”Kendisine Haksızlık Yapılan Herkesi, Ölüm Orucu Yapmaya Çağırıyoruz!”

DAVAMIZI GÖRMEK İÇİN DEĞİL, BİZİ GÖMMEK İÇİN MAHKEME SALONLARINDA MEZAR KAZDINIZ!
BİZ O MEZARLARA SİZİN YASAL ZORBALIĞINIZI GÖMECEĞİZ!
ADİL YARGILANMA HAKKIMIZI BİLİYORUZ; İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!

FAŞİZME KARŞI BÜYÜK BİR ZAFER KAZANDIK!


Yasal zorbalık ve hapishaneler ideolojik teslimiyetin en güçlü silahları haline getirilmek isteniyor.

AMAÇ;
Direnişi, direnişçileri, devrimcileri halktan kopartıp yalnızlaştırmak, uygulanacak baskı yöntemlerini süreklileştirerek teslimiyeti kabul ettirmekti.

AMAÇ;
İdeolojik teslimiyeti yaratmak!

Biz de diyoruz ki; direnmemek suç, direnmeyen suçludur!

Uzlaşma teslimiyete, direnme zafere götürür! Halkı adaletsizlikle, işkencelerle sindirmenize izin vermeyeceğiz! Faşizmin yargısına teslim olmayacağız, adil yargılanma hakkımızı istiyoruz alacağız!

FAŞİZME KARŞI SAVAŞIN İKİ İLKESİ VAR:
1- MEŞRULUK
2- DİRENME HAKKI

BİZ DE BASKININ OLDUĞU HER YERDE DİRENİYORUZ!

FAŞİZMİ YENECEĞİZ! BİZ HALKIZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
Direnmemek Suçtur, Direnmeyenler Suçludur!
Direnmemek, Sadece Boyun Eğmek Değildir!
Zalimin Suçunu Örtbas Etmektir!

Direnmemek, Sadece Teslim Olmak Değildir! Zalimin Zulmünü Kanıksamaktır!
Zafer, sadece ölümüne direnişle gelir; çünkü sadece ölümü göze alan direnişin hakkı zaferdir!

Bu bizim bilimsel inancımız, bilimsel namusumuzdur!

Biz, Ölüm Orucu yaparak hayatta kaldık, Ölüm Orucu ‘bizi yenemezsiniz’ demektir! Bu nedenle biz, suçlu değil devrimciyiz! Mağdur değil, muzafferiz!

Kendisine haksızlık yapılan herkesi, Ölüm Orucu yapmaya çağırıyoruz!

Faşizmin hukuku katillerden yana çalışıyor. Faşizmle yönetilen bir ülkede yargı bağımsız olamaz.

  • Yargı faşizmin her türlü zulmünün aklanacağı, düzenin muhaliflerini sindirecek kurumudur. Bu nedenle tartışılmasını, güvenilmez hale gelmesini istemez.
  • Yargıyı tartıştırmamak, faşizmin otoritesini tartıştırmamaktır. Oligarşinin, emperyalizmin düzenine karşı olanlar, faşizme karşı mücadele edenler, onun yargısına da karşı olmak durumundadırlar.
  • O ‘yargı’ tarafından cezalandırılmayı da göze alarak gerçekleri dile getirmelidirler.
  • Yargı, kitlelerin gözünde meşrulaştırılmalı ve kutsallaştırılmalıdır ki, kitleler haksızlığa, adaletsizliğe
    maruz kaldıklarında, ‘çözüm yeri’ olarak düzenin mahkemelerini görebilsinler.

ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR YAZAR MAHKEMELERDE
Adaletin temeli olduğu ‘mülk’, KAPİTALİST MÜLK’tür.

Dolayısıyla yargı, sınıfsal olarak hep kapitalist düzenin çıkarlarına, değerlerine göre karar verir. Bu nedenle adalet kapitalist mülkün temelidir, bunu da her mahkeme salonuna yazıp asmıştır. Kapitalizmden, bize adalet değil mezar çıkar; bunu öğrendik artık biliyoruz.

O MEZARA BİZ FAŞİZMİ GÖMECEĞİZ. NEREDEN BİLİYORUZ?
KAPİTALİZM KENDİ MEZAR KAZICISINI DA YARATIR DA ONDAN.

TARİHSEL, BİLİMSEL, SİYASAL İNANCIMIZ VE NAMUSUMUZDUR.

Şimdi sıra bizde; biz faşizmi yargılayacağız.

BAĞIMSIZ YARGI KOCA BİR YALANDIR! BAĞIMSIZLIK EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELE
İLE KAZANILIR! BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ VE ADALET MÜCADELESİYLE SAĞLANIR..

MAHKEME SALONLARINDA DEĞİL!

Dürüst, açık ve adil bir adalet halka aittir!
İki hukuk, iki adalet VARDIR.. BİRİSİ KATİLLERİN BİRİSİ HALKIN…
Adaletimiz Onurumuzdur…
Halkımız Adaletsiz Kalmayacak.
Halkımızı Adaletimizle Kucaklayacağız.

Bizim de adaletimiz var!

“Hukukun, adaletin olmadığı yerde, halk kendi adaletini yaratır.”

İşte biz faşizmi yargılayacak, onu ölüme mahkum edecek ve adaletimizi sağlayacağız.

