız ve erkek çocuklar bölgedeki uyuşturucu çeteleri tarafından fuhuşa ve uyuşturucu satmaya zorlanıyor, halk faşist devlet güçleri ile karşı karşıya, açık katliamın hedefi haline gelmiş durumda… Halka dağıtılacağı söylenen tarım arazileri bir bir tekellere satılıyor…  Savunma ofisinin yaptığı raporlamaya göre 2016-2018 arasında 461 toplumsal lider katledildi; 2019’un ilk iki ayında 29 kişi öldürüldü. Barış antlaşması nedeniyle sivil yaşama geçen 90’ın üzerinde FARC üyesi de katledilenler arasında… 

Hangi sayılar daha ağır?

Faşist Kolombiya Devleti karşısında direnişi bırakmak çok daha ağır sonuçlar yaratmıştır yoksul ve topraksız halk için… Uğruna yıllarca mücadele ettiği topraklar sermayeye satılmış, gerillaların adımladığı dağlar narko çetelerin sığınağı haline getirilmiş, onurlu kızları, oğulları para karşılığı onursuzluğa zorlanır hale getirilmiştir!

Direnişte verilen kayıplardan daha ağır olan düşmanla uzlaşarak verilen kayıplardır… FARC on yılların mücadelesini koltuk için terk edip halkına yalanlar söylerken Kolombiya halkı daha büyük katliamlara açık hale getirilmiştir. 3 yıldır yaşananlar, Kolombiya halkı için 50 yıldan çok daha ağır geçmiştir…

FARC ilk görüşmelerini yaparken de söylediğimiz gibi, baştan aşağı silahlı düşmana karşı direnmekten başka yol yoktur, uzlaşma silah bırakma barış değil, halkı daha büyük katliamlar karşısında savunmasız bırakmaktır.

Kolombiya halkına reva görülen bu kaderi reddediyoruz…

Tarih göstermiştir ki direnme iradesi olan halklar var oldukça emperyalizm yenilecektir… Tüm dünyada halklar direniyor, Ortadoğu’da Suriye halkı ABD emperyalizminin dinci çetelerle başlattığı saldırıyı özgücüne güvenerek reddetti,  8 yıldır direniyor ve elbet emperyalizmi tüm güçleriyle birlikte topraklarından söküp atacak. Filistin halkı on yıllardır direniyor, çocuk komutanlarıyla, kadınlarıyla, erkekleriyle… Her gün yeni direnme araçları üretiyor kendisine, dünyanın en güçlü ordularından birine karşı ellerinde taşlarla direniyor, ama vazgeçmiyor…

Türkiye’de 49 yıldır devrimciler direniyor, dağlarda, şehirlerde, yoksul mahallelerde… Hapishanelerde diri diri yakılmasına rağmen direnişi daha da büyütüyor…

Kolombiya halkı da çözümsüz değildir, silah bırakan komutanlara değil, dünyada direnen halklara ve kendi tarihine bakmalı, orada görecektir kahramanları… Simon Bolivar’da, Zapata’da, Lenin’de, Ho Amca’da, Mao’da, Che Guevera’da, görecektir gerçek halk önderlerini… Alfonso Cano’da, Raul Reyes’de görecektir Kolombiya topraklarının tek kurtuluşunun düşmana karşı savaşmak ve onu yenmekte olduğunu…

Kolombiya halkına barış adı altında katliamın dayatılmasını kabul etmiyoruz… Anti-Emperyalist Cephe olarak direnen halk güçleriyle dayanışmamızı büyüteceğiz…

Sosyal ağlarda paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.