Kürt ve Türk Uluslarından, Tüm Milliyetlerden Halkımızın Kurtuluşu için Eşit, Özgür ve Onurlu Bir Yaşam için Adaleti Biz Sağlayacağız!
Adalet ve Eşitlik İstiyoruz, Bağımsız Vatan için Savaşıyoruz!
Bu suç değildir. “Zulmedenlerin Zulmüne Sesini Çıkarmayanlar
Suçludur”; Halkın Adaleti Yozluğa ve Ahlaksızlığa İzin Vermeyecek!
BİZ ÖLÜME KOŞTUK!
BİZ ADALET İÇİN ÖLÜME KOŞTUK!

Hepimiz için, Herkes için İşçisi, Memuru, Köylüsü, İşsizi, Esnafı, Gençliği, Kürt’ü, Türk’ü, Arap’ı, Alevi’si, Sünni’si, Tüm Halk için, Adalet İstiyoruz, Alacağız!
HAK İÇİN, ADALET İÇİN, ONURLU BİR YAŞAM İÇİN, ÖZGÜR BİR VATAN VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN
ÖLÜMÜN ÜSTÜNE YÜRÜYORUZ!

DÜZENİN ADALETİ IRZ DÜŞMANLARINI KORUYOR! DÜZENİN ADALETİ UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARINI
KORUYOR!

BİZ BUNU KABUL ETMEDİK, ÖLÜME DEĞİL ADALETE KOŞTUK.

Toprağı, demiri işleyen biziz; alın teri döken, üreten biziz!
Tüm zenginliklerin sahibi biziz!
Biz halkız!

Elinden lokması çalınan, zindanlarda tutsak evlatları katledilenleriz!

Bu soygunun, bu zulmün son bulması için; özgür eşit adaletli bir vatan kuracağız, adaleti biz sağlayacağız!
Adalet İstiyoruz, Adalet için Adaletsizlikten Hesap
Sorana Kadar da Adil Yargılanma Hakkını Savunacağız!

Adalet için Hesap Sormak için Faşizmi Yargılayacak ve Onu Bir Kez Daha Ölüme Mahkum Edeceğiz!
KARANLIKLARI ADALET İSTEĞİMİZLE AYDINLATACAĞIZ!

EGEMENLERİN, FAŞİZMİ VARSA BİZİM DE ADALETİMİZ VAR!

Adalet Bizim Hakkımızdır.
Anamızın Sütü Gibi Helalimizdir.
Halk Adaletsiz Kalmayacak. Anadolu Bizi Utandırmayacak.
ADALETSİZLİĞE KARŞI ADALET İSTEMENİN “SUÇ” SAYILDIĞI ÜLKEMİZDE HERKESİ BU “SUÇ”U
İŞLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ!

Masal Dinlemeyeceğiz!..
Hesap Soracağız!
Yoksulluğa, Zulme ve Onursuzluğa Karşı Çıkacağız!
Hak Ve Adalet İstemeye Devam Edeceğiz!
FAŞİZM, HESAP VERMEKTEN KURTULMAK İÇİN TERÖR ESTİRİYOR!
SUSMAYACAK DİRENECEĞİZ!
SAVAŞACAK KAZANACAĞIZ!

YALANA, TALANA, SOYGUNA, ADALETSİZLİĞE, PİSLİĞE, MAFYACILARA, AHLAKSIZLIĞA, RÜŞVETÇİLİĞE KARŞI ADALET İSTİYORUZ. VATANIMIZIN BAĞIMSIZLIĞI, HALKLARIMIZIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN;
EKMEK, ADALET, NAMUS VE ONURUMUZ İÇİN ADALET İSTİYORUZ!

Faşizm, hesap vermekten kurtulmak için terör estiriyor, susmayacak direneceğiz, savaşacak ve kazanacağız!

Her Mahkeme Hakkımızda Şu Kararı Verdi:
SİZE ADALET YOK!
Adaletsizlik Bizim Davamızla Belgelenmiştir.

Gizli Tanıklar, Sahte Dijital Belgeler, Her Şey Var;
Yalnız Adalet Yok!

Adalet mücadelesi, duruşma salonlarına hapsedilemez!

ZULÜM ve ADALETSİZLİK HALKLARI TESLİM ALAMIYOR!

Ekmek, onur ve adalet… Hiçbirinden vazgeçmeyiz!

Onurumuz, geleceğimiz için, adalet için vazgeçmeyiz!

GİZLİ TANIK, SAHTE BİLGİ, İTİRAFÇI…
HER ŞEY APAÇIK!
ADALETİN YOLU KAPALIYDI… AÇTIK!
BEDENLERİMİZİ DELİL YAPARAK AÇTIK YOLU
Bu ülkede yaşayan herkesi, bu ülkede siyasi bir iddiası olan tüm güçleri, demokrasiyi, adaleti savunuyorum diyenleri Ölüm Orucu yapmaya çağırıyoruz.

SANMAYIN Kİ;

SOKAK ORTASINDA VURULAN, HÜCREDE KATLEDİLEN ÖLÜM ORUCUNDA ÖLDÜRDÜĞÜNÜZ DEVRİMCİLERDİR.

ONLAR, BAĞIMSIZLIĞA, ADALETE KURŞUN SIKIYORLAR.

HÜCREDE, MAHKEMEDE, BAĞIMSIZLIK ŞİARLARINI, ULUSAL ONURU, ADALET ÖZLEMİNİ SAVUNUYORLAR! ONLAR ÖLMEDİLER ÖLÜMSÜZLEŞTİLER!

BÜTÜN YARGILAMALAR TÜM SONUÇLARI İLE BİRLİKTE İPTAL EDİLMELİDİR!

Adaletsizliği Büyütmeye Son Verilmelidir!

Halk Okulu Dergisi Sayı: 157 13 Kasım 2022

Sosyal ağlarda paylaşın